Інформація про виконання бюджету Новокаховської міської територіальної громади за 2021 рік

Доходи бюджету

За січень – грудень 2021 року дохідну частину бюджету Новокаховської міської територіальної громади виконано в сумі 796 440,4 тис. грн, що складає 98,8% до планових показників зі змінами.

До загального фонду бюджету міської територіальної громади надійшло всього доходів з урахуванням трансфертів у сумі 757 106,0 тис. грн, при плані з урахуванням змін 736 949,7 тис. грн, або 102,7%.

Надходження податків і зборів забезпечено в сумі 428 452,7 тис. грн, що складає 105,1% до затверджених показників з урахуванням змін
(407 666,2 тис. грн), перевиконання складає 20 786,4 тис. грн. У порівнянні з 2020 роком доходи зросли на 38 724,2 тис. грн, або на 9,9%.

Основними бюджетоутворюючими джерелами доходів загального фонду бюджету міської територіальної громади залишаються 4 основних платежі, питома вага яких у загальному обсязі податків і зборів становить 96,1%, а саме:

- податок на доходи фізичних осіб – 62,5%;
- єдиний податок – 13,0%;
- акцизний податок – 12,4%;
- плата за землю – 8,2%.

За 2021 рік надходження по податку на доходи фізичних осіб склали
267 832,9 тис. грн, або 105,7% до уточненого плану на рік, перевиконання складає 14 432,9 тис. грн. Порівняно з 2020 роком надходження цього податку збільшилися на 24 222,3 тис. грн (9,9%).

У 2021 році акцизного податку надійшло в сумі 52 968,0 тис. грн, що складає 97,7 % до плану. Порівняно з 2020 роком надходження збільшилися на
1 718,1 тис. грн, або на 3,4%.

Акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального перераховано із державного бюджету в сумі 20 990,6 тис. грн, що становить 108,2% до затвердженого плану. Порівняно з 2020 роком надходження цього податку зросли на 8,3%.

По акцизному податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів впродовж звітного року позитивної тенденції зростання надходжень не відбувалось. Затверджений план виконано на 91,8%, надходження податку склали 31 977,4 тис. грн. Проти 2020 року надходження збільшились на 111,8 тис. грн, або на 0,4%.

За звітний період податку на майно залучено в сумі 41 566,3 тис. грн або 101,7% до плану на рік, із них: плати за землю35 325,7 тис. грн, що складає 96,7%, пояснюється зміною законодавства, а саме, впорядкування питання розміщення малих архітектурних форм без оформлення договорів щодо використання земель комунальної власності. Порівняно з 2020 роком надходження по платі за землю збільшилися на 4,6%, або на 1 563,0 тис. грн.

Єдиного податку отримано в сумі 55 497,0 тис. грн, що складає 109,5% до плану на рік. У порівнянні з 2020 роком надходження податку зросли на
6 476,5 тис. грн, або на 13,2%.

Виконання по надходженнях від орендної плати комунального майна становить 122,8%. При плані на рік 4 905,0 тис. грн отримано 6 022,1 тис. грн, понад плану надійшло 1 117,1 тис. грн.

Надходження від плати за надання адміністративних послуг склали
3 024,9 тис. грн або 111,2% від плану на рік.

З державного бюджету надійшли субвенції в сумі 319 123,4 тис. грн, або 100,0% від плану, згідно з розписом державного бюджету. Виконання з урахуванням повернення невикористаних сум субвенцій складає
319 111,4 тис. грн (99,99% від плану), у тому числі по:

- освітній субвенції - 124 754,9 тис. грн (100%) на оплату праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти;

- субвенції на розвиток спортивної інфраструктури – 190 000,0 тис. грн (100%) на будівництво Центру Олімпійських видів спорту "Н2О Нова Каховка";

- субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 3 665,0 тис. грн (100%), з них: на капітальний ремонт багатофункціонального спортивного майданчику спортивного комплексу стадіон "Енергія" – 3 100,0 тис. грн, на придбання санітарного легкового автомобілю – 565,0 тис. грн;

- субвенції на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг – 309,8 тис. грн (100%) на оснащення Центру надання адміністративних послуг;

- субвенції на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів» (з врахуванням повернення) - 381,7 тис. грн (97,0%) на придбання обладнання для харчоблоку ЗЗСО № 8.

З обласного бюджету в повному обсязі до плану отримано додаткову дотацію на здійснення видатків з утримання закладів освіти - в сумі
933,8 тис. грн (100%) на оплату енергоносіїв.

Також з обласного бюджету надійшли субвенції в сумі 8 288,4 тис. грн, що складає 99,9% від плану (8 300,4 тис. грн). Виконання по субвенціях становить 7 952,9 тис. грн (95,8% від плану), у тому числі по:

- субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» (з врахуванням повернення) -
1 578,8 тис. грн (82,5%) на придбання обладнання для закладів загальної середньої освіти;
- субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 1 380,7 тис. грн (100%), з них: на оплату праці залучених профільних фахівців - 966,0 тис. грн, на придбання спеціалізованого обладнання для ресурсних кімнат ЗЗСО – 384,0 тис. грн, на придбання оснащення кабінетів ІРЦ - 30,7 тис. грн;
- субвенції на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 1 005,3 тис. грн (100%) на оплату праці фахівців ІРЦ;
- субвенції за рахунок залишку освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 500,0 тис. грн (100%) на здійснення заходів, пов’язаних із забезпеченням пожежної безпеки;
- субвенції на придбання житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа – 831,5 тис. грн (100%) на виплату грошової компенсації для придбання житла особам з числа сиріт віком від 23 до 35 років;
- субвенції на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я – 2 174,0 тис. грн (100%) на цільові видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет;
- субвенції на поховання учасників бойових дій і осіб з інвалідністю внаслідок війни та для надання пільг на медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 143,6 тис. грн (92,3%);
- субвенції на проведення позапланових навчальних зборів 124 окремої бригади територіальної оборони в Херсонській області в період з 07 по 16 квітня 2021 року (послуги з тимчасового розміщення (проживання та харчування) – 39,0 тис. грн (100,0%);
- субвенції на надання цільової матеріальної допомоги учасниці Олімпійських ігор Новожиловій Ірині Олександрівні для вирішення житлових питань (придбання житла) 300,0 тис. грн (100%).

З бюджету Таврійської міської територіальної громади надійшли субвенції в сумі 839,5 тис. грн. або 90,7% від запланованого (925,8 тис. грн). Виконання за 2021 рік складає 655,2 тис. грн (70,8% від плану), у тому числі: на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, які споживаються комунальними закладами охорони здоров'я Таврійської міської територіальної громади – 39,5 тис. грн (37,2%), на відшкодування вартості лікарських засобів, виробів медичного призначення та продуктів дитячого харчування, які відпускаються жителям Таврійської міської територіальної громади – 526,5 тис. грн (90,5%), на відшкодування вартості соціальних послуг, які надаються Новокаховським центром соціальної реабілітації дітей-інвалідів населенню Таврійської міської територіальної громади – 89,2 тис. грн (37,5%).

До спеціального фонду бюджету міської територіальної громади за 2021 рік надійшло коштів з урахуванням трансфертів у сумі 39 334,4 тис. грн, у тому числі: на спеціальні рахунки бюджету25 918,7 тис. грн при плані на звітний період 60 719,4 тис. грн (у тому числі за рахунок трансфертів з обласного бюджету – 53 149,9 тис. грн), що складає 42,7%, та на рахунки головних розпорядників коштів13 415,7 тис. грн власних надходжень бюджетних установ (у тому числі: плата за послуги, що надаються згідно із
законодавством – 10 173,2 тис. грн; благодійні внески, гранти та дарунки, кошти для виконання цільових заходів – 3 242,5 тис. грн), або 98,4% до річних кошторисних призначень з урахуванням змін.

До бюджету розвитку надійшло коштів у сумі 8 853,9 тис. грн, що складає 120,4% до плану з урахуванням змін (7 356,5 тис. грн), із них: від відчуження майна, яке знаходиться у комунальній власності в сумі 281,1 тис. грн, або 30,4%; від продажу землі несільськогосподарського призначення в сумі 8 572,8 тис. грн, або 133,3%.

