Кубатко Віталій Геннадійович

Кубатко Віталій Геннадійович

Керуючий справами виконавчого комітету

Адреса:
74900, Україна, Херсонська обл., м. Нова Каховка, пр. Дніпровський, 23, каб. № 215
Робочий телефон:
(05549) 4-48-83
Факс:
(05549) 4-55-91
Електронна адреса: [email protected]


1. Забезпечує контроль за виконанням покладених на відділи, служби, інші виконавчі органи виконавчого комітету міської ради завдань щодо організаційного, інформаційного, матеріально-технічного забезпечення. Готує необхідні документи щодо цільового та ефективного використання коштів, виділених на утримання апарату виконавчого комітету, збереження матеріальних цінностей та раціонального використання енергоресурсів.
2. Забезпечує якісну, своєчасну підготовку проектів розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету міської ради, своєчасне доведення розпоряджень та доручень міського голови, рішень виконавчого комітету міської ради до її структурних підрозділів, підприємств, організацій та установ міста, відповідає за стан діловодства, обліку та звітності, архівної справи в апараті міської ради та її виконавчого комітету.
3. Забезпечує підготовку та проведення засідань виконавчого комітету міської ради.
4. Контролює стан виконавської дисципліни по реалізації вимог законодавчих, нормативно-правових та інших документів.
5. Організовує та контролює роботу щодо забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є виконавчий комітет міської ради.
6. Забезпечує організацію обліку проходження та розгляду звернень громадян, їх особистого прийому, перевірку стану та надання методичної допомоги в організації цієї роботи структурним підрозділам міської ради, підприємствам, організаціям, установам.
7. Забезпечує реалізацію державної та регіональної політики у сфері інформатизації, розвитку сучасних інформаційних технологій, відповідає за технічне супроводження офіційного вебсайту територіальної громади.
8. Контролює підготовку та виконання перспективних і поточних планів роботи управлінь та відділів міської ради та її виконавчого комітету.
9. Забезпечує взаємодію виконавчого комітету з підприємствами, організаціями, установами з питань ведення Державного реєстру виборців.
10. Надає пропозиції міському голові щодо регламенту роботи виконавчого комітету.
11. Здійснює контроль за порядком формування і збереження справ, що підлягають зберіганню в архівному відділі згідно з номенклатурою, бере участь у проведенні експертизи практичної цінності документів.
12. Організовує навчання апарату міської ради та її виконавчих органів.
13. Є уповноваженим з питань запобігання та виявлення корупції у Новокаховській міській раді та її виконавчих органах.
14. Забезпечує взаємодію виконавчого комітету з політичними партіями, громадськими організаціями, з формуваннями учасників антитерористичної операції, фондами, засобами масової інформації.
15. Організовує роботу по здійсненню контролю на підпорядкованих підприємствах, в організаціях, установах комунальної власності за збереженням і раціональним використанням комунального майна, станом фінансової дисципліни, обліку та звітності, виконанням зобов’язань перед бюджетом, організацією та якістю надання послуг населенню, розрахунків за надані послуги.
16. Спрямовує і контролює роботу:
- загального відділу,
- відділу інформаційно-комп’ютерного забезпечення та організаційної роботи,
- відділу ведення Державного реєстру виборців,
- архівного відділу.
17. Координує і контролює діяльність комунальних підприємств, установ:
- “Новокаховська міська радіоорганізація”,
- “Муніципальна охорона”,
- “Міський кінотеатр “Юність”,
- “Трудовий архів міста Нова Каховка”.
18. Сприяє діяльності:
- громадської ради при виконавчому комітеті міської ради,
- Новокаховської міської організації ветеранів війни та праці.
19. Розглядає звернення громадян, проводить їх особистий прийом у порядку, визначеному законодавством.
20. Виконує інші доручення міського голови.