Інформація про виконання бюджету Новокаховської міської об’єднаної територіальної громади за 2020 рік

Доходи бюджету

За січень-грудень 2020 року дохідну частину бюджету Новокаховської міської об’єднаної територіальної громади виконано в сумі 576 499,7 тис. грн, що складає 103,3% до планових показників зі змінами.

До загального фонду міського бюджету надійшло всього доходів з урахуванням трансфертів у сумі 555 500,7 тис.грн, при плані з урахуванням змін 544 850,9 тис. грн, або 102,0%.

Надходження податків і зборів забезпечено в сумі 389 728,5 тис. грн, що складає 102,9% до затверджених міською радою показників з урахуванням змін (378 885,5 тис.грн), перевиконання складає 10 843,0 тис.грн. У порівнянні з 2019 роком (у співставних умовах з урахуванням приєднаних громад) доходи зросли на 36 855,8 тис. грн, або на 10,4%.

Основним бюджетоутворюючим податком залишається податок та збір на доходи фізичних осіб. За 2020 рік надходження по зазначеному податку склали 243 610,6 тис.грн, або 104,2% до уточненого плану на рік, перевиконання складає 9 820,8 тис.грн. Порівняно з 2019 роком надходження цього податку збільшилися на 31 707,5 тис.грн (15,0%).

У 2020 році акцизного податку надійшло в сумі 51 249,9 тис.грн, що складає 108,5 % до плану з урахуванням змін. Порівняно з 2019 роком надходження збільшилися на 8 422,3 тис.грн, або на 19,7%.

За звітний період податку на майно залучено в сумі 37 462,5 тис.грн або 91,2% до плану на рік, із них: плати за землю – 33 762,7 тис.грн, що складає 89,7%. Порівняно з 2019 роком надходження по платі за землю зменшилися на 13,2%, або на 5116,8 тис.грн (основною причиною є звільнення платників від сплати за березень місяць відповідно до Закону України від 17.03.2020 №533-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)»).

Єдиного податку отримано в сумі 49 020,5 тис.грн, що складає 101,8% до плану на рік із змінами. У порівнянні з 2019 роком надходження податку зросли на 3 132,5 тис.грн, або на 6,8%.

Виконання по надходженнях від орендної плати комунального майна становить 103,2%. При плані на рік 4 102,0 тис.грн отримано 4 234,6 тис.грн, понад плану надійшло 132,6 тис.грн.

Надходження від плати за надання адміністративних послуг склали 2 521,6 тис.грн або 67,2% від плану на рік із змінами, недоотримано 1 231,4 тис.грн (спад надходжень пов’язано із запровадженням карантинних обмежень на території міста, внаслідок чого плати за надання адміністративних послуг недоотримано в запланованих обсягах від Регіонального сервісного центру Міністерства внутрішніх справ в Херсонській області, Управління Державної міграційної служби України в Херсонській області).

Виконання по адміністративним штрафам складає 321,7%, при плані 42,8 тис.грн отримано 137,7 тис.грн (пояснюється зарахуванням сум штрафів, накладених Відділом державного архітектурно-будівельного контролю в більших обсягах, ніж заплановано Відділом на рік).

Надходження від штрафних санкцій за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів склали 129,1 тис.грн, що становить 108,5% від річного плану.

По транспортному податку надходження склали 275,4 тис.грн, при плані 275,0 тис.грн, або 100,1%.

Туристичного збору залучено в сумі 167,3 тис.грн, що складає 122,6% від плану.

У звітному періоді з державного бюджету отримано в повному обсязі, згідно з розписом державного бюджету, базову дотацію в сумі 15 385,3 тис.грн.

Крім того, з державного бюджету в повному обсязі до плану отримано субвенції:

- освітню субвенцію – 116 245,3 тис.грн;
- медичну субвенцію – 13 792,4 тис.грн;
- субвенцію на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 500,0 тис.грн.

З обласного бюджету в повному обсязі до плану надійшла додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я в сумі 2 256,8 тис.грн.

З обласного бюджету отримано наступні субвенції:

- на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 936,5 тис.грн, або 100,0% від плану;
- за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 243,6 тис.грн, або 100,0% від плану;
- на здійснення видатків на оплату праці педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру – 844,8 тис.грн, або 100,0% від плану;
- на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти – 2 783,3 тис.грн, або 99,9% від плану (2 784,8 тис.грн);
- на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів» - 871,0 тис.грн, або 93,2% від плану (935,0 тис.грн);
- на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я – 3 975,9 тис.грн, або 99,97% від плану (3 977,0 тис.грн);
- на здійснення видатків на лікування хворих на цукровий/нецукровий діабет – 2 520,9 тис.грн, або 98,6% від плану (2 555,6 тис.грн);
- на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та поховання учасників бойових дій та інвалідів війни – 131,4 тис.грн, або 89,4% від плану (147,0 тис.грн);
- на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів – 3 973,3 тис. грн, або 98,1% від плану (4 049,6 тис.грн);
- на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб – 742,4 тис.грн, або 100,0% від плану.

З Бериславського районного бюджету отримано субвенцію за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду в сумі 569,3 тис.грн (100,0% від плану) на утримання закладів загальної середньої освіти (Козацький та Веселівський ліцеї).

Виконання дохідної частини загального фонду в розрізі надходжень викладено в додатку 2 до рішення.

До спеціального фонду міського бюджету за 2020 рік надійшло 20 999,0 тис. грн, у тому числі: на спеціальні рахунки міського бюджету – 12 545,3 тис. грн при плані на звітний період 4 141,2 тис.грн, що складає 302,9%, та на рахунки головних розпорядників коштів – 8 453,7 тис.грн власних надходжень бюджетних установ (у тому числі: плата за послуги, що надаються згідно із законодавством – 6 721,0 тис.грн; благодійні внески, гранти та дарунки, кошти для виконання цільових заходів  – 1 732,7 тис.грн), або 95,5% до річних кошторисних призначень з урахуванням змін.

До бюджету розвитку з початку року надійшло коштів у сумі 11 840,8 тис.грн, що складає 345,3% до плану (3429,2 тис. грн), із них: від відчуження майна, яке знаходиться у комунальній власності в сумі 1 338,3 тис.грн, або 209,4%; від продажу землі несільськогосподарського призначення в сумі 9 230,1 тис.грн, або 439,5%; від коштів пайової участі в сумі 1272,4 тис.грн, або 184,4%.

Крім того, за звітний період до бюджету розвитку надійшла субвенція з обласного бюджету на створення нового освітнього простору профільної школи-академічного ліцею шляхом проведення капітального ремонту приміщень будівлі загальноосвітньої школи по вул. Затишна, 28 в м. Нова Каховка, з впровадженням енерго- та ресурсозберігаючих заходів (другий етап) у сумі 500,0 тис.грн або 100,0% від плану.

До фонду охорони навколишнього природного середовища надійшло 204,5 тис.грн, або 96,5% від плану на звітний період.

Видатки бюджету

Видаткова частина міського бюджету за 2020 рік виконана в сумі 559 725,9 тис.грн, або 96,6% від затвердженого плану зі змінами.

По загальному фонду виконання складає 496 946,1 тис.грн, при плані 512 175,2 тис.грн, або 97,0%.

Видатки спеціального фонду виконано в сумі 62 779,8 тис.грн, у тому числі: видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок доходів спеціального фонду бюджету, що направляються на спеціальні видатки – 54 322,6 тис.грн при плані 58 010,0 тис.грн, що складає 93,6%, та за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 8 457,2 тис.грн (93,9%).