За звітний період із спеціального фонду обласного бюджету надійшли субвенції в сумі 16 670,7 тис. грн. Виконання по субвенціях з урахуванням повернення невикористаних сум складає 16 660,5 тис. грн (31,3% від плану), у тому числі:

- на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я (з врахуванням повернення) - 7 257,2 тис. грн (99,9% від плану) на придання та встановлення кисневої станції;
- на погашення заборгованості з різниці в тарифах що підлягає урегулюванню згідно із Законом України «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і
водовідведення» – 9 403,3 тис. грн (20,5%) на погашення заборгованості з різниці в тарифах на послуги з теплопостачання.

До фонду охорони навколишнього природного середовища надійшло 273,0 тис. грн, або 128,2% від плану на звітний період.

Видатки бюджету

Видаткова частина загального фонду бюджету Новокаховської міської територіальної громади за 2021 рік виконана у сумі 537 206,7 тис. грн, що складає 98,5 % до плану звітного періоду, у тому числі по галузях:

- державне управління – 64 271,7 тис. грн (98,8 %);

- освіта – 313 643,6 тис. грн (98,8 %);

- охорона здоров’я – 25 764,8 тис. грн (94,5 %);

- соціальний захист та соціальне забезпечення – 16 134,6 тис. грн (95,7%);

- культура і мистецтво – 18 770,9 тис. грн (99,6 %);

- фізична культура і спорт – 16 752,6 тис. грн (99,6 %);

- житлово – комунальне господарство – 49 818,2 тис. грн  (99,8 %);

- економічна діяльність – 22 792,0 тис. грн  (95,8 %);

- інша діяльність – 6 268,6 тис. грн (99,9 %);

- міжбюджетні трансферти – 2 989,7 тис. грн. (99,9 %).

З початку року на видатки по захищених статтях бюджету спрямовано 412 790,0 тис. грн, або 98,7 % від запланованого на 2021 рік, у тому числі: на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 349 759,3 тис. грн (98,9 %), медикаменти та перев`язувальні матеріали – 249,3 тис. грн (98,3 %), продукти харчування – 8 488,1 тис. грн (95,3 %), комунальні послуги та енергоносії –
39 454,1 тис. грн (97,9 %), поточні трансферти – 989,4 тис. грн (99,9 %), соціальне забезпечення – 13 849,8 тис. грн (95,7 %).

Видатки спеціального фонду бюджету з початку року виконано у сумі
128 944,4 тис. грн,  у тому числі:

- видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ склали
12 967,3 тис. грн (94,5% від кошторисних призначень зі змінами);

- видатки за рахунок надходжень бюджету розвитку - 99 103,7 тис. грн (42,0% до плану зі змінами);

- видатки за рахунок надходжень фонду охорони навколишнього природного середовища – 212,9 тис. грн (99,9% від плану);

- видатки за рахунок субвенцій з  обласного бюджету – 16 660,5 тис. грн (31,3% від плану), у тому числі: на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я – 7257,2 тис. грн (99,9%) та на погашення заборгованості з різниці в тарифах – 9403,3 тис. грн (20,5%).

Виконання по галузях:

Органи місцевого самоврядування

На утримання органів місцевого самоврядування у 2021 році затверджено кошторисних призначень зі змінами в сумі 66 601,6 тис.грн, у тому числі: за рахунок загального фонду - 65 038,1 тис. грн, спеціального фонду –
1 563,5 тис.грн, з них: бюджет розвитку – 423,2 тис.грн.

За звітний період виконання складає 65 755,8 тис.грн (98,7% до плану), у тому числі: за рахунок загального фонду - 64 271,7 тис. грн (98,8%), спеціального фонду - 1 484,1 тис.грн (94,9%), з них: бюджет розвитку –
416,6 тис.грн. (98,4%),

Кошти загального фонду спрямовано на: оплату праці -
57 911 тис. грн (98,9 %), комунальні послуги та енергоносії – 2 473,2 тис.грн
(97,4 %), інші видатки споживання – 3 887,5 тис.грн (97,9%).

На кінець року в органах місцевого самоврядування фактично зайнято посад в кількості 248 штатних одиниць при плані 268 штатні одиниці.

За рахунок власних надходжень по спеціальному фонду по галузі у 2021 році заплановано кошти в обсязі 1 140,3 тис.грн. Виконано за звітний період –
1 067,5 тис.грн, або 93,6 % до запланованого. Кошти спрямовано на: оплату праці – 12,2 тис.грн, (62,9%), оплату комунальних послуг та енергоносіїв –
34 тис.грн (84,9%), інші видатки споживання – 414,8 тис. грн (87,4 %), придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 606,5 тис.грн (100%).

Видатки бюджету розвитку спрямовано на виконання заходів програми забезпечення іншої діяльності та розвитку виконавчого комітету Новокаховської міської ради на 2021 рік для придання комп’ютерного обладнання та оргтехніки в сумі 416,6 тис.грн (98,4%).

Освіта

В 2021 році з бюджету Новокаховської міської територіальної громади фінансувалися 40 освітніх закладів (дошкільних закладів - 20, закладів загальної середньої освіти - 13, Будинок дитячої творчості, Інклюзивно – ресурсний центр, школи естетичного виховання - 3 та інші установи - 2).

По галузі «Освіта» затверджено видатки в загальному обсязі
331 309,4 тис.грн, в тому числі:

- по загальному фонду - 317 613,4 тис. грн., з них: за рахунок субвенцій з державного та обласного бюджетів (з врахуванням залишку коштів на початок року) – 131 616,0 тис.грн, додаткової дотації з державного бюджету –
2 200,6 тис.грн та коштів бюджету міської територіальної громади –
183 796,8 тис.грн;

- по спеціальному фонду - 13 696 тис. грн, з них: за рахунок коштів, переданих із загального фонду до бюджету розвитку – 2 856,7 тис. грн (за рахунок субвенцій з державного та обласного бюджетів – 2 278,3 тис. грн, коштів бюджету міської територіальної громади – 578,4 тис. грн) та за рахунок власних надходжень бюджетних установ - 10 839,3 тис. грн.

Протягом 2021 року на утримання освітніх закладів по загальному фонду бюджету здійснено видатків в обсязі 313 643,6 тис.грн (98,8% до плану на рік), у тому числі: за рахунок субвенцій з державного та обласного бюджетів – 129 210,7 тис.грн (98,2 %), додаткової дотації з державного бюджету –
2 200,6 тис.грн (100 %) та коштів бюджету міської територіальної громади – 182 232,4 тис.грн (99,1%).

Кошти спрямовано на: оплату праці – 260 504,0 тис.грн (99 %), придбання медикаментів – 240,7 тис. грн (98,5%), продукти харчування – 8 364,7 тис.грн (95,7%), оплату енергоносіїв та комунальних послуг –
33 635,4 тис.грн (99,1 %) та інші видатки споживання - 10 898,8 тис. грн (94,4%).

Питома вага видатків освітньої галузі в бюджеті територіальної громади 2021 року склала 58,4%.

В межах загального обсягу видатків, передбачених на освітню галузь, спрямовано кошти на виконання заходів міських програм, а саме:

- розвитку освітньої галузі на 2020-2022 роки – 17 293,6 тис. грн., у тому числі: за рахунок коштів загального фонду бюджету - 12 187,1 тис.грн та спеціального фонду - 5 106,5 тис. грн.

- забезпечення пожежної безпеки й укріплення протипожежної матеріально - технічної бази в закладах і установах освіти Новокаховської міської ради на 2020-2022 роки – 716,9 тис.грн;

- фінансування комунальної установи «Інклюзивно – ресурсний центр» Новокаховської міської ради на 2020-2022 роки – 247,8 тис.грн;

- фінансування комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Новокаховської міської ради» - 689,2 тис. грн;

- розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки – 174,8 тис.грн.

 

За рахунок власних надходжень по спеціальному фонду в 2021 році здійснено видатки в сумі 10 170,9 тис.грн (93,8 %). Кошти спрямовано на: оплату праці – 1 634,1 тис.грн (93,9 %), продукти харчування – 4 764,1 тис. грн (90,2 %), оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 27,7 тис.грн (66,7%), інші видатки споживання – 759,2 тис.грн (96,5 %) та придбання обладнання довгострокового користування – 2 985,8 тис.грн (100 %).

Видатки бюджету розвитку виконано в обсязі 2 834,6 тис.грн (99,2%).

