Перелік соціальних послуг, які надаються в Новокаховській міській територіальній громаді згідно з класифікатором соціальних послуг

Наказом Міністерства соціальної політики України від 23.06.2020 р. № 429 «Про затвердження Класифікатора соціальних послуг», затверджено Класифікатор соціальних послуг, який містить систематизоване зведення назв соціальних послуг, їх короткий опис, строк надання, а також перелік категорій отримувачів цих послуг. На території Новокаховської міської територіальної громади соціальні послуги надають, зокрема Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Новокаховської міської ради, Міський центр соціальних служб Новокаховської міської ради.

Відповідно до повноважень визначених Положенням про Новокаховський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів (рішення Новокаховської міської ради від 10.11.2016 р. №524) Новокаховський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів надає дітям з інвалідністю комплекс реабілітаційних заходів/послуг відповідно до індивідуального плану реабілітації дитини з інвалідністю.

Перелік соціальних послуг

N з/п Код Назва соціальної послуги Короткий опис соціальної послуги Отримувачі соціальної послуги Місце надання соціальної послуги Строк надання
1 2 3 4 5 6 7

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) вул. Історична, 18, м. Нова Каховка, Херсонської області, 74900, тел./факс (05549) 4-34-44, тел. 4-52-34,
e-mail: [email protected], код ЄДРПОУ 35453362