У загальному обсязі спеціального фонду видатки бюджету розвитку (з урахуванням залишку коштів на початок року, надходжень поточного року та передачі коштів із загального фонду) склали 53 692,6 тис.грн, або 94,1% до плану на звітний період.

Виконання по галузях:

Органи місцевого самоврядування: У 2020 році затверджено кошторисні призначення зі змінами у сумі 60 189,3 тис.грн, у тому числі: за рахунок загального фонду - 59 542,9 тис. грн, спеціального фонду – 646,4 тис.грн, з них: бюджет розвитку – 243,4 тис.грн.

За звітний період виконано 59 226,5 тис.грн (98,4%), у тому числі: за рахунок загального фонду - 58 670,4 тис. грн (98,5 %), спеціального фонду - 556,1 тис.грн (86,0%), з них: бюджет розвитку – 243,4 тис.грн.

На видатки на заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 52 480,1 тис.грн (99,4%), комунальні послуги та енергоносії – 1 649,1 тис.грн (86,0%), інші видатки – 4 541,2 тис.грн (94,1%).

На кінець року в органах місцевого самоврядування фактично зайнято 256,5 штатних одиниць при плані 270 шт.од.

За рахунок власних надходжень по спеціальному фонду по галузі у 2020 році заплановано кошти в обсязі 403,0 тис.грн. Виконано за звітний період – 312,7 тис.грн, або 77,6% до запланованого. Кошти спрямовано на: оплату праці – 24,4 тис.грн, (80%), придбання предметів та матеріалів – 45,6 тис.грн (58,6%), послуги (окрім комунальних) – 80,2 тис.грн (65,8%), оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1,5 тис.грн (13%), окремі заходи по реалізації державних програм – 2,4 тис.грн (100%) та придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 11,5 тис.грн (100%) та на капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів – 147,1 тис.грн. (100%).

Видатки бюджету розвитку спрямовано на придання комп’ютерного обладнання та оргтехніки в сумі 243,4 тис.грн (100,0%).

Освіта: У 2020 році з міського бюджету фінансувалися 44 освітніх закладів ( дошкільних закладів - 22, загальноосвітніх шкіл - 15, Будинок дитячої творчості, Інклюзивно – ресурсний центр, школи естетичного виховання -3 та інші установи -2). У порівнянні з 2019 роком загальна кількість закладів збільшилась на 7 од. Зміни відбулися у зв’язку з приєднанням Козацької селищної ради, Райської та Веселівської сільських рад до Новокаховської міської об’єднаної територіальної громади.

По галузі «Освіта» затверджено видатки в сумі 307 413,2 тис.грн, в тому числі: освітня субвенція з державного бюджету (з врахуванням залишку коштів на початок року) - 116 266,9 тис.грн, субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції з врахуванням залишку коштів на початок року) – 882,1 тис.грн, субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету з врахуванням залишку коштів на початок року) – 974,9 тис.грн, субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 812,9 тис.грн, субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 2 784,8 тис.грн, субвенція на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів» - 935,0 тис.грн, субвенція з обласного бюджету на створення освітнього простору профільної школи–академічного ліцею шляхом проведення капітального ремонту приміщень будівлі загальноосвітньої школи по вул. Затишна, 28, з впровадженням енерго- та ресурсозберігаючих заходів (другий етап) – 500,0 тис.грн, додаткова дотація з державного бюджету на здійснення видатків з утримання закладів освіти – 2 256,8 тис.грн та кошти міського бюджету – 181 999,8 тис.грн).

Видатки по загальному фонду затверджено зі змінами в обсязі 289 540,5 тис.грн, по спеціальному фонду – 17 872,7 тис.грн, з них: бюджет розвитку – 10 237,8 тис.грн.

За 2020 рік виконання видатків по галузі складає 296 225,5 тис.грн, або 96,4% від затвердженого плану зі змінами.

Протягом 2020 року на утримання освітніх закладів по загальному фонду спрямовано видатків в обсязі 278 901,2 тис.грн (96,3% до плану на рік). Кошти спрямовано на: оплату праці – 236 402 тис.грн (97,5%), придбання медикаментів – 1 350,8 тис. грн (98,4%), продукти харчування –6 932,8 тис.грн (86,2%), оплату енергоносіїв – 24 836,9 тис.грн (92,5%) та інші видатки споживання - 9 378,7 тис. грн (87,8%). Питома вага видатків освітньої галузі у міському бюджеті 2020 року склала 56,1%.

В межах загального обсягу видатків, передбачених на освітню галузь, спрямовано кошти на виконання заходів міських програм, а саме:

- розвитку освітньої галузі на 2020-2022 роки - 14 047,6 тис.грн;
- забезпечення пожежної безпеки й укріплення протипожежної матеріально - технічної бази в закладах і установах освіти Новокаховської міської ради на 2020-2022 роки – 1 896,3 тис.грн;
- фінансування комунальної установи "Інклюзивно-ресурсний центр" Новокаховської міської ради на 2020-2022 роки – 204,8 тис.грн;
- розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки – 16,7 тис.грн.

За рахунок власних надходжень по спеціальному фонду в 2020 році заплановано видатки зі змінами в сумі 7 634,9 тис.грн, виконано 7 199,0 тис.грн, або 94,3% до плану. Кошти спрямовано на: оплату праці – 1 680,7 тис.грн; оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 10,4 тис.грн, видатки на харчування – 4 445,6 тис.грн, інші видатки споживання – 821,6 тис.грн та придбання обладнання довгострокового користування – 240,7 тис.грн.

Видатки бюджету розвитку виконано в обсязі 10 125,3 тис.грн (98,9%). На проведення робіт з капітального ремонту та реконструкції в закладах освіти за рахунок коштів міського бюджету витрачено 6 908,1 тис.грн (капітальний ремонт будівлі я/с № 9 «Оленка» (заміна вікон), капітальний ремонт будівлі я/с № 15 «Червоненька квіточка» (заміна вікон), капітальний ремонт будівлі ДНЗ №14 по вул. Наддніпрянська, 102 в смт. Дніпряни, капітальний ремонт приміщень будівлі ЗЗСО №1 (заміна вікон), капітальний ремонт будівлі НВК «Д/з – ЗССО №2» (заміна вікон), капітальний ремонт будівлі молодшої школи гімназії №2 (заміна вікон), капітальний ремонт будівлі ЗЗСО № 6 (заміна вікон), капітальний ремонт перекриття 2-го поверху центральної частини будівлі НВК №2 із заміною підвісної стелі, капітальний ремонт приміщень будівлі ЗЗСО №4 для створення освітнього простору профільної школи–академічного ліцею з впровадженням енерго- та ресурсозберігаючих заходів, встановлення металопластикових вікон та дверей в приміщеннях ЗЗСО №10 (їдальні, спортивного залу, початкової ланки та кабінетах старшої школи), капітальний ремонт покрівлі учбового корпусу старшої школи гімназії, капітальний ремонт покрівлі Будинку дитячої творчості (проектні роботи), капітальний ремонт будівлі НКТЕЛ (заміна вікон та дверей в санвузлі, заміна дверей, ремонт приміщень другого корпусу), реконструкція існуючої будівлі під дитячий садок п вул. Монастирська, 50 в с. Корсунка (проектні роботи); на придбання обладнання довгострокового користування – 705,9 тис.грн (пральні машини, холодильник, електричні бойлери, електрична плита для дитячих дошкільних закладів; комп’ютерне обладнання, оргтехніка, інше спеціалізоване обладнання для закладів загальної середньої освіти).