На придбання обладнання довгострокового користування за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади витрачено 568,3 тис.грн, у тому числі на:

- надання дошкільної освіти – 47,5 тис.грн (придбання пральної машини, холодильників);

- надання спеціалізованої освіти мистецькими школами – 225,9 тис.грн (придбання музичних інструментів, теплового лічильника);

- придбання обладнання для харчоблоку ЗЗСО № 8 (на умовах співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету на реалізацію програми «Спроможня школа для кращих результатів») – 163,6 тис.грн.
- придбання комп’ютерного обладнання для закладів освіти (на умовах співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету на забезпечення якісної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа») – 131,3 тис.грн;

За рахунок цільових субвенцій з обласного бюджету та залишку коштів освітньої субвенції видатки виконано в загальній сумі
2 266,3 тис.грн (99,5%). Кошти спрямовано на придбання обладнання довгострокового користування, у тому числі: електронні засоби навчального призначення – 1 016,5 тис.грн, обладнання для харчоблоку ЗЗСО № 8 –
381,7 тис.грн, комп’ютерне обладнання, оргтехніка, інше спеціалізоване обладнання для закладів загальної середньої освіти – 476,4 тис.грн, обладнання для інклюзивних класів закладів загальної середньої освіти – 391,7 тис.грн.

Охорона здоров’я

По галузі «Охорона здоров’я» затверджено видатки зі змінами в сумі
38 902,7 тис.грн, у тому числі: по загальному фонду бюджету - 27 250,1 тис. грн, з них: за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення видатків на лікування хворих на цукровий/нецукровий діабет – 2 174,0 тис.грн, субвенції з бюджету Таврійської міської територіальної громади – 688,3 тис.грн та коштів бюджету міської територіальної громади – 24 387,8 тис. грн; по спеціальному фонду (бюджету розвитку) - 11 652,6 тис. грн.

У 2021 році видатки галузі по загальному фонду склали 25 764,8 тис. грн, або 94,6 % від запланованого.

За рахунок коштів бюджету міської територіальної громади здійснювалось фінансування двох комунальних некомерційних підприємств.

Комунальному некомерційному підприємству «Центральна міська лікарня міста Нова Каховка» Новокаховської міської ради у 2021 році профінансовані видатки в загальному обсязі 16 085,9 тис. грн (93,7 %), у тому числі:

- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 11 631,8 тис. грн (92,5%);

- на виконання заходів програми розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня міста Нова Каховка" Новокаховської міської ради на 2020-2022 роки
4 704,1 тис. грн (97,1%), з них: на продукти харчування – 1 204,8 тис.грн (100%), медикаменти та перев’язувальні матеріали – 91,5 тис. грн (100%), виплату пільгових пенсій – 178,2 тис.грн (95,7%), придбання паливно-мастильних матеріалів – 1 279,2 тис.грн (100%), на проведення поточних ремонтів приміщень та території Центральної міської лікарні – 1 700,4 тис. грн (92,7 %), на забезпечення роботи медичних працівників у військово-лікарській комісії – 250,0 тис. грн (100,0%).

 

Комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Нова Каховка» профінансовано
видатки в обсязі 2 055,8 тис. грн, у тому числі:

- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1 040,6 тис.грн, у тому числі: за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади -
1 001,1 тис. грн. (95,1%) та за рахунок субвенції - 39,5 тис. грн (37,2%);
- на виконання заходів програми розвитку та підтримки Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Нова Каховка» на 2020 - 2022 роки –
1 015,1 тис.грн (94,6 %), з них: на придбання вакцини «БІОЛІК» туберкулін (для дітей) – 1 008,5 тис. грн, інші видатки споживання - 6,6 тис. грн.

На виконання заходів інших програм з питань охорони здоров’я спрямовано кошти в сумі 5 199,1 тис. грн, у тому числі:

- програми надання населенню Новокаховської міської територіальної громади послуг з медичного обслуговування на 2020-2022 роки для забезпечення пільгових категорій населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення в загальній сумі 3 310,1 тис. грн (97,4%), у тому числі: за рахунок субвенції - 500,6 тис. грн (98,2%), коштів бюджету міської територіальної громади – 2 809,5 тис. грн (97,2 %);

- програми боротьби з онкологічними захворюваннями на 2019-2023 роки для забезпечення онкологічних хворих на термінальних стадіях протибольовою терапією - 977,6 тис. грн (91,2 %), у тому числі: за рахунок субвенції - 25,9 тис. грн (35,8%), коштів бюджету міської територіальної
громади – 951,7 тис. грн (95,2 %);

- програми реалізації соціальної політики на 2020-2022 роки –
198,7 тис. грн (99,8 %) на проведення безоплатного зубопротезування пільгової категорії населення;

- програми забезпечення виконання військового обов’язку громадянами на 2020-2021 роки – 360,7 тис. грн (90,6 %) для надання стоматологічних послуг призовникам, допризовникам, кандидатам на військову службу за контрактом, військовозобов’язаним , резервістам;

- програми місцевих стимулів для медичних працівників на території Новокаховської міської ради на 2022-2024 роки – 352,0 тис. грн (100%) на надання цільової матеріальної допомоги медичним працівникам для відшкодування вартості оренди житла.

На лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет за рахунок коштів субвенції у 2021 році спрямовано кошти в сумі 2 174,0 тис. грн (100%).

Видатки бюджету розвитку за 2021 рік по галузі «Охорона здоров’я» склали 4 383,2 тис.грн (99,95% від запланованого) на придбання медичного та іншого спеціального обладнання, комп’ютерного обладнання та оргтехніки для медичних закладів, в тому числі на виконання заходів:

- міської цільової Програми розвитку та підтримки Комунального некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня міста Нова Каховка" Новокаховської міської ради на 2020-2022 роки – 3 875,2 тис.грн (гістероскоп, центральна станція моніторингу та монітори пацієнтів, аналізатор гематологічний, аналізатор сечі, дефібрилятор, електрокардіограф, лазер хірургічний, дефібрилятор, шприцевий дозатор, інфузійний насос, лікарняні ліжка, операційний стіл);

- міської цільової Програми розвитку та підтримки Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Нова Каховка" Новокаховської міської ради на 2020-2022
роки – 508,0 тис.грн (венозний сканер, коагулометр).

Зі спеціального фонду бюджету Новокаховської міської територіальної громади за рахунок субвенції з обласного бюджету виконано видатки на придбання та встановлення кисневої станції для комунального некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня міста Нова Каховка» в сумі 7 257,2 тис.грн (99,9% від запланованого).

Соціальний захист та соціальне забезпечення

На видатки у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» у бюджеті на 2021 рік передбачено 17 155,2 тис. грн, у тому числі: за рахунок коштів міської територіальної громади - 16 762,1 тис. грн, за рахунок субвенції з обласного бюджету на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та поховання учасників бойових дій і осіб з інвалідністю внаслідок війни – 155,6 тис.грн; за рахунок субвенції з бюджету Таврійської міської територіальної громади - 237,5 тис. грн.

Видатки по загальному фонду затверджено зі змінами в обсязі
16 863,7 тис.грн, по спеціальному фонду – 291,5 тис.грн, з них: бюджет
розвитку – 11,0 тис.грн.

За 2021 рік на фінансування галузі спрямовано 16 419,9 тис. грн, або 95,7% від затвердженого плану зі змінами.

Виконання видатків загального фонду за вказаний період складає
16 134,6 тис.грн, або 95,7%.

На утримання установ соціального захисту населення в бюджеті територіальної громади затверджено кошти з урахуванням змін в загальному обсязі 9 883,6 тис.грн, у тому числі: по загальному фонду - 9 592,1 тис. грн, по спеціальному фонду - 291,5 тис. грн, з них: за рахунок власних надходжень бюджетних установ - 280,5 тис. грн, бюджету розвитку – 11,0 тис. грн.

Видатки виконано по загальному фонду в сумі 9329,5 тис. грн (97,3%), з них: за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади - 9 240,3 тис. грн (98,8 %), іншої субвенції з бюджету Таврійської міської територіальної громади - 89,2 тис. грн (37,6%). Кошти спрямовано на: оплату праці -
8 535,6 тис.грн (97,5 %), комунальні послуги та енергоносії – 644 тис.грн (99,5%), медикаменти – 8,6 тис.грн (94%), продукти харчування – 74,2 тис.грн (67,8%), інші видатки – 67,1 тис.грн (93,6 %).

