Міські правила
Правила утримання собак і котів у місті Нова Каховка

Рішення міської ради 
від 23.12.2009 року № 1353 зі змінами,
внесеними згідно із рішенням міської ради
від 20.12.2018 року № 1630


1. Визначення сфери дії Правил та учасників правовідносин у цій сфері.
1.1. Правила утримання собак і котів у місті Нова Каховка (далі – Правила) встановлюють вимоги до утримання домашніх тварин для забезпечення гуманного ставлення до них та чистоти і порядку на території міста при їх утриманні, недопущення порушень прав і законних інтересів інших осіб. За недодержання цих Правил передбачено відповідальність відповідно до законодавства.
1.2. Правила поширюються на підприємства, установи, організації (крім установ Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Державного митного комітету України і Міністерства внутрішніх справ України), а також на громадян, що утримують домашніх тварин у місті Нова Каховка.
1.3. Вимоги цих Правил поширюються на осіб, яким ці тварини належать на будь-яких підставах, що не суперечать чинному законодавству.
1.4. Терміни, використовувані у Правилах, вжиті у значеннях, наведених у Законах України "Про благоустрій населених пунктів", "Про захист тварин від жорстокого поводження", "Про тваринний світ", "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про ветеринарну медицину", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про захист населення від інфекційних хвороб", інших нормативно-правових актах та нормативних документах.

2. Забезпечення державних, громадських та приватних інтересів, відкритості та доступності Правил.
2.1. Забезпечення державних, громадських та приватних інтересів у сфері утримання домашніх тварин у місті відповідно до законодавства здійснюється за рахунок їх врахування під час розроблення та реалізації Правил.
2.2. З метою дотримання інтересів вищезазначених суб'єктів, на етапі розроблення Правил, виконавчий комітет оприлюднює проект в засобах масової інформації та на інтернет-сайті для отримання зауважень та пропозицій. Обговорення проводиться протягом 30 календарних днів.
2.3. Внесення змін до Правил здійснюється міською радою у встановленому законодавством порядку. Під час внесення змін до Правил зберігаються умови громадського обговорення і розгляду пропозицій та зауважень до них.

3. Права громадян і громадських організацій в сфері поводження з домашніми тваринами.
Громадяни і громадські організації мають право:
- здійснювати громадський контроль за дотриманням вимог цих Правил;
- сприяти державним органам, органам місцевого самоврядування, що здійснюють контроль в сфері поводження з тваринами, у виявленні правопорушень;
- вносити пропозиції у державні органи, органи місцевого самоврядування з питань поводження з домашніми тваринами і брати участь у їхньому розгляді;
- запитувати й одержувати від юридичних осіб, державних органів та органів місцевого самоврядування інформацію про поводження з домашніми тваринами;
- здійснювати навчання і виховання громадян у даній сфері;
- пропагувати гуманне відношення громадян до тварин;
- звертатися в суд з позовами у випадку порушення прав і законних інтересів громадян;
- створювати притулки для домашніх тварин;
- створювати фонди з метою фінансування створення і функціонування притулків для домашніх тварин і з іншими цілями в сфері поводження з тваринами, передбаченими статутами цих фондів.