За рахунок субвенцій з обласного бюджету видатки виконано в загальній сумі 2 511,3 тис.грн, у тому числі: на проведення робіт з капітального ремонту приміщень будівлі загальноосвітньої школи по вул. Затишна, 28, з впровадженням енерго- та ресурсозберігаючих заходів (другий етап) - 500,0 тис. грн, капітального ремонту системи вентиляції їдальні ЗЗСО №10 - 95,7 тис.грн, капітального ремонту будівлі ЗЗСО №6 (заміна вікон) – 139,6 тис.грн; на придбання обладнання довгострокового користування - 1 776,0 тис.грн (комплекти засобів навчання для оснащення навчальних кабінетів ЗЗСО №6; обладнання для харчоблоку ЗЗСО №10; комп’ютерне обладнання, оргтехніка, інше спеціалізоване обладнання для закладів загальної середньої освіти).

Охорона здоров’я: По галузі «Охорона здоров’я» затверджено видатки зі змінами в сумі 55 869,9 тис.грн, в тому числі: медична субвенція з державного бюджету - 13 792,4 тис.грн, субвенція на здійснення видатків на лікування хворих на цукровий/нецукровий діабет (з врахуванням залишку коштів на початок року) – 2 773,5 тис.грн, субвенція на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я – 3 977,0 тис.грн, субвенція з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 500,0 тис.грн, кошти міського бюджету – 34 827,0 тис. грн.

Видатки по загальному фонду зі змінами затверджено в обсязі 42 489,8 тис.грн, по спеціальному фонду (бюджету розвитку) – 13 380,1 тис.грн.

За 2020 рік виконання видатків по галузі складає 53 762,8 тис.грн, або 96,2% від затвердженого плану зі змінами.

У 2020 році на фінансування галузі по загальному фонду спрямовано 40 519,5 тис. грн, або 95,4% від запланованого.

Для надання багатопрофільної стаціонарної медичної допомоги населенню Новокаховської територіальної громади у бюджеті на 2020 рік передбачено обсяг видатків КНП «Центральної міської лікарні міста Нова Каховка» в сумі 30 537,4 тис.грн, у тому числі: за рахунок медичної субвенції з державного бюджету – 13 792,4 тис.грн, субвенції на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я – 277,0 тис.грн та коштів загального фонду міського бюджету – 16 468,0 тис.грн.

За звітний період виконання склало 29  224,7 тис.грн (95,7%). Кошти спрямовано на: оплату праці медичним працівникам – 14 582,7 тис.грн, придбання медикаментів – 3 521,6 тис.грн, продукти харчування – 1 291,1 тис.грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 7 221,3 тис.грн, виплату пільгової пенсії медичним працівникам за вислугу років – 401,8 тис.грн, придбання паливно-мастильних матеріалів, проведення поточних ремонтів, відрядження – 2 206,2 тис.грн.

На надання первинної медичної допомоги населенню та виконання заходів програми розвитку та підтримки КНП «Центр первинної медико –санітарної допомоги міста Нова Каховка» Новокаховської міської ради на 2020-2022 роки по загальному фонду бюджету заплановані кошти в сумі 1 120,7 тис.грн, касові видатки склали 960,1 грн (85,7 %). Кошти спрямовані на придбання обладнання - 80,6 тис.грн, медикаменти – 144,3 тис.грн, оплату послуг – 74,9 тис.грн та оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 660,3 тис.грн.

На лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет за рахунок коштів субвенції у міському бюджеті на 2020 рік затверджено видатки в сумі 2 773,5 тис.грн виконано 2 738,9 тис.грн, або 98,8 % від плану.

На виконання інших заходів у сфері охорони здоров’я передбачено 8 058,2 тис.грн, виконано 7 595,8 тис.грн, що складає 94,3% від запланованого. Кошти спрямовано:

- на безоплатне зубопротезування пільгової категорії населення – 199,0 тис.грн (100,0%);
- проведення стоматологічних послуг та медоглядів громадян, які підлягають призову на військову службу - 337,9 тис. грн (98,3 %);
- надання матеріальної допомоги на відшкодування вартості оренди (найму) житла медичним працівникам КНП "Центральна міська лікарня м. Нова Каховка" - 284,0 тис. грн. (100%)
- на надання фінансової підтримки КНП "ЦПМСД м. Нова Каховка" – 2 042,2 тис. грн (97,9%), з них: оплата праці медсестрам закладів загальної середньої освіти – 666,7 тис. грн, придбання предметів та обладнання - 130,2 тис. грн, медикаментів та перев’язувальних матеріалів - 1 245,3 тис. грн для забезпечення заходів спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19;
- на забезпечення відповідно до законодавства пільгових категорій населення лікарськими засобами, продуктами дитячого харчування дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей – 3 480,6 тис. грн;
- на забезпечення онкологічних хворих на термінальних стадіях протибольовою терапією – 1252,1 тис. грн (79,3 %).
Видатки бюджету розвитку в сумі 13 243,3 тис. грн (99,0%) спрямовано на:
- придбання медичного та іншого спеціального обладнання, комп’ютерного обладнання та оргтехніки для медичних закладів – 11 014,9 тис.грн (у тому числі за рахунок субвенцій з державного бюджету на придбання апарату штучної вентиляції легень – 500,0 тис.грн, на придбання кисневої станції та кисневих концентраторів – 3 699,1 тис.грн);
- проведення робіт з капітального будівництва та ремонту медичних закладів – 2 228,4 тис. грн (внутрішнє газопостачання амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Степовій, 31 в смт. Козацьке (проектні роботи), реконструкція відділення екстреної медичної допомоги (проектні роботи), капітальний ремонт хірургічного відділення на лікарняному комплексі №2 по вул. Свєтлова, 1, капітальний ремонт маніпуляційного кабінету та кабінету щеплень у східному крилі поліклініці №1 по вул. Героїв України, капітальний ремонт покрівлі переходу дитячої поліклініки на лікарняному комплексі №2 по вул. Свєтлова, 1, капітальний ремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицини №6 в с. Веселе по вул. Наддніпрянська, 14, капітальний ремонт будівлі по заміні дверних блоків в хірургічному відділенні №1 по вул. Свєтлова,1, капітальний ремонт приміщень шкірно-венерологічного диспансеру по вул. Андріївська, 30, капітальний ремонт системи опалення ФАПу с. Нові Лагері, вул. Миру, 34).

Соціальний захист населення: На видатки у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» у міському бюджеті на 2020 рік передбачено 15 191,5 тис. грн, у тому числі: субвенція з обласного бюджету на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та поховання учасників бойових дій та інвалідів війни – 147,0 тис.грн, субвенція з обласного бюджету на грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення – 742,4 тис.грн, кошти міського бюджету – 14 302,1 тис.грн.

Видатки по загальному фонду затверджено зі змінами в обсязі 13 848,8 тис.грн, по спеціальному фонду – 1 342,7 тис.грн, з них: бюджет розвитку – 820,1 тис.грн.

За 2020 рік на фінансування галузі спрямовано 14 977,6 тис. грн, або 98,6% від затвердженого плану зі змінами.

Виконання видатків загального фонду за вказаний період складає 13 648,5 тис.грн, або 98,6%.

На утримання установ соціального захисту населення у міському бюджеті затверджено кошти з урахуванням змін у загальному обсязі 7 401,3 тис.грн. За звітний період виконано – 7 338,9 тис.грн (99,2 %), з них : видатки на заробітну плату з нарахуваннями склали 6 686,9 тис.грн (100 %), комунальні послуги та енергоносії – 413,6 тис.грн (88,5 %), медикаменти – 1,1 тис.грн (98,4%), продукти харчування – 52,4 тис.грн (94,8%), інші видатки – 184,9 тис.грн (97,0 %).