По спеціальному фонду видатки виконано за рахунок власних надходжень в сумі 274,3 тис.грн, або 97,8 % до запланованого. Кошти спрямовано на: придбання предметів та матеріалів – 106,7 тис.грн (100 %), медикаменти – 0,8 тис.грн (100%), послуги (окрім комунальних) –
9,6 тис.грн (88,9%), оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 11,3 тис.грн (75%), окремі заходи по реалізації державних програм – 1,7 тис.грн (100%), інші виплати населенню – 144,2 тис.грн (100%).

За рахунок коштів бюджету міської територіальної громади в рамках затверджених програм по соціальному захисту населення у 2021 році спрямовано видатків у сумі 6 661,5 тис. грн, або 93,6% від запланованого, у тому числі:

- на заходи міської програми реалізації соціальної політики на 2020-2022 роки спрямовано коштів у загальній сумі 6 103,0 тис. грн, з них на:

- допомогу на поховання особі, яка зобов’язалася поховати померлого (який не досяг пенсійного віку та на момент смерті не працював,
не перебував на службі, не зареєстрований у центрі зайнятості як
безробітний) – 199,2 тис.грн (6 чол., середній розмір -1000 грн, 84 чол., середній розмір допомоги – 2300 грн);

- допомогу малозабезпеченим громадянам – 632,1 тис.грн (356 чол., середній розмір допомоги – 1776 грн);

- матеріальну допомогу першобудівникам міста (ветеранам праці) – 102,0 тис. грн (34 чол., середній розмір допомоги – 3 000 грн);

- надбавку до пенсії за особливі заслуги перед містом – 16,0 тис.грн (1 чол., середній розмір надбавки до пенсії – 1 330 грн);

- винагороду громадянам нагородженим відзнакою “За заслуги перед містом” – 251,2 тис.грн (14 чол., середній розмір винагороди – 1 495 грн);

- фінансову підтримку особам, яким присвоєно звання Праведника народів миру – 24,6 тис.грн (1 особа, розмір винагороди – 2 000 грн);

- компенсаційні виплати фізичним особам, які надають соціальні послуги – 417,5 тис.грн (109 чол., середній розмір - 319 грн);

- пільги інвалідам на візках, по зору та почесним громадянам міста на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу – 347,5 тис.грн
(122 чол., середній розмір пільг - 237 грн);

- надання матеріальної допомоги особам, які брали участь у Другій Світовій війні – 24,0 тис.грн (24 чол., середній розмір допомоги
1 000 грн);

- надання фінансової підтримки сім’ї загиблого в Афганістані –
24,6 тис.грн (1 сім’я, середній розмір допомоги на місяць - 2 046 грн);

- надання фінансової підтримки сім’ям загиблих учасників антитерористичної операції – 520,0 тис.грн (виплата здійснювалася протягом 8 місяців 9 сім’ям, 4 місяців - 8 сім’ям, розмір допомоги – 5 000 грн);

- надання одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових дій до Дня захисника України – 358,0 тис. грн (358 чол., середній розмір послуг –
1 000 грн);

- надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку – 60,2 тис.грн (125 чол., середній розмір витрат – 482 грн);

- проїзд 1 раз на рік у міжміському транспорті громадян, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС – 11,3 тис.грн (17 осіб, середній розмір витрат –
665 грн);

- забезпечення пресою окремих категорій громадян – 99,8 тис.грн (скористалися 488 осіб, вартість 1 примірника газети «Нова Каховка» на
місяць – 32,88 грн);

- надання фінансової підтримки Новокаховській міській організації ветеранів війни та праці – 150,0 тис.грн (із них проведено 17 заходів на суму 89,9 тис.грн);

- надання фінансової підтримки громадській організації «Учасників АТО «Біла стріла»» – 150,0 тис.грн (із них проведено 27 заходів на суму
135,3 тис.грн);

- надання компенсаційних виплат за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян – 2657,4 тис.грн (середньомісячний розмір компенсаційних виплат підприємству становить 221450 грн);

- надання компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті – 57,6 тис.грн (середньомісячний розмір компенсаційних виплат підприємству становить 4798 грн);

- заходи міської програми соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, попередження дитячої бездоглядності на 2020- 2022 роки – 5,0 тис.грн;
- заходи міської програми підтримки сім’ї на 2020-2022 роки –
4,1 тис.грн;
- заходи міської програми молодіжної політики на 2020 - 2022 роки на території Новокаховської міської територіальної громади – 153,7 тис.грн;
- заходи програми щодо організації та проведення оплачуваних громадських робіт для безробітних громадян у Новокаховській ОТГ на 2021 рік – 38,7 тис.грн;

- заходи програми оздоровлення та відпочинку дітей протягом 2020-2022 років на території Новокаховської міської територіальної громади –
357,0 тис. грн.

По субвенції з обласного бюджету на здійснення програм соціального захисту населення видатки виконано в сумі 143,6 тис.грн, або 92,3% до плану на рік, які спрямовано на:

- безоплатне забезпечення ліками – 71,7 тис.грн (81 особі, середній розмір пільги – 885 грн);

- безоплатне зубопротезування – 38,6 тис.грн (11 особам, середній розмір пільги – 3511 грн);

- поховання учасників бойових дій та інвалідів війни – 33,3 тис.грн
(9 особам, середній розмір витрат – 3698 грн).

 

Видатки бюджету розвитку спрямовано на виконання на заходів міської програми реалізації соціальної політики на 2020-2022 роки на придбання кондиціонеру для Новокаховського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів у сумі 11,0 тис. грн (100,0%).

Культура і мистецтво

У 2021 році за рахунок коштів бюджету Новокаховської міської територіальної громади утримувалися централізована бібліотечна система (14 установ); 2 музеї та картинна галерея; Палац культури, 6 будинків культури та 3 сільських клуби. Штатна чисельність працівників складала 145,75 шт. од.

На видатки у галузі «Культура і мистецтво» у бюджеті міської територіальної громади передбачено 20 152,5 тис. грн, у тому числі: по загальному фонду – 18 837,5 тис.грн, спеціальному фонду – 1 315,0 тис.грн, з них: бюджет розвитку – 195,5 тис.грн.

За 2021 рік виконання видатків по галузі складає 20 084,3 тис. грн, або 99,7% від запланованого.

На утримання закладів культури по загальному фонду спрямовано коштів у сумі 18 770,9 тис.грн, або 99,7% до планових призначень. Кошти спрямовано на: оплату праці – 15 423,7 тис.грн (100 %), оплату
енергоносіїв – 1 437,1 тис.грн (95,9%), інші видатки споживання –
1 910,1 тис. грн (99,8%).

По спеціальному фонду за рахунок власних надходжень заплановано
1 119,5 тис.грн, виконано 1 118,2 тис.грн, або 99,9 % від запланованого. Кошти спрямовано на: оплату праці - 9,8 тис. грн (100%), видатки споживання – 143,5 тис.грн (99,4%), придбання обладнання довгострокового користування – 964,9 тис.грн (100%), з них: поповнення бібліотечного фонду - 205,9 тис. грн (100%).

В межах загального обсягу видатків, передбачених по галузі культури і мистецтва, спрямовано кошти на виконання заходів міських програм, а саме:

- програми «Розвиток культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020 - 2022 роки» спрямовано 1 502,9 тис. грн (99,9%), у тому числі: по загальному фонду - 1 307,7 тис.грн (100 %), по спеціальному фонду (бюджету розвитку) – 195,2 тис. грн (99,8 %) на придбання сценічних костюмів, сценічного обладнання, ноутбука для Обривського будинку культури;

- програми забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів на 2021 рік спрямовано 161,2 тис.грн (100%).

Фізична культура і спорт

У 2021 році з бюджету Новокаховської міської територіальної громади утримувались дві дитячо-юнацькі спортивні школи, надавалась фінансова підтримка трьом установам спортивної спрямованості: Комунальному підприємству «Новокаховський міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», громадським організаціям «Новокаховський спортивний клуб «Енергія» та «Клуб боксу «Данька», виконувались заходи галузевих програм.

На видатки у галузі «Фізична культура і спорт» у бюджеті міської територіальної громади на 2021 рік передбачено 17 140,3 тис.грн, у тому числі: по загальному фонду – 16 815,3 тис.грн, по спеціальному фонду – 325,1 тис. грн.

За 2021 рік виконання видатків по галузі складає 17 074,0 тис. грн, або 99,6% від затвердженого плану зі змінами, у тому числі: по загальному фонду - 16 752,6 тис.грн (99,6%), у тому числі за рахунок субвенції з обласного бюджету на виплату цільової матеріальної допомоги на придбання житла учасниці Олімпійських ігор Новожиловій Ірині в сумі 300,0 тис. грн (100,0%), по спеціальному фонду – 321,4 тис. грн (98,9%).