4. Вимоги до утримання домашніх тварин.
4.1. У квартирі багатоквартирного житлового будинку, у якій проживають один власник (наймач) житлового приміщення і члени його родини, допускається утримання не більше двох собак і одного кота, або трьох котів, або одного собаки і двох котів.
4.2. У квартирі багатоквартирного житлового будинку, у якій проживають декілька власників (наймачів) житлового приміщення, допускається утримання не більше однієї тварини (собаки чи кота) на родину кожного власника (наймача) при письмовій згоді всіх повнолітніх громадян, що проживають у даній квартирі.
4.3. В одноквартирному житловому будинку, у якому проживають декілька власників (наймачів) житлового приміщення, на родину кожного власника (наймача) житлового приміщення допускається утримання собак і (чи) котів у кількості, погодженій у письмовому виді з усіма проживаючими в цьому будинку повнолітніми громадянами.
4.4. У житловому приміщенні гуртожитку (кімнаті, блоці) допускається утримання не більш однієї тварини (собаки чи кота) при письмовій згоді спільно проживаючих у даному житловому приміщенні повнолітніх громадян, якщо це не суперечить правилам внутрішнього розпорядку гуртожитку.
4.5. На підприємствах, в установах і організаціях допускається утримання собак для охорони в обладнаних приміщеннях або на прив'язі.
4.6. Приплід собак і котів підлягає відчуженню до досягнення приплодом тримісячного віку у випадку, коли загальна кількість тварин, що містяться в житловому приміщенні, перевищує припустиму кількість, установлену цими Правилами.
4.7. Умови утримання домашніх тварин повинні задовольняти їх природні потреби в їжі, воді, сні, рухах, контактах із собі подібними, у природній активності та інші потреби.
4.8. Місце утримання домашніх тварин повинно бути оснащене таким чином, щоб забезпечити необхідні простір, температурно-вологісний режим, природне освітлення, вентиляцію та можливість контакту тварин із природним для них середовищем. Висота огорожі вольєрів, майданчиків тощо (при вільному вигулі на ізольованій території) повинна бути не менше 2,5 м, при цьому по периметру такої території повинна бути розміщена інформація попереджуюча про знаходження тварин, які є небезпечними для громадян.
4.9. Не допускається, щоб собаки і коти забруднювали сходові клітини та інші місця загального користування в будинках, дворах і на вулицях. В усіх випадках необхідно прибирати екскременти тварин.
4.10. Забороняється відмовлятися від права власності чи іншого майнового права на домашніх тварин шляхом припинення їх утримання (позбуватися тварин) без передачі іншому власнику або умертвінням в відповідності до діючого законодавства.

5. Вимоги до реєстрації та перереєстрації домашніх тварин.
5.1. Реєстрація домашніх тварин проводиться з метою: єдиного обліку цих тварин в місті; для організації пошуку загублених тварин та повернення їх власникам; контролю за чисельністю безпритульних тварин; здійснення контролю за дотриманням ветеринарно-санітарних вимог; забезпечення епізоотичного благополуччя; вирішенню проблемних питань і конфліктних ситуацій, пов'язаних з утриманням домашніх тварин.
5.2. Реєстрацію домашніх тварин здійснює комунальне підприємство “НК Екосервіс” (зміни внесені рішенням від 20.12.2018 року № 1630). У п'ятиденний термін з моменту реєстрації видається власнику зареєстрованої тварини реєстраційне посвідчення, особистий номерний знак (жетон), який повинен бути прикріплений до ошийника, а також власник домашньої тварини ознайомлюється з Правилами.
5.3. Реєстрація проводиться одноразово і вважається дійсною протягом усього життя тварини, крім випадків втрати або пошкодження посвідчення про реєстрацію.
5.4. Обов'язковій реєстрації підлягають собаки всіх порід з трьохмісячного віку, що належать на правах власності або інших підставах фізичним або юридичним особам і перебувають на території міста Нова Каховка.
5.5. Обов'язковій тимчасовій реєстрації (у 5-ти денний строк) також підлягають собаки, які належать фізичним або юридичним особам, які проживають в місті, але офіційно не зареєстровані, якщо вони перебувають на території міста більше 45 діб.
5.6. Власники собак, породи яких зазначені у додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 09 липня 2002 року № 944 «Про затвердження Порядку і правил проведення обов’язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам», повинні до реєстрації або перереєстрації укласти договір обов’язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам. У разі відсутності вказаного договору страхування реєстрація, перереєстрація собак не проводиться (зміни внесені рішенням від 20.12.2018 року № 1630)
5.7. Власник собаки повинен зареєструвати тварину протягом 30 діб з моменту її відчуження іншою особою.
5.8. Реєстрація та перереєстрація домашніх тварин відбувається при пред'явленні їхнім власником квитанції (платіжного доручення) про внесення плати.
5.9. Для проведення реєстрації домашньої тварини надається також паспорт власника, ветеринарний документ встановленого зразка на тварину з відміткою про проведення необхідних досліджень та щеплень.
5.10. Перереєстрація домашніх тварин проводиться в разі зміни місця проживання чи реєстрації власника або зміни власника тварини із зазначенням нового власника, а також у випадку втрати реєстраційного посвідчення, номерного індивідуального знаку. Домашні тварин, власники яких не здійснили перереєстрацію, вважаються не зареєстрованими.
5.11. Для проведення перереєстрації домашньої тварини надається паспорт власника і попередньо видане реєстраційне посвідчення на домашню тварину встановленого зразка.
5.12. Власники домашніх тварин сплачують кошти за їх реєстрацію, перереєстрацію, реєстраційне посвідчення та особистий номерний знак відповідно до встановлених тарифів.
5.13. Від внесення плати за реєстрацію та перереєстрацію собак звільняються інваліди по зору, для яких собака слугує поводирем.