На утримання Територіального центру затверджено кошти зі змінами – 4 953,5 тис.грн, виконано за звітний період 4 945,0 тис.грн, або 99,8% до плану зі змінами. Кількість пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян, які обслуговувалися соціальними працівниками у 2020 році, склала 1643 чол. при плані 1762 чол.

За звітний період на утримання Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів затверджено зі змінами – 1 810,5 тис.грн, виконано – 1 767,0 тис. грн, що складає 97,6% до планових асигнувань. Фактична вартість 1 діто/дня склала 32,33 грн при плані 30,0 грн.

По міському центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за програмою соціальної підтримки сім’ї на 2020-2022 роки затверджено видатки зі змінами 637,3 тис.грн, виконано за звітний період 626,9 тис.грн, або 98,4 % до плану зі змінами. Кількість дітей, молоді та сімей яким надані соціальні послуги склала 2570 осіб при плані 1610 осіб.

За рахунок коштів міського бюджету в рамках затверджених програм по соціальному захисту населення у 2020 році спрямовано видатків у сумі 6 221,2 тис. грн, у тому числі:

- - на заходи міської програми реалізації соціальної політики на 2020-2022 роки спрямовано коштів у загальній сумі 6 033,4 тис.грн, з них на:
- допомогу на поховання одиноких громадян – 58,0 тис.грн (58 чол., середній розмір допомоги – 1 000 грн);
- допомогу малозабезпеченим громадянам – 1028,0 тис.грн (509 чол., середній розмір допомоги – 2 020 грн);
- матеріальну допомогу першобудівникам міста – 126,0 тис. грн (42 чол., середній розмір допомоги – 3 000 грн);
- цільову матеріальну підтримку для здобуття вищої освіти, демобілізованим учасникам бойових дій силових структур України – 3,7 тис.грн (1 особа, розмір допомоги 3 733 грн (50% вартості від річної суми договору));
- надбавку до пенсії за особливі заслуги перед містом – 14,1 тис.грн (1 чол., середній розмір надбавки до пенсії – 1 175 грн);
- винагороду громадянам нагородженим відзнакою “За заслуги перед містом” – 173,8 тис.грн (12 чол., середній розмір винагороди – 1 207 грн);
- фінансову підтримку особам, яким присвоєно звання Праведника народів миру – 24,6 тис.грн (1 особа, розмір винагороди – 2 000 грн);
- компенсаційні виплати фізичним особам, які надають соціальні послуги – 476,9 тис.грн (161 чол., середній розмір - 247 грн);
- пільги інвалідам на візках, по зору та почесним громадянам міста на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу – 305,9 тис.грн (141 чол., середній розмір пільг - 181 грн);
- надання матеріальної допомоги особам, які брали участь у Другій Світовій війні – 35,0 тис.грн (35 чол., середній розмір допомоги 1 000 грн);
- надання фінансової підтримки сім’ї загиблого в Афганістані – 24,6 тис.грн (1 сім’я, середній розмір допомоги на місяць - 2 046 грн);
- надання фінансової підтримки сім’ям загиблих учасників антитерористичної операції – 390,0 тис.грн (виплата здійснювалася 9 місяців 6 сім’ям, 3 місяці 8 сім’ям, розмір допомоги – 5 000 грн);
- надання одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових дій до Дня захисника України – 396,0 тис. грн (396 чол., середній розмір послуг – 1 000 грн);
- надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку – 105,5 тис.грн (229 чол., середній розмір витрат – 461 грн);
- проїзд 1 раз на рік у міжміському транспорті громадян, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС – 17,9 тис.грн (21 особа, середній розмір витрат – 851 грн);
- надання фінансової підтримки Новокаховській міській організації ветеранів війни та праці – 250,0 тис.грн (із них проведено 20 заходів на суму 158,0 тис.грн);
- надання фінансової підтримки громадській організації «Учасників АТО «Біла стріла»» – 247,5 тис.грн (із них проведено 34 заходів на суму 233,2 тис.грн);
- надання компенсаційних виплат за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян – 2 171,9 тис.грн (середньомісячний розмір компенсації підприємствам становить 180 991 грн);
- надання компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті – 84,1 тис.грн (середньомісячний розмір компенсаційних виплат підприємству, становить 7 011 грн);
- проведення поточного ремонту будівлі для забезпечення надання соціальних послуг, соціально-побутового обслуговування й адаптації ветеранів та осіб з інвалідністю - 99,9 тис.грн;
- - заходи міської програми соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, попередження дитячої бездоглядності на 2020- 2022 роки – 5,0 тис.грн;
- - заходи міської програми підтримки сім’ї на 2020-2022 роки – 3,8 тис.грн;
- - заходи міської програми молодіжної політики на 2020 - 2022 роки на території Новокаховської міської територіальної громади – 89,5 тис.грн;
- - заходи програми щодо організації та проведення оплачуваних громадських робіт для безробітних громадян у Новокаховській ОТГ на 2020 рік – 89,5 тис.грн.
По субвенції з обласного бюджету на здійснення програм соціального захисту населення видатки виконано в сумі 131,4 тис.грн, або 89,4% до плану на рік, які спрямовано на:
- безоплатне забезпечення ліками – 60,5 тис.грн (109 осіб, середній розмір пільги – 555 грн);
- безоплатне зубопротезування – 20,1 тис.грн (6 осіб, середній розмір пільги – 3 342 грн);
- поховання учасників бойових дій та інвалідів війни – 50,8 тис.грн (14 осіб, середній розмір витрат – 3628 грн).

За рахунок власних надходжень по спеціальному фонду в 2020 році заплановано кошти в обсязі 522,6 тис.грн. Виконано за звітний період 509,0 тис.грн, або 97,4% до запланованого. Кошти спрямовано на: придбання предметів та матеріалів – 55,9 тис.грн (87%), медикаменти – 0,8 тис.грн (100%), послуги (окрім комунальних) – 11,1 тис.грн (91,0%), оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 3,3 тис.грн ( 50,8%), окремі заходи по реалізації державних програм – 3,7 тис.грн (100%), інші виплати населенню – 434,2 тис.грн (100%).

Видатки бюджету розвитку в сумі 820,1 тис. грн (100,0%) спрямовано на: капітальний ремонт покрівлі будівлі за адресою вул. Історична, 52 – 6,4 тис.грн; улаштування пандусів для житлових будинків по вул. Соборна, 20; Горького, 9; Перемоги, 38 – 71,3 тис.грн; на виплату грошової компенсації на придбання квартири внутрішньо переміщеній особі, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України – 742,4 тис. грн.

Культура і мистецтво: У 2020 році за рахунок коштів бюджету Новокаховської міської об’єднаної територіальної громади утримувалися централізована бібліотечна система (16 установ); 2 музеї та картинна галерея; Палац культури, 7 будинків культури та 3 сільських клуби; централізована бухгалтерія. Штатна чисельність працівників складає 161,5 шт. од.

У 2020 році в результаті приєднання до Новокаховської міської об’єднаної територіальної громади Козацької селищної, Райської та Веселівської сільських громад кількість закладів культури збільшилася на 7 закладів: Козацька бібліотека, Веселівська бібліотека, Козацький селищний будинок культури, Веселівський сільський будинок культури, Райський сільський будинок культури, Тополівський сільський будинок культури та Обривківський сільський будинок культури.