На утримання двох дитячо - юнацьких спортивних шкіл спрямовано 7 889,4 тис. грн (99,8%), у тому числі: по загальному фонду -
7 568,0 тис.грн (99,8%), по спеціальному фонду за рахунок власних надходжень - 321,4 тис.грн (98,9 %) від запланованого.

В межах загального обсягу видатків, передбачених по галузі фізичної культури та спорту, спрямовано кошти на виконання заходів міських програм, а саме:

- програми розвитку фізичної культури та спорту на території Новокаховської міської територіальної громади на 2020 – 2022 роки спрямовано 6 179,3 тис.грн, у тому числі: надання фінансової підтримки комунальному підприємству «Новокаховський міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» - 4 974,0 тис.грн (99,7 %), проведення загальноміських спортивних заходів і змагань – 235,6 тис.грн (95,9% ), придбання спортивного обладнання – 65,5 тис. грн (100%), фінансової підтримки громадській організації «Клуб боксу «Данька» - 50,0 тис.грн (100,0%), виплати стипендій видатним спортсменам міста - 404,2 тис.грн (100,0%), виплати матеріальної допомоги видатним тренерам міста 150,0 тис. грн (100%) та виплати цільової матеріальної допомоги на придбання житла учасниці Олімпійських ігор Новожиловій Ірині – 300,0 тис. грн (100,0%);

- програми розвитку футболу на території Новокаховської міської територіальної громади на 2020 – 2022 роки у 2021 році надавалась фінансова підтримка громадській організації «Новокаховський клуб «Енергія» в сумі
2 259,1 тис.грн (98,9%);

- програми забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів на 2021 рік для перевезення спортсменів до місць змагань спрямовано 64,6 тис.грн (99,7%).

Житлово-комунальне господарство

 

На 2021 рік на виконання заходів міських програм у галузі житлово-комунального господарства передбачено планові призначення з урахуванням змін у сумі 50 547,5 тис. грн, у тому числі: по загальному фонду –
49 939,1 тис. грн, по спеціальному фонду – 10 843,1 тис. грн, з них бюджет розвитку – 1 439,9 тис. грн.

За вказаний період видатки по галузі виконано в сумі 50 426,6 тис. грн, або 99,8% від запланованого.

Видатки загального фонду на житлово-комунальне господарство склали
49 818,2 тис.грн, або 99,8% від плану зі змінами на виконання заходів міських програм:

- програми благоустрою міста Нова Каховка на 2019-2021 роки спрямовано 38 102,0 тис.грн (100% від плану зі змінами), у тому числі на:

- благоустрій міста – 34 002,0 тис.грн (100%), з них: на поточний ремонт та утримання об’єктів благоустрою, а саме: вулично-дорожньої мережі –
11 806,2 тис.грн, зелених насаджень – 10 640,6 тис. грн, мереж зовнішнього освітлення – 6 649,7 тис.грн, малих архітектурних споруд – 121,2 тис.грн, дитячих та спортивних майданчиків – 1 214,3 тис.грн, кладовища – 900,0 тис.грн, пляжу, зон відпочинку – 670,0 тис.грн;
- проведення робіт з поточного ремонту асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів – 4 100,0 тис. грн (100,0%);

- програми розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік спрямовано
4 572,3 тис. грн (98,4% від плану зі змінами), у тому числі на:

- благоустрій старостинських округів - 3 614,7 тис. грн (98,1%), з них: утримання мереж вуличного освітлення – 980,8 тис.грн, утримання зелених насаджень – 1 463,8 тис.грн, утримання вулично-дорожньої мережі –
791,3 тис.грн, ліквідація несанкціонованих (стихійних) сміттєзвалищ –
184,6 тис.грн, покіс узбіччя доріг – 109,7 тис.грн, придбання конструкційних матеріалів для автобусних зупинок – 52,0 тис.грн, послуги з благоустрою по улаштуванню покриття тротуарною плиткою на території кладовища в
с.Райське – 29,2 тис.грн, технічна перевірка лічильників вуличного освітлення –
2,9 тис.грн, оплата водопостачання на території кладовища – 0,4 тис.грн;

- поточний ремонт асфальтного покриття з відновленням бордюрів в прибудинковій території багатоповерхівок в с. Веселе - 55,9 тис.грн (100,0%);

- заходи, пов’язані з поліпшенням питної води по загальному фонду - 564,4 тис.грн (99,8%), із них кошти спрямовано на: проведення робіт з поточного ремонту водогону по вул. Наддніпрянська в смт.Дніпряни – 204,8 тис.грн, мереж водопостачання в с.Тополівка – 50,0 тис.грн, мереж водопостачання (встановлення пожарних гідрантів) у с. Райське, с. Тополівка, с. Обривка –
200,0 тис.грн; очищення свердловин у смт.Козацьке – 98,8 тис.грн; придбання модуля керування силового блоку для подачі води із свердловини у с. Веселе – 10,8 тис.грн; по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 252,0 тис. грн (100,0%) на придбання насосів та станції управління глибинного насосу для Козацького старостинського округу - 176,0 тис.грн, шафи керування перетворювачем частоти та силового модулю для Веселіського старостинського округу – 76,0 тис. грн;

- придбання контейнерів для збору сміття під пластикові відходи та металевих контейнерів для збору сміття с. Райське, смт. Козацьке, с. Веселе – 85,3 тис.грн (100,0%);

- програми фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Нова Каховка на 2020-2022 роки спрямовано
7 152,4 тис.грн (99,3% від плану зі змінами), у тому числі на:

- забезпечення збору та вивезення сміття і відходів – 616,7 тис.грн (92,3%), у тому числі: на придбання сміттєвих контейнерів – 123,2 тис.грн, на облаштування сміттєвих майданчиків – 493,5 тис.грн;

- фінансову підтримку підприємств, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги – 835,6 тис.грн (100,0%), з них на фінансову підтримку комунальних підприємств: «Основа» – 550,0 тис.грн (погашення заборгованості по електроенергії та податках), «Новокаховське житлово-експлуатаційне управління» – 285,6 тис.грн (погашення заборгованості по заробітній платі та нарахуванні на оплату праці);

- відшкодування різниці між розміром тарифу на послуги з водопостачання і водовідведення, які затвердженні рішенням виконавчого комітету, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво – 5 700,0 тис.грн (100%), які спрямовано комунальному підприємству «Міський водоканал»;

- програми фінансової підтримки підприємств комунальної власності, які обслуговують територію старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік видатки виконано в сумі 200,0 тис. грн, або 100% від запланованого, які спрямовано на фінансову підтримку підприємств, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги, з них на фінансову підтримку комунальних підприємств: «Сількомунгосп «Веселе» – 70,0 тис.грн (погашення заборгованості по електроенергії (розподіл)) та «Козацький багатогалузевий комбінат комунальних підприємств» – 130,0 тис.грн (погашення заборгованості по електроенергії на водопостачання та водовідведення);
- програми реалізації соціальної політики на 2020-2022 роки спрямовано по загальному фонду в сумі 43,5 тис.грн на поховання померлих безрідних та невідомих громадян (100% від планових призначень), по спеціальному фонду (бюджет розвитку) - 356,4 тис. грн (100%) на виплату грошової компенсації 3-м особам з числа дітей-сиріт віком від 23 до 35 років для придбання житла, як співфінансування видатків державному бюджету у відповідності до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 року № 615.

За рахунок державної субвенції з обласного бюджету спрямовано на виплату грошової компенсації 3-м особам з числа дітей-сиріт віком від 23 до 35 років для придбання житла 831,5 тис. грн (100%).

У спеціальному фонді бюджету Новокаховської міської територіальної громади за рахунок державної субвенції з обласного бюджету передбачено на погашення заборгованості з різниці в тарифах 3-м комунальним підприємствам (КП «Теплові мережі міста Нова Каховка», КП «Міський водоканал», КП «Основа») на суму 45 882,4 тис. грн. Проведено державним бюджетом видатки на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплопостачання комунальному підприємству «Теплові мережі міста Нова Каховка» в сумі
9 403,3 тис.грн для проведення розрахунків за природний газ.

Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство

На виконання заходів програми розвитку земельних відносин та комунальної власності на території Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік в бюджеті затверджено планові призначення зі змінами в сумі 190,0 тис.грн. Видатки виконано в сумі 4,5 тис.грн (2,4%), які спрямовано на проведення експертної грошової оцінки земель комунальної власності.

На виконання заходів програми розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік затверджено планові призначення зі змінами в сумі 44,5 тис.грн. Видатки виконано в сумі 44,5 тис.грн (100%), які спрямовано на розробку технічної документації з нормативної грошової оцінки населеного пункту
с. Райське.

Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство

На виконання заходів міських програм у сфері транспортної інфраструктури та дорожнього господарства в бюджеті міської територіальної громади на 2021 рік передбачено видатки зі змінами в сумі
14 173,9 тис.грн, у тому числі: по загальному фонду – 14 007,6 тис.грн, спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 166,3 тис.грн.

За звітний період видатки по галузі виконано в сумі 14 124,1 тис.грн (99,6% від уточненого плану на рік).

Виконання видатків по загальному фонду склало 13 966,8 тис.грн, або 99,7% від плану зі змінами та по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 157,2 тис. грн (94,5%) на виконання заходів програм:

- програми благоустрою міста Нова Каховка на 2019-2021 роки спрямовано по загальному фонду 8 790,0 тис.грн (100% від уточненого плану на рік), у тому числі: на утримання доріг комунальної власності – 3 790,0 тис.грн (100%), на поточний ремонт доріг – 5 000,0 тис.грн (100%); по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 35,5 тис. грн (100,0% від плану зі змінами) на проведення робіт з капітального ремонту покриття проїзної частини вул. Горького в м. Нова Каховка в межах вулиць Дружби – Індустріальної (проектні роботи, експертиза проектно-кошторисної документації);

програми розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік спрямовано по загальному фонду 1 409,3 тис.грн (97,2% від запланованого зі змінами), у тому числі на: поточний ремонт доріг – 1 285,3 тис.грн, обслуговування доріг в зимовий період – 123,9 тис.грн, по спеціальному фонду (бюджет
розвитку)
121,7 тис. грн (93,0% від запланованого), у тому числі: капітальний ремонт проїзної частини по пров. Хитрий в смт Дніпряни (проектно-вишукувальні роботи) – 41,8 тис.грн, капітальний ремонт проїзної частини по вул. Шевченко в смт Козацьке – 30,4 тис.грн, капітальний ремонт проїзної частини по вул. Комарова в с. Райське – 49,5 тис.грн.

- програми відшкодування різниці в тарифах на послуги місцевого автотранспорту на 2021-2023 роки спрямовано 3 767,6 тис.грн (100,0% від планових призначень зі змінами) для відшкодування різниці в тарифах на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах міського та приміського сполучення.

Будівництво

У бюджеті міської територіальної громади на 2021 рік на виконання міських програм у галузі «Будівництво» затверджено видатки зі змінами по спеціальному фонду (бюджет розвитку) в сумі 218 142,1 тис.грн. Виконано за рік 82 242,7 тис.грн, що складає 37,7% до запланованого зі змінами.

За рахунок субвенцій з державного бюджету проведено видатки на капітальний ремонт багатофункціонального спортивного майданчика (волейбольне поле № 2 та баскетбольний майданчик) спортивного комплексу стадіону "Енергія" по пр. Дніпровському, 28 – 1 489,4 тис.грн (48,0%) та придбання обладнання для ЦНАП (робочої станції для оформлення та видачі паспортів громадянам України для виїзду за кордон) – 309,8 тис.грн (100%).

На виконання заходів міських програм кошти спрямовано:

- програми будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об’єктів соціальної сфери та інших об’єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2019-2021 роки – 74 048,4 тис.грн (35,7%), у тому числі:

- на умовах співфінансування з державним бюджетом на проведення робіт з будівництва Центру Олімпійських видів спорту Н2О м. Нова
Каховка в сумі 68 310,4 тис. грн (34,2% від плану зі змінами), у тому числі: за рахунок субвенції – 61 479,4 тис. грн (32,4%), бюджету міської територіальної громади – 6 831,0 тис.грн (68,3%);

- інші об’єкти на загальну суму 5 738,0 тис. грн, з них: будівництво Центру надання адміністративних послуг м. Нова Каховка – 3 438,4 тис.грн, будівництво боксів для автобусів - 62,6 тис. грн, розробка проектно-кошторисної документації та проходження експертизи на перенесення кабельної лінії для будівництва Центру Олімпійських видів спорту Н2О – 17,1 тис. грн, капітальний ремонт 2-х ділянок теплових мереж – 399,0 тис.грн, розробка проектної документації на капітальний ремонт ділянки теплової мережі - 43,1 тис. грн, реконструкція ділянки теплової мережі – 175,3 тис.грн; капітальний ремонт покриття тротуарів біля КП «Торгівельний центр» по пр. Перемоги, 18 - 29,8 тис. грн, покриття тротуарів по пр. Дніпровський – 746,0 тис. грн, покриття тротуарів скверу в районі кінотеатру «Юність» - ЦНАП - 50,0 тис. грн, капітальний ремонт існуючих санвузлів кінотеатру «Юність» - 662,0 тис. грн та будівлі для розміщення фільтрів води в районі кінотеатру «Юність» - 43,6 тис. грн, реставраційні роботи нежитлової будівлі по вул. Історична, 13 - 71,1 тис. грн;

- програми розвитку та підтримки Комунального некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня міста Нова Каховка" Новокаховської міської ради на 2020-2022 роки – 2 163,5 тис.грн
(94,2%), у тому числі:

- на капітальні ремонти на лікарняному комплексі № 1 по вул. Героїв України, 33а – 483,9 тис.грн (системи киснепостачання – 292,5 тис.грн, кисневого трубопроводу інфекційного відділення – 78,1 тис.грн, сантехнічних систем інфекційного відділення – 63,5 тис.грн, адміністративно-побутових приміщень ІІІ поверху будівлі КНП «ЦМЛ» (проектні роботи) – 49,8 тис.грн);

- на капітальні ремонти на лікарняному комплексі № 2 по
вул. Свєтлова, 1 – 1 141,5 тис.грн (кабельної мережі п’ятиповерхової будівлі – 615,1 тис.грн; приміщень акушерського та реанімаційного відділення –
183,0 тис.грн, по заміні центрального вводу водопроводу – 235,2 тис.грн, центрального входу 5-ти поверхової будівлі – 108,2 тис.грн);

- на капітальні ремонти по вул. Свєтлова, 1 - 338,5 тис. грн (ліфта дитячої поліклініки м. Нова Каховка – 289,5 тис.грн, приміщень на першому поверсі дитячої поліклініки (проектно-кошторисні роботи) – 49,0 тис.грн);

- на капітальний ремонт санвузла для маломобільних груп населення психоневрологічного відділення по вул. М. Букіна, 4 – 159,6 тис.грн;

- на реконструкцію відділення екстреної медичної допомоги – 40,0 тис.грн;

- програми розвитку та підтримки Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Нова Каховка" Новокаховської міської ради на 2020-2022 роки – 492,7 тис. грн (97,2%) на будівництво пандусу до Козацької амбулаторії загальної практики сімейної медицини – 48,0 тис. грн, капітальний ремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Веселе – 394,9 тис. грн, капітальний ремонт системи опалення ФАПу в с. Райське – 49,8 тис. грн;
- програми економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2021 рік – 107,1 тис.грн (97,9%) на створення нового освітнього простору профільної школи-академічного ліцею шляхом проведення капітального ремонту приміщень будівлі загальноосвітньої школи по вул. Затишна, 28 в м. Нова Каховка, з впровадженням енерго- та ресурсозберігаючих заходів (третій етап);
- програми розвитку освітньої галузі на 2020-2022 роки –
1 049,6 тис.грн (89,6%):

- на проведення капітального ремонтів покрівель я/с
№ 2 "Сонечко" м. Нова Каховка, вул. Історична, 94-а – 570,3 тис.грн, я/с №5 "Казка" м. Нова Каховка – 335,6 тис.грн, будівлі я/с №8 "Черемушки" (заміна евакуаційної двері у гр. № 10), м. Нова Каховка, вул. Горького, 28-а -
11,5 тис.грн;

- на проведення капітального ремонту системи вентиляції харчоблоку ЗЗСО №3 за адресою: м. Нова Каховка, вул. Історична, 33-а - 32,5 тис. грн;

- на проведення капітального ремонту фасаду будівлі спортивної зали "Будівельник" – 99,7 тис.грн;