6. Вимоги до утримання потенційно небезпечних порід собак.
6.1. Придбання порід собак, які визнано потенційно небезпечними, наведених у додатку, дозволяється лише особам, які досягли 18-річного віку та пройшли спеціальне навчання у кінологічних організаціях.
6.2. Утримання собак потенційно небезпечних порід допускається тільки в одноквартирних житлових будинках і на їх прибудинковій території.

7. Вимоги до вигулу домашніх тварин.
7.1. Вигул собак може здійснюватися в залежності від місця його проведення з застосуванням повідка та намордника, що забезпечують безпеку інших тварин і громадян, або без застосування таких (вільний вигул).
Вигул собак потенційно небезпечних порід без намордника незалежно від місця вигулу забороняється.
7.2. Вигул собак із застосуванням повідка і намордника (за винятком щенят у віці до трьох місяців і декоративних собак ростом у холці до 25 сантиметрів, яких допускається вигулювати на повідку без намордника про що робиться спеціальна відмітка у реєстраційному свідоцтві), що забезпечують безпеку інших тварин і громадян, може здійснюватися на території міста.
7.3. Вільний вигул собак в межах території міста може здійснюватись на площадках для вигулу собак або лісопарках та на пустирях при умові забезпечення безпеки інших тварин та громадян.
7.4. За межами території міста допускається вигул собак в наморднику, за винятком щенят в віці до трьох місяців і декоративних собак ростом в холці до 25 сантиметрів, яких допускається вигулювати без намордника.
7.5.Особа, яка супроводжує домашню тварину, зобов'язана забезпечити:
- безпеку оточуючих людей і тварин, а також майна від заподіяння шкоди;
- безпеку супроводжуваної домашньої тварини;
- безпеку дорожнього руху при проходженні біля транспортних шляхів і при їх переході шляхом безпосереднього контролю за її поведінкою;
- наявність намордника, повідка (довжиною не більше 1,2 м), що необхідні для здійснення вигулу домашньої тварини поза місцем її постійного утримання;
- обов'язкове прибирання екскрементів після тварин;
- відшкодування матеріальних та моральних збитків, що нанесені їхніми тваринами громадянам у встановленому чинним законодавством порядку.
7.6. Забороняється:
- при супроводженні домашніх тварин залишати їх без нагляду;
- супроводжувати тварин у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння;
- супроводжувати потенційно небезпечних собак, особам, яким не виповнилося 18 років, психічно хворим або фізично неспроможним керувати твариною;
- вигулювати домашніх тварин у непридатних для цього місцях, заводити у приміщення магазинів, об`єктів громадського харчування, установ охорони здоров'я, культури, закладів освіти; на території дитячих, освітніх закладів, установ охорони здоров'я дитячих і спортивних майданчиків;
- виводити за межі помешкання чи садиби собак без наявності повідка та намордника (за винятком щенят у віці до трьох місяців і декоративних собак ростом у холці до 25 сантиметрів, яких допускається вигулювати на повідку без намордника) та особистого номерного знаку;
- нацьковувати собак на громадян та на інших тварин.
7.7. Дозволяється:
- супровід домашніх тварин (крім потенційно небезпечних собак) особою, якій виповнилося 14 років.