На видатки у галузі «Культура і мистецтво» у міському бюджеті на 2020 рік передбачено 20 977,8 тис. грн, у тому числі: по загальному фонду – 17 399,9 тис.грн, спеціальному фонду – 3 577,9 тис.грн, з них: бюджет розвитку – 3 202,9 тис.грн.

За 2020 рік виконання видатків по галузі складає 20 669,0 тис. грн, або 98,5% від запланованого.

На утримання закладів культури по загальному фонду в 2020 році спрямовано коштів у сумі 17 102,2 тис.грн, або 98,3% до планових призначень. Кошти спрямовано на: оплату праці – 13 357,5 тис.грн (100 %), оплату енергоносіїв – 1 630,7 тис.грн (85,1%), інші видатки споживання – 2 114,0 тис. грн (99,8%).

На виконання заходів програми «Розвиток культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020 - 2022 роки» спрямовано 1 195,8 тис.грн, або 99,3% від плану (проведено 26 міських заходів).

На виконання заходів програми забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів на 2020 рік спрямовано 98,6 тис.грн, що складає 100 % від плану зі змінами.

По спеціальному фонду за рахунок власних надходжень заплановано 375,0 тис.грн, виконано 365,0 тис.грн, або 97,3%. Кошти спрямовано на: видатки споживання – 119,4 тис.грн, придбання обладнання довгострокового користування – 245,6 тис.грн.

Видатки бюджету розвитку в сумі 3 201,8 тис. грн (99,9%) спрямовано на:

- забезпечення діяльності бібліотек - 40,0 тис.грн (придбання книжок);
- забезпечення діяльності палаців і будинків культури – 867,2 тис.грн (встановлення системи кондиціювання глядацької зали Палацу культури, придбання сценічних костюмів);
- проведення робіт з капітального будівництва та ремонту закладів культури – 2 294,6 тис.грн (реставраційні роботи Палацу культури - 199,9 тис.грн (проектні роботи), реконструкція покрівлі будинку культури в с. Веселе – 1 613,3 тис. грн, капітальний ремонт фойє будинку культури в смт. Козацьке, капітальний ремонт частини приміщень будинку культури та благоустрій території з метою створення Центру надання культурних послуг за адресою: вул. Шевченко,9 в смт Козацьке - 176,1 тис.грн (розробка робочого проекту, інженерні вишукування території, технічне обстеження будівлі, розробка візуалізації території), капітальний ремонт приміщень будівлі Новокаховської міської картинної галереї ім. А.С.Гавдзинського - 8,1 тис.грн (проектні роботи)).

Фізична культура і спорт: У 2020 році з міського бюджету фінансувалися дві дитячо-юнацькі спортивні школи та централізована бухгалтерія. Крім того, за рахунок коштів міського бюджету отримували фінансову підтримку чотири установи спортивної спрямованості: комунальне підприємство «Новокаховський міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», громадські організації «Новокаховський клуб «Енергія», «Дитячий юнацький спортивний клуб з баскетболу «Імпульс» та «Клуб боксу «Данька».

На видатки у галузі «Фізична культура і спорт» у міському бюджеті на 2020 рік передбачено 13 932,7 тис.грн, у тому числі: по загальному фонду – 12 638,4 тис.грн, спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 1 294,3 тис.грн.

За 2020 рік виконання видатків по галузі складає 13 546,4 тис. грн, або 97,2% від затвердженого плану зі змінами.

Видатки на фізичну культуру і спорт по загальному фонду виконано за звітний період у сумі 12 256,2 тис.грн (97,0%). Кошти спрямовано на оплату праці – 5 431,2 тис.грн (99,3%), видатки на харчування – 23,5 тис.грн (55,3%), оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 403,0 тис.грн (97,4 %), виплату стипендії – 245,6 тис.грн (100,0%).

В межах загального обсягу видатків на фізичну культуру і спорт на утримання: двох дитячо - юнацьких спортивних шкіл спрямовано 5680,5 тис.грн (98,6%) та централізованої бухгалтерії – 244,5 тис.грн (99,5%).

На виконання міської програми розвитку фізичної культури та спорту на території Новокаховської міської територіальної громади на 2020 – 2022 роки спрямовано 4 712,5 тис.грн, у тому числі: на проведення загальноміських спортивних заходів і змагань – 120,1 тис.грн (50% до плану), надання фінансової підтримки комунальному підприємству «Новокаховський міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» - 4 289,5 тис.грн (99,9 %), фінансової підтримки громадській організації «Дитячий юнацький спортивний клуб з баскетболу «Імпульс» - 7,5 тис.грн (15%), фінансової підтримки громадській організації «Клуб боксу «Данька» - 50,0 тис.грн (100,0%) та на виплату стипендій видатним спортсменам міста - 245,6 тис.грн (100,0%).

На виконання заходів міської програми розвитку футболу на території Новокаховської міської територіальної громади на 2020 – 2022 роки у 2020 році надавалась фінансова підтримка громадській організації «Новокаховський клуб «Енергія» в сумі 1 577,1 тис.грн (95,5%).

На виконання заходів програми забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів, затвердженої на 2020 рік, передбачені кошти для перевезення спортсменів до місць змагань в сумі 41,6 тис.грн, виконання склало 100,0% до плану.

Видатки бюджету розвитку в сумі 1 290,2 тис. грн (99,7%) спрямовано на:

- придбання бойлеру для дитячо-юнацької спортивної школи - 10,0 тис.грн;
- проведення робіт з капітального будівництва та ремонту закладів фізичної культури та спорту – 964,3 тис.грн (будівництво Центру Олімпійських видів спорту Н2О (проектні роботи), співфінансування робіт з капітального ремонту спортивно-футбольного поля «Дніпро» спортивного комплексу стадіону «Енергія»);
- внески до статутного капіталу КП «Новокаховський міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» - 315,9 тис.грн (придбання трибун для спортивно-футбольного поля «Дніпро»).

Житлово-комунальне господарство: На 2020 рік на виконання заходів міських програм у галузі житлово-комунального господарства передбачено планові призначення з урахуванням змін у сумі 53 161,3 тис. грн, у тому числі: по загальному фонду – 49 301,3 тис.грн, по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 3 860,0 тис.грн.

За вказаний період видатки по галузі виконано в сумі 52 982,5 тис.грн, або 99,7% від запланованого.

Видатки загального фонду на житлово-комунальне господарство склали 49 172,7 тис.грн, або 99,7% від плану зі змінами.

На виконання заходів програми благоустрою міста Нова Каховка на 2019-2021 роки спрямовано 37 199,9 тис.грн (99,98% від плану зі змінами), у тому числі на:

- благоустрій міста - 32 449,9 тис.грн (99,98%), з них: на поточний ремонт та утримання об’єктів благоустрою – 32 223,9 тис.грн, а саме: вулично-дорожньої мережі – 10 780,1 тис.грн, зелених насаджень – 9 323,3 тис.грн, мереж зовнішнього освітлення – 6 056,2 тис.грн, малих архітектурних споруд – 3 714,8 тис.грн, дитячих та спортивних майданчиків – 984,5 тис.грн, кладовища – 839,9 тис.грн, пляжу, зон відпочинку – 525,1 тис.грн; на інвентаризацію об’єктів благоустрою – 113,1 тис.грн; на поточний ремонт об’єктів благоустрою – 74,1 тис.грн (благоустрій прилеглої території автобусної зупинки по вул. Героїв України та навколо споруди «Фонтан» біля Літнього театру); на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення об’єкту благоустрою – 38,8 тис.грн;
- забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства - 4 600,0 тис. грн (100,0%), які спрямовано на проведення робіт з поточного ремонту асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів;
- заходи з ветеринарної обробки тварин – 150,0 тис.грн (100,0%).
На виконання заходів програми фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Нова Каховка на 2020-2022 роки спрямовано 8 266,7 тис.грн (100,0% від плану зі змінами), у тому числі на:
- забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії - 1 769,3 тис.грн (100%), які спрямовано на фінансову підтримку комунального підприємства «Теплові мережі міста Нова Каховка», з них: на погашення заборгованості за отриману теплову енергію – 1 515,8 тис.грн, на поточний ремонт ділянки теплової мережі по вул. Горького (до вул. Довженко, 7а) – 115,6 тис.грн, по вул. Свєтлова (до ЗОШ №8) – 137,9 тис.грн;
- забезпечення збору та вивезення сміття і відходів - 1 747,6 тис.грн (100,0%), у тому числі: на придбання сміттєвих контейнерів – 348,9 тис.грн, на облаштування сміттєвих майданчиків – 1 398,7 тис.грн;
- фінансову підтримку підприємств, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги - 1 713,1 тис.грн (100,0%), з них на фінансову підтримку комунальних підприємств: «Новокаховський гуртожиток» – 250,0 тис.грн (погашення заборгованості по електроенергії), «Основа» – 1 023,2 тис.грн (погашення заборгованості по електроенергії та податках), «Новокаховське житлово-експлуатаційне управління» – 439,9 тис.грн (погашення заборгованості по єдиному соціальному внеску та придбання паливо-мастильних матеріалів);
- відшкодування різниці між розміром тарифу на послуги з водопостачання і водовідведення, які затвердженні рішенням виконавчого комітету, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво - 3 036,7 тис.грн (100%), які спрямовано комунальному підприємству «Міський водоканал».

На виконання заходів програми реалізації соціальної політики на 2020-2022 роки спрямовано 27,4 тис.грн на поховання померлих безрідних та невідомих громадян (55,4% від планових призначень).

На виконання заходів міської програми розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки спрямовано 3 678,7 тис. грн (100% від плану зі змінами), у тому числі на:

- придбання контейнерів для збору сміття під пластикові відходи - 44,5 тис.грн (100,0%);
- поточний ремонт асфальтного покриття в прибудинковій території в смт,Дніпряни та смт.Козацьке - 325,5 тис.грн (100,0%);
- утримання та поточний ремонт об’єктів благоустрою старостинських округів - 2 760,4 тис. грн (96,5%), з них: утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення – 967,6 тис.грн, утримання зелених насаджень – 609,0 тис.грн, утримання вулично-дорожньої мережі – 520,9 тис.грн, утримання кладовища – 316,3 тис.грн, послуги з благоустрою по вул. Степова в смт.Козацьке – 140,9 тис.грн, поточний ремонт автобусної зупинки – 43,9 тис.грн, улаштування штучних перешкод – 67,9 тис.грн, придбання елементів благоустрою, малої механізації – 93,9 тис.грн;
- заходи, пов’язані з поліпшенням питної води - 548,3 тис.грн (100,0%), кошти спрямовано на проведення робіт з поточного ремонту систем водопостачання.
Видатки бюджету розвитку в сумі 3 809,8 тис.грн (98,7%) спрямовано на:
- благоустрій сторостинських округів - 698,2 тис.грн (придбання тренажерів для спортивних майданчиків мотокос, трактору та обладнання до нього);
- заходи, пов’язані з поліпшенням питної води - 112,4 тис.грн (придбання насосу та блоку управління насосом);
- проведення робіт з капітального будівництва та ремонту об’єктів житлово-комунального господарства – 2 999,2 тис.грн (будівництво майданчиків для роздільного збору твердих побутових відходів, будівництво водонапірних 2-х башт у с.Райське; реконструкція каналізаційної системи у смт.Козацьке; капітальний ремонт аварійних ділянок теплових мереж по пр. Перемоги, 15, пр. Перемоги, 30, вул. Затишна, ділянки теплової мережі від ТК С19-3 до ТК С19-3а, капітальний ремонт пасажирського ліфта в житловому будинку по вул. М. Букіна, 62а).

Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство: На виконання заходів Програми розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки в бюджеті на 2020 рік затверджено планові призначення зі змінами в сумі 47,4 тис.грн. Видатки виконано в сумі 45,9 тис.грн (96,8%), які спрямовано на розробку проекту землеустрою щодо встановлення меж населеного пункту с. Нові Лагері.

Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство: На виконання заходів міських програм у сфері транспортної інфраструктури та дорожнього господарства в міському бюджеті на 2020 рік передбачено видатки зі змінами в сумі 13 478,8 тис.грн, у тому числі: по загальному фонду - 12 267,0 тис.грн, спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 1 211,8 тис.грн.

За звітний період видатки по галузі виконано в сумі 13 452,2 тис.грн (99,8% від уточненого плану на рік).

Виконання видатків по загальному фонду склало 12 242,8 тис.грн, або 99,8% від плану зі змінами.

На виконання заходів програми благоустрою міста Нова Каховка на 2019-2021 роки спрямовано 8 254,5 тис.грн (99,7% від уточненого плану на рік), у тому числі: на утримання доріг комунальної власності – 3 149,0 тис.грн (99,9%), на поточний ремонт доріг – 5 105,5 тис.грн (99,5%).

На виконання заходів програми відшкодування різниці в тарифах на послуги місцевого автотранспорту на 2018-2020 роки спрямовано 1 489,0 тис.грн (100,0% від планових призначень зі змінами) для відшкодування різниці в тарифах на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах міського та приміського сполучення.

На виконання заходів програми фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Нова Каховка на 2020-2022 роки спрямовано 645,0 тис.грн (100% від планових призначень зі змінами) для надання фінансової підтримки Новокаховському пасажирському комунальному підприємству «Автоцентр» (виплата заробітної плати з нарахуваннями).

На виконання заходів Програми розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки спрямовано 1 854,3 тис.грн (100,0% від запланованого зі змінами), у тому числі на: поточний ремонт доріг – 1 692,7 тис.грн, обслуговування доріг в зимовий період – 119,6 тис.грн та грейдування доріг – 42,0 тис.грн.

Видатки бюджету розвитку в сумі 1 209,4 тис.грн (99,8%) спрямовано на проведення робіт з капітального ремонту доріг (покриття проїзної частини вул. Горького в м. Нова Каховка в межах вулиць Дружби – Індустріальної (проектні роботи), покриття проїзної частини вул. Шевченко в смт Козацьке, вул. Нова в с. Козацьке).

Будівництво: У міському бюджеті на 2020 рік на виконання міських програм у галузі «Будівництво» затверджено видатки зі змінами по спеціальному фонду (бюджет розвитку) в сумі 9 096,1 тис. грн. Виконано за рік 6 173,1 тис. грн, що складає 67,9% до запланованого.