- програми реалізації соціальної політики на 2020-2022 роки –
1 499,8 тис. грн (99,9%) на проведення капітального ремонту будівлі за адресою вул. Історична, 52;
- програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки - 661,9 тис.грн (99,7%) на проведення капітальних ремонтів будинку культури в с. Веселе –
390,0 тис.грн, частини приміщень будинку культури та благоустрій території з метою створення Центру надання культурних послуг в смт Козацьке –
24,6 тис.грн (коригування робочого проекту), фасаду будівлі та сантехнічних систем Обривського будинку культури – в сумі 149,6 тис.грн та 47,8 тис.грн відповідно, покрівлі Палацу культури – 49,9 тис.грн;
- програми розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік –
420,5 тис.грн (77,4%), з них: на будівництво споруд з протиерозійного захисту по балці р.Дніпро в межах смт. Козацьке в районі провулку Дніпровського та вул. Шевченко – 274,1 тис. грн, кладовища на території Веселівського старостинського округу за межами селища Веселе (проектні та вишукувальні роботи) – 99,9 тис. грн, на реконструкцію вуличного освітлення на 4 вулицях Веселівського старостинського округу – 42,2 тис.грн, на капітальний ремонт нежитлової будівлі в с.Обривка – 4,3 тис.грн.

Реалізація програм і заходів в галузі культури і курортів

У 2021 році на реалізацію заходів туризму по бюджету спрямовано коштів в сумі 307,3 тис. грн (99,0 %), з них:

- на виконання заходів міської програми розвитку туризму на території Новокаховської міської територіальної громади на 2021-2023 роки в 2021 році передбачено кошти у сумі 211,6 тис.грн, у тому числі: по загальному фонду - 161,7 тис.грн, по спеціальному фонду (бюджет розвитку) - 49,9 тис.грн. Використано за звітний період 207,7 тис. грн (98,2%), у тому числі: по загальному фонду – 157,8 тис.грн, або 97,6% (забезпечення функціонування КП «Туристично-інформаційний центр» - 137,8 тис.грн, проведення заходів програми – 20,0 тис.грн); по спеціальному фонду – 49,9 тис. грн, або 100% (придбання комп’ютерної техніки);

- на виконання заходів міської цільової програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020 - 2022 роки передбачено кошти у сумі 162,6 тис.грн, у тому числі: по загальному фонду – 125,9 тис.грн, по спеціальному фонду (бюджет розвитку) - 36,7 тис.грн. Використано за звітний період 162,6 тис. грн (100%), у тому числі: по загальному фонду – 125,9 тис.грн, по спеціальному фонду (бюджету
розвитку) - 36,7 тис. грн (придбання відео та фото апаратури).

Інші програми та заходи, пов’язані з економічною діяльністю

У бюджеті міської територіальної громади на 2021 рік на іншу економічну діяльність передбачено 9 787,8 тис.грн, утому числі: по загальному фонду - 9 186,5 тис.грн, спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 601,3 тис.грн. Виконано в 2021 році 8 867,0 тис.грн, або 90,6% до плану зі змінами, у тому числі: по загальному фонду - 8432,2 тис. грн (91,8 %) та по спеціальному
фонду - 434,8 тис. грн (72,3%).

Кошти загального фонду в сумі 8 432,2 тис.грн (91,8 %) спрямовано на виконання заходів міських програм, а саме:

- програми забезпечення іншої діяльності та розвитку виконавчого комітету Новокаховської міської ради на 2021 рік - 2 347,6 тис.грн (95,4%). Кошти спрямовано на: оплату послуг за технічне обстеження на інвентаризацію об'єктів комунальної власності – 46,2 тис. грн, оплату послуг з підтримки та оновлення роботи Інтернет - сайту м. Нова Каховка – 184,5 тис.грн, оплату експлуатаційних послуг ОСББ - 6,4 тис. грн, орендну плату за приміщення для розміщення територіального сервісного центру та – 840,0 тис.грн, орендна плата приміщень для розташування військової частини А 1736 - 548,6 тис.грн, виплати по судових рішеннях та адвокатські послуги – 428,0 тис.грн, поточний ремонт приміщень, які знаходяться на балансі міськвиконкому – 59,1 тис.грн, встановлення електронної системи голосування «Голос» - 74,3 тис. грн., придбання вивісок для приміщення ЦНАПу - 75,5 тис. грн. та інформаційні послуги - 55,0 тис.грн, заходи з забезпечення біологічної безпеки міста –
30,0 тис. грн;
- програми економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2021 рік - 185,4 тис.грн (99,9 %), у тому числі: на заходи, пов’язані з ліквідацією КП «АкваСпорт» - 169,8 тис. грн, на придбання будівельних матеріалів для військової частини – 15,7 тис. грн;
- програми забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів на 2021 рік – 299,9 тис.грн (100 %);
- програми підтримки комунального підприємства «Агенція регіонального розвитку» Новокаховської міської ради на 2019 – 2021
роки – 269,4 тис.грн (100%);
- програми підтримки та реалізації стратегічних ініціатив розвитку Новокаховської міської територіальної громади на 2021 – 2023 роки - 764,2 тис. грн (99,3 %);
- програми підтримки громадських ініціатив у Новокаховській міській територіальній громаді на 2021рік – 119,4 тис. грн (100%);
- міської цільової програми "Громадський бюджет (бюджет участі)" Новокаховської міської територіальної громади на 2021-2023 роки - 65,0 тис. грн (100 %);
- програми забезпечення діяльності аварійно- диспетчерської служби комунального підприємства "Новокаховське житлово - експлуатаційне управління " на 2021- 2023 роки1 100,0 тис. грн (100%);
- програми щодо відзначення окремих колективів, громадян та військовослужбовців, вшанування пам'яті загиблих мешканців територіальної громади-учасників АТО/ООС, видатних земляків на 2021-2022 роки – 84 тис. грн (100%);
- програми фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Нова Каховка на 2020-2022 роки – 1 971,9 тис.грн (100%) на надання фінансової підтримки комунальним підприємствам: КП «Новокаховський гуртожиток» - 1 000,0 тис. грн, КП «Центральна міська
аптека» - 522,7 тис. грн, КП «НК Екосервіс» - 283,2 тис. грн, КП «Міський кінотеатр «Юність» - 166,0 тис. грн;
- програми територіальної оборони території Новокаховської міської ради на 2020-2022 роки – 1 205,5 тис.грн (67,1%);
- програми розвитку фізичної культури та спорту на території Новокаховської міської територіальної громади на 2020 – 2022 роки –
13,7 тис.грн (75,9 %);
- програми реалізації соціальної політики на 2020-2022 роки для проведення позовної роботи та виконання рішень суду в частині вирішення питань соціального захисту – 6,2 тис.грн (12,7%).

По спеціальному фонду (бюджету розвитку) кошти спрямовані на виконання заходів програми забезпечення іншої діяльності та розвитку виконавчого комітету Новокаховської міської ради на 2021 рік - 434,8 тис. грн (72,3%) на придбання обладнання для системи голосування «Голос» -
322,8 тис.грн, на придбання для Центру надання адміністративних послуг комплекту серверного обладнання - 44,0 тис.грн, світлової вивіски - 68,0 тис. грн.

На внески до статутних капіталів комунальних підприємств на виконання заходів програми фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Нова Каховка на 2020-2022 роки із спеціального фонду (бюджет розвитку) спрямовано 5 403,0 тис.грн (91,0% від плану зі змінами), у тому числі:

&bpl; КП «НК Екосервіс» - 4 017,3 тис.грн (придбання сміттєвозів –
3 592,0 тис.грн, автомобіля ЗІЛ – 150,0 тис.грн, капітальний ремонт бульдозера – 275,3 тис.грн);

- КП «Новокаховське шляхово-експлуатаційне управління» -
1 130,9 тис.грн (придбання матеріалів для виробництва асфальтобетону –
1 000,0 тис. грн, придбання ланцюга для подачі гарячої суміші –
130,9 тис. грн);
- КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Нова Каховка» - 254,8 тис. грн (придбання холодильників для вакцин).

Громадський порядок та безпека

У бюджеті міської територіальної громади на 2021 рік передбачено кошти по загальному фонду в сумі 3 735,2 тис. грн. Виконано у 2021 році –
3 734,9 тис.грн, або 99,9% до плану зі змінами.

