Актуально

ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинків на території Новокаховської міської територіальної громади, співвласники яких не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком

30.12.2021 11:17
202 Актуально

На виконання рішення Виконавчого комітету Новокаховської міської ради  від 28 грудня 2021 року №681 оголошується повторний конкурс з призначення управителя багатоквартирних будинків на території Новокаховської міської територіальної громади: Об'єкт №2 "Група із 8 будинків(гуртожитків)" в м. Нова Каховка.
Конкурс проводиться відповідно до вимог Закону України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку", керуючись Порядком проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку, затвердженим наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 13.06.2016 №150.
 

1. Найменування, місце знаходження організатора конкурсу
Виконавчий комітет Новокаховської міської ради,
74900, м. Нова Каховка, Херсонська обл., просп. Дніпровський, 23
тел. (05549) 9 06 85, каб.311
2. Прізвище та посада, номер телефону особи, уповноваженої здійснювати зв'язок з учасниками конкурсу
Голубнича Лариса Ростиславівна - секретар комісії, головний спеціаліст відділу комунального господарства,  тел. (055 49) 9 06 85
3. Критерії оцінки конкурсних пропозицій
Конкурсні пропозиції учасників конкурсу оцінюються за наступною бальною системою:
 

п/п

Критерії оцінки

Кількість балів

1

Ціна послуги, що включає відповідно до статті 12 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», зокрема, витрати на утримання і проведення ремонту спільного майна у багатоквартирному будинку та його прибудинкової території, винагороду управителю з розрахунку на 1 м кв. загальної площі об’єкта конкурсу

35

2

Рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою

15

3

Наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців)

15

4

Фінансова спроможність учасника конкурсу

15

5

Наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства

20

 

Разом:

100

 

4. Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання
Конкурсна пропозиція подається особисто або через уповноважену належним чином особу чи надсилається поштою конкурсній комісії у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, дата та час проведення конкурсу, контактні номери телефонів учасника конкурсу.
Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок.

Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни (доповнення) до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

Перелік документів, що подаються учасниками конкурсу у складі конкурсної пропозиції  для їх оцінювання:
1. Заява та реєстр документів наданих у складі конкурсної пропозиції (додаток 5 до конкурсної документації).
2. Відомості про Учасника (додаток 6 до конкурсної документації).
3. Копія довідки про взяття на облік платника податку (форма №34 – ОПП) – завірена належним чином.
4. Витяг з реєстру платника ПДВ чи єдиного податку (завірена належним чином).
5. Копія Статуту (завірена належним чином) (для фізичної особи-підприємця – завірену копію паспорту).
6. Копія балансу (форма №1) або фінансового звіту учасника – суб'єкта малого підприємництва (форма №1-м) за останній звітний період (завірена належним чином).
7. Копія звіту про фінансові результати (форма №2) або звіту про фінансові результати учасника – суб'єкта малого підприємництва (форма – №2-м) за останній звітний період (окрім осіб, що є платниками єдиного податку, та нерезидентів України) (завірена належним чином).
8. Оригінал або копія довідки ДФС (завірена Учасником про відсутність (наявність) заборгованості за податками зобов'язаннями та по сплаті обов'язкових податків і зборів в Україні, дійсної на дату розкриття конкурсних пропозицій (для довідок з встановленим строком дійсності), але не більш місячної давнини з моменту її видання (для довідок без зазначення строку їх дійсності) – окрім, осіб, що є платниками єдиного податку, та нерезидентів України.
9. Оригінал або копія довідки Пенсійного фонду України (завірена Учасником) про відсутність (наявність) заборгованості по сплаті зобов'язань та платежів до Пенсійного фонду України, дійсної на дату розкриття конкурсних пропозицій (для довідок з встановленим строком дійсності), але не більш місячної давнини з моменту її видання (для довідок без зазначення строку їх дійсності) - окрім осіб, що є платниками єдиного податку, та нерезидентів України.
10. Проведені відповідно до чинного законодавства розрахунки Ціни послуги на кожний багатоквартирний будинок об’єкту конкурсу, що включає  витрати відповідно до статті 12 Закону України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку", зокрема, витрати на утримання і проведення ремонту спільного майна у багатоквартирному будинку та його прибудинкової території, винагороду управителю з розрахунку на 1 м кв. загальної площі об’єкта конкурсу;
11. Довідка що містить інформацію про рівень забезпеченості матеріально-технічною базою (додаток  7 до конкурсної документації);
12. Довідка про наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід для виконання робіт (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців), включаючи документи, які підтверджують наявність у штаті щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії "менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)" (для управителя - юридичної особи), або документи, що підтверджують проходження професійної атестації або наявність у штаті за трудовим договором щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії "менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)" (для управителя - фізичної особи - підприємця) (додаток 8 до конкурсної документації);
13. Документ, що містить відомості про досвід роботи з  надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, копії договорів про надання аналогічних послуг (додаток 9 до конкурсної документації)
Учасники конкурсу мають право, крім передбачених конкурсною документацією, подавати у складі конкурсної пропозиції також інші документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).
У разі відсутності вищевказаних документів, Учасник зазначає їх перелік та причини їх ненадання в довільній формі на окремому листі.
5. Способи і місце отримання конкурсної документації в повному обсязі.
1) Способи отримання конкурсної документації: ел. поштою.
2) Місце отримання конкурсної документації:
- відділ комунального господарства ([email protected]);
-  сайт Новокаховської міської територіальної громади (розділ "Публічна інформація", підрозділ "Рішення виконавчого комітету Новокаховської міської ради 2021 рік", рішення виконавчого комітету Новокаховської міської ради № 273 від 25 травня 2021 року "Про затвердження конкурсної документації та проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку в житлових будинках, співвласники яких не прийняли рішення про форму управління") (http://novakahovka.com.ua/public_info/index.php?t=27&g=179&id=3089&lng=ua)
6. Спосіб, місце та кінцевий термін подання конкурсних пропозицій
Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою на адресу організатора.  
Конкурсні пропозиції, отримані після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, які їх подали.
Кінцевий термін подання конкурсної пропозиції: 10 лютого  2022 року до 12.00 год.

7. Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями
74900, м. Нова Каховка, просп. Дніпровський  23, мала зала.
Дата та час розкриття конвертів: 11 лютого  2021 року о 14.00 год.
 

 

Виконавчий комітет Новокаховської міської ради

Дивитися всі новини
Cайт
працює в
тестовому режимі,
зауваження направляйте
на пошту [email protected]