8. Ветеринарно-санітарні вимоги.
8.1. Домашні тварини, починаючи з 3-місячного віку повинні щорічно в обов'язковому порядку бути щеплені проти сказу у закладах ветеринарної медицини, або лікарів ветеринарної медицини, діяльність яких відповідно ліцензована.
8.2. Всі власники тварин на вимогу посадових осіб закладів ветеринарної медицини зобов'язані надавати тварин для огляду, діагностичних досліджень, профілактичних щеплень та обробок.
У разі виникнення підозри на наявність у тварин захворювання власник повинен негайно ізолювати таку тварину і звернутися до ветеринарного лікаря.
Тимчасова ізоляція тварин може проводитись, якщо тварина є небезпечною для оточуючих.
8.3. У випадку укусу або травмування твариною людини, власник або постраждала особа повинні негайно інформувати державні заклади охорони здоров'я і ветеринарної медицини.
8.4. Про кожний випадок укусу домашніх тварин дикими тваринами, бездоглядними чи безпритульними собаками або котами, а також при підозрі захворювання тварин на сказ власник повинен негайно повідомити установу державної ветеринарної медицини та ізолювати таких тварин.
8.5. Необхідно надавати для тимчасової ізоляції собак та котів у випадку, якщо на це є відповідне рішення органів санітарно-епідеміологічної служби чи закладу ветеринарної медицини, а також надавати для тимчасової ізоляції таких тварин, що завдали тілесних ушкоджень людині або іншій тварині.

9. Вимоги до умертвіння домашніх тварин.
9.1. Умертвіння домашніх тварин допускається:
- для припинення страждань тварин, якщо вони не можуть бути припинені в інший спосіб;
- за необхідності умертвіння новонародженого приплоду тварин;
- для регулювання чисельності домашніх тварин, що не утримуються людиною, але перебувають в умовах повністю або частково створюваних діяльністю людини, у разі неможливості застосування методів біостерилізації або біологічно обґрунтованих методів;
- за необхідності умертвіння окремих тварин, які хворі на сказ чи на інше особливо небезпечне захворювання або є носіями особливо небезпечного захворювання;
- за необхідності оборони від нападу тварини, якщо життя або здоров'я людей знаходиться в небезпеці.
9.2. Забороняється застосовувати негуманні методи умертвіння тварин, що призводять до загибелі від задухи, електричного струму, больових ін'єкцій, отруєння, курареподібних препаратів, перегріву та інших больових методів.
9.3. Умертвіння тварин, що страждають, проводиться негайно, якщо їх страждання неможливо припинити іншим чином.

10. Вимоги до поховання померлих домашніх тварин.
10.1. Поховання померлих домашніх тварин, здійснюється за рахунок їх власників на місцях поховання, відведених міською радою у встановленому законодавством порядку, з дотриманням санітарно-епідеміологічного та екологічного законодавства.
10.2. Забороняється викидати трупи домашніх тварин у контейнери для збору побутових відходів чи захоронювати їх у не відведених для цього місцях.

11. Вимоги до транспортування тварин.
11.1. При транспортуванні домашніх тварини повинні задовольнятися їх потреби в їжі та воді, а також має бути забезпечений захист від шкідливого для них зовнішнього впливу.
11.2. Транспортування домашніх тварин дозволяється при наявності реєстраційного посвідчення, ветеринарного паспорта з відміткою про імунізацію проти сказу, наявності короткого повідка, намордника.
11.3. Перевезення домашніх тварин у транспорті загального користування здійснюється з додержанням правил, діючих на даному виді транспорту, при обов'язковому забезпеченні безпеки людей.

12. Здійснення контролю за виконанням Правил.
12.1. Контроль за додержанням цих Правил на території міста громадянами, підприємствами, установами і організаціями в межах своїх повноважень здійснюють міське управлінням УМВС України в Херсонській області, виконавчий комітет міської ради, власники (балансоутримувачі) багатоквартирних будинків.
12.2. Громадський контроль у сфері захисту тварин від жорстокого поводження здійснюється громадськими організаціями, статутною метою яких є захист тварин від жорстокого поводження.

13. Встановлена законодавством відповідальність громадян та юридичних осіб за порушення Правил.
За порушення цих Правил фізичні та юридичні особи несуть адміністративну відповідальність у відповідності до статті 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Тримання собак і котів у місцях, де це заборонено цими Правилами, чи понад установлену кількість, чи незареєстрованих собак, або приведення в громадські місця, або вигул собак без повідків і намордників (крім собак, у реєстраційних свідоцтвах на яких зроблено спеціальну відмітку) чи в не відведених для цього місцях:
- тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження або накладення штрафу на посадових осіб - від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ті самі дії, що спричинили заподіяння шкоди здоров'ю людей або їх майну, а так само повторне протягом року вчинення порушення з числа передбачених частиною першою:
- тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією тварин і на посадових осіб - від чотирьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

14. Перелік законодавчих та нормативно-правових актів, на основі яких діють Правила.
Правила діють на підставі законів України "Про благоустрій населених пунктів", "Про захист тварин від жорстокого поводження", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про ветеринарну медицину", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про захист населення від інфекційних хвороб" та інших нормативно-правових актів і нормативних документів.