1. 002.0 Консультування допомога в аналізі життєвої ситуації, визначенні основних проблем, шляхів їх вирішення, складання плану виходу зі складної життєвої ситуації; психологічне консультування; надання інформації про соціально безпечну поведінку особи / сім'ї, які перебувають у складних життєвих обставинах за місцем проживання/перебування отримувача соціальної послуги (вдома); напівстаціонарно в приміщенні надавача соціальної послуги; через мережу Інтернет за допомогою засобів рухомого (мобільного), фіксованого зв'язку одноразово/ тимчасово /екстрено (кризово)
2. 004.0 Представництво інтересів ведення переговорів від імені отримувача соціальних послуг за його дорученням (за бажанням - нотаріально оформленим); допомога в оформленні або відновленні документів; сприяння в реєстрації місця проживання або перебування; допомога у розшуку рідних та близьких, відновленні родинних та соціальних зв'язків; сприяння у забезпеченні доступу до ресурсів і послуг за місцем проживання / перебування, встановленні зв'язків з іншими фахівцями, службами, організаціями, підприємствами, органами, закладами, установами тощо; допомога в забезпеченні технічними засобами реабілітації особи / сім'ї, які перебувають у складних життєвих обставинах напівстаціонарно в приміщенні надавача соціальної послуги; за місцем перебування отримувача соціальних послуг поза межами місця проживання та приміщення надавача соціальних послуг (крім вулиці) одноразово/ тимчасово
3. 009.0 Підтримане проживання
  009.1 Підтримане проживання осіб похилого віку та осіб з інвалідністю забезпечення проживання особи або групи осіб; консультування; навчання, розвиток та підтримка навичок самообслуговування та інших навичок, необхідних для самостійного проживання; допомога в організації розпорядку дня; організація медичного патронажу; допомога у веденні домашнього господарства (закупівля і доставка продуктів харчування, ліків та інших товарів, приготування їжі, косметичне прибирання); представництво інтересів; допомога в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами громадяни похилого віку; особи з інвалідністю за місцем проживання/перебування отримувача соціальної послуги (вдома); стаціонарно в приміщенні надавача соціальної послуги постійно/ тимчасово
4. 013.0 Соціальна адаптація навчання, формування та розвиток соціальних навичок, умінь, соціальної компетенції; представництво інтересів; корекція психологічного стану та поведінки в повсякденному житті; надання психологічної підтримки; посередництво та консультування; допомога в оформленні документів; сприяння працевлаштуванню; допомога у зміцненні/відновленні родинних та суспільно корисних зв'язків; організація клубів за інтересами, клубів активного довголіття, університетів третього віку; допомога в організації денної зайнятості та дозвілля; сприяння організації та діяльності груп самодопомоги особи похилого віку; діти та дорослі з інвалідністю, в тому числі з психічними та поведінковими порушеннями, моторними та комплексними порушеннями; особи, які перебувають/ перебували в спеціалізованих або інтернатних закладах; учасники бойових дій; особи, які відбули покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк за місцем проживання/перебування отримувача соціальної послуги (вдома); в приміщенні надавача соціальної послуги; на робочому місці постійно/ тимчасово
5. 015.0 Догляд
  015.1 Догляд вдома допомога в самообслуговуванні (дотримання особистої гігієни, рухового режиму, годування), пересуванні в побутових умовах, веденні домашнього господарства (закупівля і доставка продуктів харчування, ліків та інших товарів, приготування їжі, косметичне прибирання житла, оплата комунальних платежів, прання білизни, дрібний ремонт одягу), в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами (виклик лікаря, працівників комунальних служб, транспортних служб тощо); навчання навичкам самообслуговування; допомога в забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання навичкам користування ними; психологічна підтримка; інформування та представництво інтересів особи похилого віку; діти з інвалідністю; особи з інвалідністю; особи з тяжкими формами захворювання (у тому числі до встановлення інвалідності); особи з психічними та поведінковими порушеннями (комбіновані порушення) за місцем проживання отримувача соціальної послуги; за місцем перебування отримувача соціальної послуги (вдома) постійно/ тимчасово
6. 019.0 Натуральна допомога надання продуктів харчування, предметів і засобів особистої гігієни, санітарно-гігієнічних засобів та засобів догляду, одягу, взуття та інших предметів першої необхідності; організація харчування; забезпечення паливом; пошиття одягу, ремонт одягу та/або взуття; перукарські послуги; прання білизни та одягу; ремонтні роботи; обробіток присадибної ділянки, косіння трави біля будинку, рубання та розпилювання дров; косметичне, вологе, генеральне прибирання тощо малозабезпечені особи; громадяни похилого віку; особи з інвалідністю особи, які мають невиліковні хвороби, хвороби, що потребують тривалого лікування / потребують паліативної допомоги; особи, яким завдана шкода пожежею, стихійним лихом, катастрофою, бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією; бездомні особи; особи, звільнені від відбування покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк; біженці / шукачі притулку за місцем проживання/перебування отримувача соціальних послуг (вдома); за місцем перебування отримувача соціальних послуг поза межами місця проживання та приміщення надавача соціальних послуг, у тому числі на вулиці тимчасово/ постійно/ одноразово
Міський центр соціальних служб Новокаховської міської ради вул. Новоселівська, 5,  м. Нова Каховка, Херсонської області  74900, тел. (05549)5-37-58, 4-33-38,|
е-mail: [email protected] , код  ЄДРПОУ 21296312
1. 001.0 Інформування надання інформації з питань соціального захисту населення, у тому числі переліку та адрес надавачів соціальних послуг, умов їх отримання, надання інформації щодо отримання медичної, правової допомоги, адміністративних послуг таінших видів допомоги, робіт, послуг вразливі групи населення; особи / сім'ї, які перебувають у складних життєвих обставинах за місцем проживання/перебування отримувача соціальної послуги (вдома/ на вулиці); напівстаціонарно в приміщенні надавача соціальної послуги; поза межами приміщення надавача соціальної послуги за допомогою засобів рухомого (мобільного), фіксованого зв'язку одноразово/ екстрено
2. 002.0 Консультування допомога в аналізі життєвої ситуації, визначенні основних проблем, шляхів їх вирішення, складання плану виходу зі складної життєвої ситуації; надання інформації про соціально безпечну поведінку особи / сім'ї, які перебувають у складних життєвих обставинах за місцем проживання/перебування отримувача соціальної послуги (вдома); напівстаціонарно в приміщенні надавача соціальної послуги; за допомогою засобів рухомого (мобільного), фіксованого зв'язку одноразово/ тимчасово/ екстрено (кризово)
3. 003.0 Посередництво допомога у врегулюванні конфліктів; ведення переговорів; опрацювання шляхів та умов розв'язання конфлікту особи / сім'ї, які перебувають у складних життєвих обставинах напівстаціонарно в приміщенні надавача соціальної послуги; за місцем, визначеним посередником і погодженим з усіма учасниками посередництва тимчасово