Кошти спрямовано на виконання заходів:

- програми будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об’єктів соціальної сфери та інших об’єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2019-2021 роки – 3 382,4 тис.грн (54,9%) на проведення робіт з капітального будівництва та ремонту об’єктів комунальної власності (будівництво пандусу кінотеатру (з огорожею), будівництво (нестандартне приєднання) амбулаторії загальної практики сімейної медицини в смт. Козацьке по вул. Степова, реконструкція нежитлового приміщення під житлові кімнати по пров. Тихий, 28 (проектні роботи), реконструкція скверу Сільських будівельників (проектні роботи), реконструкція покриття тротуарів по пр. Дніпровський та парковій зоні, капітальний ремонт електричної мережі атракціонів у Парку відпочинку, капітальний ремонт покриття по пр. Дніпровському (вздовж житлової забудови в межах вулиць Паркова-Затишна), капітальний ремонт покриття тротуарів по вул. Першотравневій, капітальний ремонт санвузлів в кінотеатрі «Юність»); співфінансування робіт з будівництва Центру надання адміністративних послуг в м. Нова Каховка);
- програми розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки – 2 790,7 тис.грн (95,2%), з них: на будівництво об’єктів комунальної власності - 2 697,2 тис.грн (будівництво споруд з протиерозійного захисту по балці р.Дніпро в межах смт. Козацьке в районі провулку Дніпровського та вул. Шевченко, реконструкція вуличного освітлення на 15 вулицях старостинських округів, реставрація монументу загиблих захисників Вітчизни в с.Веселе, капітальний ремонт нежитлової будівлі в с.Обривка); на розроблення містобудівної документації – 93,5 тис. грн (зміни до Генерального плану поєднаного з детальними планами окремих територій, та зонування села Піщане»).

Реалізація програм і заходів в галузі культури і курортів: На виконання заходів міської цільової програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020 - 2022 роки в 2020 році спрямовано 80,0 тис.грн, виконано 100 % до запланованого.

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування: На виконання заходів міської програми економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка у 2020 році на оплату членських внесків до Асоціації міст України передбачено 29,8 тис.грн, виконано 100 % до запланованого.

Інша економічна діяльність: У бюджеті на 2020 рік передбачено 5 989,1 тис.грн, утому числі: по загальному фонду - 5 950,1 тис.грн, спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 39,0 тис.грн. Виконано у 2020 році 5393,0 тис.грн, або 90,0% до плану зі змінами.

Кошти загального фонду в сумі 5 354,0 тис.грн (90 %) спрямовано на виконання заходів міських програм, а саме:

- економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2020 рік - 2 683,4 тис.грн (96,5 %). Кошти спрямовано на: проведення міського заходу «Дніпровська перлина» - 176,7 тис.грн, оплату послуг за технічне обстеження на інвентаризацію об'єктів комунальної власності – 44 тис. грн, оплату послуг з підтримки та оновлення роботи Інтернет - сайту м. Нова Каховка – 36,0 тис.грн, оплату експлуатаційних послуг ОСББ - 11,0 тис. грн, виготовлення соціальної реклами – 54,5 тис.грн, орендну плату за приміщення для розміщення територіального сервісного центру та – 840,0 тис.грн, орендна плата приміщень для розташування військової частини А 1736 - 325,6 тис.грн, виплати по судових рішеннях та адвокатські послуги – 231,7 тис.грн, поточний ремонт приміщень, які знаходяться на балансі міськвиконкому – 344,9 тис.грн, надання фінансової безповоротної допомоги коштів «Револьверного фонду» - 600 тис.грн, інші міські заходи - 19 тис.грн;
- розвитку малого та середнього підприємства в місті Нова Каховка на 2019 – 2021 роки - 6,0 тис.грн (100 %) придбання бланкової продукції для забезпечення роботи центру надання адміністративних послуг Виконавчого комітету Новокаховської міської ради;
- забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів на 2020 рік – 492,8 тис.грн (92,3 %);
- підтримки комунального підприємства «Агенція регіонального розвитку » Новокаховської міської ради на 2019 – 2021 роки – 595,7 тис.грн (92,2%);
- фінансової підтримки комунального підприємства «АкваСпорт» Новокаховської міської ради на 2020 рік - 277,2 тис.грн (91,7%);
- фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Нова Каховка на 2020-2022 роки – 747,6 тис.грн (78,3%);
- територіальної оборони території Новокаховської міської ради на 2020-2022 роки – 439,9 тис.грн (73,5%);
- програми розвитку фізичної культури та спорту на території Новокаховської міської територіальної громади на 2020 – 2022 роки – 4,5 тис.грн (100%);
- комплексної програми протидії злочинності і забезпечення публічної безпеки і порядку та охорони прав і свобод громадян в місті Нова Каховка на 2016 -2021 роки – 88,6 тис.грн (97,2%);
- заходів Програми розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки - 3,6 тис.грн (64,3%);
- заходів міської програми для забезпечення виконання рішень суду управлінням праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради на 2018-2020 роки» – 14,7 тис.грн (56%).

На виконання заходів програми економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2020 рік по спеціальному фонду (бюджет розвитку) видатки виконано в сумі 39,0 тис.грн (придбання металевих воріт), або 100,0% від запланованого.

На виконання заходів програми фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Нова Каховка на 2020-2022 роки із спеціального фонду (бюджет розвитку) на внески до статутних капіталів комунальних підприємств спрямовано 11 052,3 тис.грн (98,9% від плану зі змінами), у тому числі:

- КП «НК Екосервіс» - 4 083,9 тис.грн (придбання сміттєвоза для збору і вивезення сміття та придбання великогабаритних змінних кузовів до нього – 2 374,2 тис.грн; придбання мікроавтобусу для надання ритуальних послуг населенню – 1 290,0 тис. грн; придбання малої механізації – 65,3 тис.грн, придбання дитячих ігрових комплексів, спортивних тренажерів для облаштування майданчиків – 245,3 тис.грн, придбання нагрівача води та газового лічильника – 109,1 тис.грн);
- КП «Новокаховське шляхово-експлуатаційне управління» - 2 686,1 тис.грн (придбання автомобілю МАЗ 5550 – 1 481,3 тис.грн, автомобілю МАЗ-54323 (б/в) – 279,0 тис.грн, придбання автоматизованих воріт для зберігання техніки, вузлів та обладнання на автонавантажувач Т-150, капітальний ремонт автомобіля ЗІЛ – 222,5 тис.грн, реконструкція існуючого розподільчого пристрою комплексу виробничих будівель – 148,8 тис.грн, будівництво боксів для зберігання спецтехніки – 531,3 тис.грн, придбання віброплити для виконання ямкового ремонту та створення тротуарів і доріжок – 23,2 тис. грн);
- НПКП «Автоцентр» - 4 199,9 тис. грн (для здійснення перевезень населення на міських та приміських маршрутах придбано 2 автобуси «Богдан»);
- КП Теплові мережі» - 54,5 тис.грн (придбання комп’ютерної техніки);
- КП «НК ЖЕУ» - 27,9 тис.грн (придбання мотокос).

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха: У міському бюджеті на 2020 рік на виконання заходів міських програм передбачено кошти в сумі 2 977,7 тис. грн, у тому числі: по загальному фонду – 540,0 тис.грн, спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 2 437,7 тис.грн. Виконано в 2020 році 2 940,4 тис.грн, або 98,7% від плану зі змінами.

По загальному фонду виконано 540,0 тис.грн (100,0%). Кошти спрямовано на:

- виконання заходів програми економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2020 рік - 492,0 тис.грн (100,0%);
- виконання заходів програми розвитку цивільного захисту Новокаховської міської ради на 2020-2024 роки спрямовано 48,0 тис.грн (100,0%).
Видатки бюджету розвитку в сумі 2 400,4 тис. грн (98,5%) спрямовано на проведення першочергових робіт з ліквідації наслідків пожежі (ремонт покрівлі житлового будинку по вул. М.Букіна, 20).

Громадський порядок та безпека: У міському бюджеті на 2020 рік на виконання заходів міських програм передбачено кошти в сумі 4 218,8 тис. грн, у тому числі: по загальному фонду – 4 134,3 тис.грн, спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 84,5 тис. грн. Виконано у 2020 році 4 131,2 тис.грн, або 97,9% до плану зі змінами.