Кошти загального фонду спрямовано на:

- виконання заходів міської програми "Нова Каховка - Безпечне місто 2020-2022" для надання фінансової підтримки комунальному підприємству «Муніципальна охорона» Новокаховської міської ради –
3 695,9 тис. грн (99,9 %);

- за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету здійснено видатки в сумі 39,0 тис. грн (100%) на перевезення військових до місць дислокації.

Засоби масової інформації

На виконання заходів міських програм висвітлення діяльності міської ради та виконавчого комітету та на оплату інших заходів у сфері засобів масової інформації у 2021 році передбачено 2 724,4 тис.грн, у тому числі: по загальному фонду - 2 538,1 тис. грн. та по спеціальному фонду (бюджету розвитку) – 186,3 тис. грн. Виконано у 2021 році 2 577,4 тис. грн (94,6%), у тому числі: по загальному фонду - 2 533,7 тис. грн (99,8%) та по спеціальному фонду (бюджету розвитку) – 43,7 тис. грн (23,5%).

Кошти спрямовано на:

- виконання заходів програми висвітлення діяльності Новокаховської міської ради та виконавчого комітету комунальним підприємством «Новокаховська міська радіоорганізація» на 2020–2022 роки – 1 511,4 тис.грн (91,4% від плану зі змінами), у тому числі: по загальному фонду - 1467,7 тис. грн (100%), по спеціальному фонду (бюджету розвитку) – 43,7 тис. грн (23,5%);

- виконання заходів програми забезпечення іншої діяльності та розвитку виконавчого комітету Новокаховської міської ради у 2021 році -
1 066,0 тис.грн (99,6 %) на оплату інформаційних послуг та розміщення матеріалів, статей, інформацій у стрічці новин, що транслюються на інтернет порталі сайту «Ukr.net».

Резервний фонд

Згідно з рішенням Новокаховської міської ради від 24.12.2020 року
№ 182 "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік» обсяг резервного фонду становить 3 850,0 тис. грн, зі змінами - 97,5 тис. грн.

На протязі 2021 року з резервного фонду виділено 97,2 тис. грн на виконання заходів програми економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2021 рік з резервного фонду виділено кошти на проведення першочергових заходів з запобігання виникненню надзвичайної ситуації, що пов’язана з руйнуванням житлової будівлі за адресою просп. Перемоги, 1, ОСББ «Перемога 1» в сумі 97,2 тис. грн. Видатки на заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха виконано в сумі 88,9 тис. грн (91,5%).

Обсяг невикористаних коштів резервного фонду бюджету за 2021 рік становить 0,3 тис. грн.

Міжбюджетні трансферти

По міжбюджетним трансфертам (субвенції іншим бюджетам) видатки виконано в сумі 4 356,0 тис. грн, що складає 99,9% від плану зі змінами
(4 356,9 тис. грн), у тому числі:

- державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів – 1 050,0 тис. грн, або 99,9% на матеріально-технічне забезпечення установ державного підпорядкування;
- обласному бюджету на загальну суму , з них:

- на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 2 742,9 тис. грн на співфінансування капітального ремонту проїзної частини по вул. Горького в м. Нова Каховка Херсонської області (в межах вул. Дружби - вул. Індустріальна), у тому числі: по загальному фонду – 1 376,6 тис.грн, спеціальному фонду (бюджету розвитку) – 1 366,3 тис.грн;

- на придбання ноутбуків для педагогічних працівників комунальних закладів загальної середньої освіти по загальному фонду - 493 тис. грн;

- бюджету Таврійської міської територіальної громади субвенцію за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 70,1 тис. грн (100,0%) для закладів загальної середньої освіти, розташованих на території громади у зв’язку з розмежуванням видатків.

Фонд охорони навколишнього природного середовища

Видатки спеціального фонду на виконання заходів міської програми поліпшення екологічного стану та зменшення техногенного навантаження на території Новокаховської міської ради «Екологія-2023» склали
212,9 тис.грн, або 100% до річних планових призначень зі змінами (213,0 тис. грн). Кошти спрямовано на: озеленення міста - 100,0 тис.грн (100%), відновлення належного стану поясів санітарної охорони артезіанських свердловин – 112,9 тис. грн (100%).

Кредитування бюджету

За 2021 рік до спеціального фонду бюджету надійшли кошти від повернення кредитів, наданих у минулі роки на будівництво житла для молодих сімей, в сумі 0,9 тис. грн.

На проведення заходів програми виконання міською радою гарантійних зобов'язань на 2021-2025 роки передбачено кошти в спеціальному фонді (бюджеті розвитку) в сумі 4 429,2 тис. грн для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії.

За 2021 рік із бюджету розвитку спеціального фонду надано кредит КП «Міський водоканал» для погашення позики Міжнародного банку реконструкції та розвитку в сумі 4 362,7 тис. грн, або 98,5% від плану зі змінами. За вказаний період комунальним підприємством «Міський водоканал», згідно з затвердженим графіком, до бюджету міської територіальної громади повернуто коштів, наданих для виконання гарантійних зобов'язань, у сумі 1 523,4 тис.грн, або 100% від плану.

Кредиторська та дебіторська заборгованість бюджету

Кредиторська заборгованість загального фонду бюджету міської територіальної громади порівняно з початком 2021 року та станом на 01.01.2022 року відсутня.

Дебіторська заборгованість загального фонду міської територіальної громади в порівнянні з початком року збільшилась на 60,1 тис. грн, або на 41,2%, і станом на 01.01.2022 року складає 206 тис. грн, у тому числі: заборгованість орендарів за послуги з прибирання та охорони приміщення –
62,4 тис. грн, за спожиті енергоносії – 99,9 тис. грн (термін сплати наступний місяць за звітним); передплата за періодичні видання на 2022 рік - 43,6 тис. грн.

По спеціальному фонду міської територіальної громади кредиторська заборгованість по видатках на початок року та на 01.01.2022 року відсутня. По доходах в порівнянні з початком року зменшилась на 1,0 тис. грн. або на 0,1% і станом на 01.01.2022 року складає 818,6 тис. грн, у тому числі:

- 56,7 тис. грн - переплата за навчання в школах естетичного виховання;
- 760,5 тис. грн - переплата за харчування дітей в дошкільних закладах та закладах загальної середньої освіти;
- 1,4 тис. грн - авансовий платіж за оренду приміщення.

Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду міської територіальної громади порівняно з початком року збільшилась на 3 689,7 тис.грн, або на 148,7%, і станом на 01.01.2022 року складає 6 171,7 тис. грн, у тому числі:

по доходах – 15,3 тис. грн (нараховані доходи не надійшли у повному обсязі);

по видатках – 6 156,4 тис. грн, у тому числі:

- 5 567,4 тис. грн - аванс для придбання кисневої станції (генератора), поставка якої буде здійснена в лютому 2022 року, субвенція надана згідно Постанови КМУ від 20.03.2020 р. № 224 «Про виділення коштів для забезпечення здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»;
- 588,6 тис. грн - аванс на виконання робіт з будівництва Центру надання адміністративних послуг м. Нова Каховка, прострочена. Позовна заява Виконавчого комітету Новокаховської міської ради до ТОВ "СК УКРСТРОЙ" від 28.11.19, 02 грудня 2019 року надійшла до Господарського суду Херсонської області, справа № 923/1044/19. Позовна заява 09.12.2019 року направлена за підсудністю до Господарського суду міста Києва, 27.12.2019 року відкрито провадження, 12.05.2020 року прийнято рішення на користь Виконавчого комітету, рішення направлено до виконавчої служби м. Києва для примусового стягнення боргу, 23.09.2020 року відкрито виконавче провадження №ВП63113141;
- 0,3 тис. грн - передплата періодичних видань на 2022 рік.

За звітний період позику з єдиного казначейського рахунку на покриття тимчасового касового розриву між доходами та видатками загального фонду міського бюджету не отримувались.

Залишок непогашеної середньострокової позики на 01.01.2022 року складає 11 761,3 тис. грн.

Порівняння доходів за кодами класифікації доходів, видатків за кодами програмної класифікації видатків та кредитування, фінансування, а також показників про стан місцевого боргу та надання місцевих гарантій за 2021 рік з попереднім бюджетним періодом викладено у додатках 1-4 до Інформації про виконання бюджету Новокаховської міської територіальної громади за 2021 рік.

 

 

Фінансове управління

Cайт
працює в
тестовому режимі,
зауваження направляйте
на пошту [email protected]