4. 004.0 Представництво інтересів ведення переговорів від імені отримувача соціальних послуг за його дорученням (за бажанням - нотаріально оформленим); допомога в оформленні або відновленні документів; сприяння в реєстрації місця проживання або перебування; відновленні родинних та соціальних зв'язків; сприяння у забезпеченні доступу до ресурсів і послуг за місцем проживання / перебування, встановленні зв'язків з іншими фахівцями, службами, організаціями, підприємствами, органами, закладами, установами тощо; особи / сім'ї, які перебувають у складних життєвих обставинах напівстаціонарно в приміщенні надавача соціальної послуги; за місцем перебування отримувача соціальних послуг поза межами місця проживання та приміщення надавача соціальних послуг (крім вулиці) одноразово/ тимчасово
5. 007.0 Соціальна профілактика організація навчання та просвіти (лекції, бесіди, вистави, акції, створення та розповсюдження рекламно-інформаційних та просвітницьких матеріалів тощо); організація простору безпеки та розвитку; консультування; представництво інтересів; посередництво; інформування з питань соціальних послуг, стосовно здорового способу життя, профілактики суспільно небезпечних хвороб, протиправної поведінки, дітей з групи ризику дискримінації, а також з питань толерантного ставлення до вразливих груп населення вразливі групи населення; особи / сім'ї, які перебувають у складних життєвих обставинах у приміщенні надавача соціальних послуг; за місцем перебування отримувача соціальних послуг; поза межами місця проживання та приміщення надавача соціальних послуг, у тому числі на вулиці; через мережу Інтернет за допомогою засобів рухомого (мобільного), фіксованого зв'язку одноразово/ тимчасово
6. 008.1 Догляд та виховання дітей в умовах, наближених до сімейних забезпечення умов для проживання, наближених до сімейних ( одягом, взуттям, твердим і м'яким інвентарем, організація дозвілля тощо), формування та підтримка навичок самообслуговування, побутових навичок, необхідних для організації самостійного життя; виховання та розвиток індивідуальних здібностей, сприяння в отриманні освітніх, медичних, реабілітаційних і соціальних послуг у відповідних закладах діти-сироти / діти, позбавлені батьківського піклування, у тому числі діти з обмеженою життєдіяльністю; діти та молодь з інвалідністю; діти, щодо батьків яких ще не прийнято рішення про позбавлення батьківських прав стаціонарно в приміщенні надавача соціальних послуг постійно/ тимчасово
7. 010.1 Соціальний супровід сімей / осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах консультування, регулярні зустрічі чи відвідування отримувача соціальної послуги з метою моніторингу виконання завдань, спрямованих на розв'язання складної життєвої ситуації отримувача соціальної послуги; допомога в усвідомленні значення дій та/або розвиток вміння керувати ними; навчання та розвиток соціальних навичок, навичок виховання та догляду за дітьми, управління домогосподарством; консультування. сім'ї, які перебувають у складних життєвих обставинах за місцем проживання/перебування отримувача соціальних послуг (вдома); напівстаціонарно в приміщенні надавача соціальної послуги; за місцем перебування отримувача соціальних послуг; поза межами місця проживання та приміщення надавача соціальних послуг тимчасово
8. 010.2 Соціальний супровід сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування допомога у створенні та підтримці позитивного соціально-психологічного клімату в сім'ї; адаптація дитини в нових умовах; створення належних умов для забезпечення індивідуальних потреб дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, у розвитку та вихованні; захист майнових, житлових та інших прав дитини; сприяння навчанню та розвитку дитини; допомога у зміцненні / відновленні родинних та суспільно корисних зв'язків; допомога у створенні та забезпеченні умов для пріоритетного права дитини на усиновлення; підготовка дитини до виходу із сім'ї, у тому числі і до самостійного життя сім'ї, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування за місцем проживання/перебування отримувача соціальних послуг (вдома); напівстаціонарно в приміщенні надавача соціальної послуги; за місцем перебування отримувача соціальних послуг; поза межами місця проживання та приміщення надавача соціальних послуг постійно/ тимчасово
9. 012.0 Екстрене (кризове) втручання перша психологічна допомога; консультування; інформування; представництво інтересів; допомога в організації отримання безоплатної правової, невідкладної медичної допомоги,  тощо особи, постраждалі від домашнього насильства; особи, постраждалі від торгівлі людьми; особи, яким завдана шкода пожежею, стихійним лихом, катастрофою, бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією за місцем проживання/перебування отримувача соціальних послуг (в тому числі вдома); у приміщенні надавача соціальних послуг; за місцем перебування отримувача соціальних послуг поза межами місця проживання та приміщення надавача соціальних послуг, у тому числі на вулиці екстрено (кризово)/ одноразово
10. 013.0 Соціальна адаптація навчання, формування та розвиток соціальних навичок, умінь, соціальної компетенції; представництво інтересів; корекція психологічного стану та поведінки в повсякденному житті; посередництво та консультування; допомога в оформленні документів; сприяння працевлаштуванню; допомога у зміцненні/відновленні родинних та суспільно корисних зв'язків. особи, які відбули покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк за місцем проживання/перебування отримувача соціальної послуги (вдома); в приміщенні надавача соціальної послуги постійно/ тимчасово
11. 014.0 Соціальна інтеграція та реінтеграція допомога в оформленні документів; допомога в отриманні реєстрації місця проживання/перебування; працевлаштуванні тощо; допомога у зміцненні/відновленні родинних та суспільно корисних зв'язків; внутрішньо переміщені особи; особи, постраждалі від торгівлі людьми; бездомні особи; біженці; національні меншини напівстаціонарно в приміщенні надавача соціальної послуги; за місцем проживання/перебування отримувача соціальної послуги тимчасово
Новокаховський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів вул. Горького, 11/1, м. Нова Каховка Херсонської області, 74900, тел. (05549 )5-45-75, e-mail: [email protected], код ЄДРПОУ 32089776
N з/п Назва соціальної послуги Короткий опис соціальної послуги Отримувачі соціальної послуги Місце надання соціальної послуги Строк надання
1 2 3 4 5 6
1. Соціальна реабілітація первинне обстеження; навчання основним соціальним навикам: індивідуальному догляду, орієнтуванню та самообслуговуванню у побуті; консультування діти з інвалідністю; діти групи ризику до 3-ох років включно у приміщенні надавача послуги впродовж двох років
2. Педагогічна реабілітація обстеження; педагогічна діагностика, корекційно-педагогічна робота, естетичний розвиток, логопедична корекція; консультування діти з інвалідністю; діти групи ризику до 3-ох років включно у приміщенні надавача послуги впродовж двох років
3. Фізична реабілітація консультування, лікувальна фізкультура, лікувальний масаж діти з інвалідністю; діти групи ризику до 3-ох років включно у приміщенні надавача послуги впродовж двох років