Кошти загального фонду в сумі 4 046,7 тис.грн (97,9%) спрямовано на:

- виконання заходів міської програми "Нова Каховка - Безпечне місто 2020-2022" для надання фінансової підтримки комунальному підприємству «Муніципальна охорона» Новокаховської міської ради – 2 940,9 тис. грн (97,1%);
- виконання заходів міської програми територіальної оборони території Новокаховської міської ради на 2020-2022 роки – 1 105,8 тис.грн (100,0%).

Видатки бюджету розвитку виконано в сумі 84,5 тис.грн (придбання холодильника, піддашку, воріт, хвіртки, електричного плиткорізу), або 100,0% до запланованого.

Засоби масової інформації: На виконання заходів міських програм висвітлення діяльності міської ради та виконавчого комітету та на оплату інших заходів у сфері засобів масової інформації у 2020 році передбачено
2 089,0 тис.грн. Виконано 100,0% до плану.

Кошти спрямовано на:

- виконання заходів програми висвітлення діяльності Новокаховської міської ради та виконавчого комітету комунальним підприємством «Новокаховська міська радіоорганізація» на 2020 – 2022 роки – 818,8 тис.грн;
- виконання заходів програми економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2020 рік спрямовано кошти на оплату інформаційних послуг та розміщення матеріалів, статей, інформацій у стрічці новин, що транслюються на інтернет порталі сайту «Ukr.net» - 1 270,2 тис.грн.

По міжбюджетним трансфертам видатки виконано в сумі 2 247,2 тис.грн, що складає 98,9% від плану зі змінами (2 272,6 тис.грн).

На утримання та технічне обслуговування котелень, які знаходяться на балансі Таврійської міської ради в 2020 році виділено та профінансовано субвенцію в сумі 202,0 тис.грн, освоєно 201,2 тис.грн, або 99,6%.

З міського бюджету в 2020 році виділено та профінансовано субвенцію державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів у сумі 1 178,1 тис.грн, освоєно державними установами 1 167,0 тис.грн, або 99%.

За рахунок коштів державної субвенції бюджету Таврійської міської ради виділено і профінансовано субвенцію на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у сумі 892,4 тис. грн, освоєно 879,0 тис.грн, або 98,5%.

Резервний фонд

Згідно з рішенням Новокаховської міської ради від 24.12.2019 року № 2585 "Про бюджет Новокаховської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» обсяг резервного фонду становить 500,0 тис.грн, зі змінами 2 930,1 тис.грн.

На протязі 2020 року з резервного фонду виділено 2 929,7 тис.грн.

Обсяг невикористаних коштів резервного фонду міського бюджету за 2020 рік становить 0,4 тис.грн.

Фонд охорони навколишнього природного середовища

Видатки спеціального фонду на виконання заходів міської програми поліпшення екологічного стану та зменшення техногенного навантаження на території Новокаховської міської ради «Екологія-2020» склали 630,0 тис.грн, або 68,0% до річних планових призначень зі змінами (925,9 тис.грн). Кошти спрямовано на: озеленення міста - 100,0 тис.грн (100,0%), інвентаризацію зелених насаджень – 199,0 тис.грн (100,0%), відновлення належного стану поясів санітарної охорони артезіанських свердловин – 331,0 тис.грн (95,4%). Планові показники не виконано в сумі 280,0 тис.грн по заходах з будівництва системи дренажу в парковій зоні (за відсутністю у виконавця робіт технічного обладнання та оснащення).

Кредиторська та дебіторська заборгованість бюджету

Кредиторська заборгованість по загальному фонду бюджету на початок року та станом на 01.01.2021 року відсутня.

Станом на 01.01.2021 року дебіторська заборгованість загального фонду міського бюджету складає 145,9 тис. грн (порівняно з початком року збільшилась на 20,4 тис. грн. або на 16,3%), у тому числі: заборгованість орендарів за послуги з прибирання та охорони приміщення (62,4 тис. грн), за спожиті енергоносії (80 тис. грн), передплата періодичних видань (3,5 тис. грн).

Кредиторська заборгованість спеціального фонду міського бюджету станом на 01.01.2021 року склала 819,6 тис.грн, що порівняно з початком року більше на 365 тис.грн або на 80,3% та рахується по доходах (надходження по батьківській платі), в т.ч. прострочена заборгованість складає 165,6 тис.грн. Значне збільшення заборгованості по батьківській платі склалося за рахунок введення карантину в закладах освіти та культури.

Станом на 01.01.2021 року рахується кредиторська заборгованість комунального підприємства «Міський водоканал» перед територіальною громадою міста за виконання гарантійних зобов’язань у сумі 20 850,2 тис.грн.

Дебіторська заборгованість спеціального фонду бюджету збільшилась порівняно з початком року на 1887,2 тис.грн. (317%) і станом на 01.01.2021 року складає 2482 тис.грн, у тому числі: по доходах у сумі 52,4 тис.грн;

по видатках – 2429,6 тис.грн, з них:

588,6 тис.грн. - прострочена заборгованість по наданому авансу на виконання робіт з будівництва Центру адміністративних послуг м. Нова Каховка. (Господарський суд міста Києва рішенням від 12 травня 2020 року повністю задовольнив позов Виконавчого комітету про стягнення боргу з ТОВ «СК УКРСТРОЙ», рішення суду передане до виконавчої служби м. Києва для примусового стягнення боргу).

1 841,0 тис. грн.. - аванс для придбання кисневої станції (генератора), поставка якоі буде здійснена в лютому 2021 року, субвенція надана згідно Постанови КМУ від 11 листопада 2020 р. № 1099 Про виділення коштів для забезпечення здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

За звітний період позику з єдиного казначейського рахунку на покриття тимчасового касового розриву між доходами та видатками загального фонду міського бюджету не отримувались.

Залишок непогашеної середньострокової позики на 01.01.2021 року складає 11 761,3 тис. грн.

Кредитування бюджету

За 2020 рік до спеціального фонду міського бюджету надійшли кошти від повернення кредитів, наданих у минулі роки на будівництво житла для молодих сімей, в сумі 1,0 тис.грн.

На проведення заходів програми економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2020 рік передбачено кошти в спеціальному фонді (бюджет розвитку) в сумі 5 045,0 тис.грн для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії.

За 2020 рік із бюджету розвитку спеціального фонду надано кредит КП «Міський водоканал» для погашення позики Міжнародного банку реконструкції та розвитку в сумі 4 854,0 тис.грн. За вказаний період комунальним підприємством «Міський водоканал», згідно з затвердженим графіком, до міського бюджету повернуто коштів, наданих для виконання гарантійних зобов'язань, у сумі 1 538,4 тис.грн, або 96,2% від плану.

Порівняння доходів за кодами класифікації доходів, видатків за кодами програмної класифікації видатків та кредитування, фінансування, а також показників про стан місцевого боргу та надання місцевих гарантій за 2020 рік з попереднім бюджетним періодом викладено у додатках 1-4 до Інформації про виконання бюджету Новокаховської міської об’єднаної територіальної громади за 2020 рік.

Додаток 1. Порівняння доходів за кодами класифікації доходів за 2020 рік з попереднім бюджетним періодом 

Додаток 2. Порівняння видатків за кодами програмної класифікації видатків та кредитування за 2020 рік з попереднім бюджетним періодом 

Додаток 3. Порівняння фінансування за 2020 рік з попереднім бюджетним періодом 

Додаток 4. Порівняння показників про стан місцевого боргу та надання місцевих гарантій за 2020 рік 

Фінансове управління

Cайт
працює в
тестовому режимі,
зауваження направляйте
на пошту [email protected]