15. Перелік та повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, що здійснюють державне регулювання у сфері утримання домашніх тварин.
15.1. Органи внутрішніх справ (патрульно-постова служба та дільничні інспектори міліції) здійснюють нагляд за дотриманням порядку вигулу домашніх тварин (собак) у громадських місцях та вживають відповідних заходів у разі порушення законодавства про порядок поводження й утримання домашніх тварин.
Міліція, в порядку встановленому Законом України "Про міліцію", має право на застосування вогнепальної зброї до домашньої тварини в разі, якщо її поведінка створює загрозу для здоров'я людини.
15.2. Органи ветеринарної медицини здійснюють контроль за додержанням фізичними та юридичними особами ветеринарно-санітарних вимог, забезпечують організацію та проведення протиепізоотичних заходів.
15.3. Санітарно-епідеміологічна станція проводить нагляд та прогноз епідемічної ситуації із зооантропозів, забезпечує дотримання єдиних вимог щодо здійснення санітарно-епідеміологічного нагляду, проводить аналіз показників звернень населення за медичною допомогою з приводу укусів людей собаками та котами.
15.4. Органи місцевого самоврядування встановлюють правила утримання собак та котів, розмір місцевого збору з власників за утримання собак, визначають посадових осіб для складання протоколів про адміністративне правопорушення на порушників цих Правил, створюють комунальні служби або підприємства з питань утримання та поводження з тваринами в населеному пункті, відповідно до місцевих програм регулювання чисельності тварин можуть створювати притулки для тварин та передбачати в міському бюджеті кошти на їх створення та відшкодування витрат притулкам по утриманню тварин незалежно від форм власності, координують діяльність підпорядкованих підприємств, установ організацій щодо дотримання вимог цих Правил та інших нормативно-правових актів у цій сфері, визначають територію та забезпечують облаштування належним чином місць та зон для вигулу собак, а також місць для захоронення трупів тварин.
15.5. Громадські організації у сфері захисту тварин від жорстокого поводження беруть участь у проведенні державними органами управління у сфері захисту тварин від жорстокого поводження перевірок виконання підприємствами, установами та організаціями планів і заходів, пов’язаних із захистом тварин від жорстокого поводження; ставлять перед відповідними органами державної влади питання про конфіскацію тварин та відповідальність осіб, які їх утримують, відповідно до чинного законодавства; у разі виявлення фактів жорстокого поводження з тваринами подають до суду позови про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок порушення законодавства про захист тварин від жорстокого поводження, в тому числі здоров’ю громадян.


Додаток до Правил утримання собак і котів у місті Нова Каховка

Перелік порід собак, визнаних як потенційно небезпечні
1. Акіта – іну.
2. Американський бульдог.
3. Американський стафордширський тер’єр.
4. Англійський мастиф.
5. Аргентинський дог.
6. Бельгійська вівчарка.
7. Бернський зенненхунд.
8. Бордоський дог.
9. Бразильська філа.
10. Бульмастиф.
11. Бультер’єр.
12. Доберман.
13. Кавказька вівчарка.
14. Кане корсо.
15. Мастіно неаполетано.
16. Московська сторожова.
17. Німецька вівчарка.
18. Німецький дог.
19. Перо де преса канаріо.
20. Південноруська вівчарка.
21. Пітбультер’єр.
22. Різеншнауцер.
23. Родезійський ріджбек.
24. Ротвейлер.
25. Середньоазіатська вівчарка.
26. Тосаіну.
27. Чорний тер’єр.
28. Німецький боксер.
29. Фокстер’єр.
30. Ягдтер’єр німецький.
31. Метиси вищезазначених порід з явними фенотипічними ознаками.

Cайт
працює в
тестовому режимі,
зауваження направляйте
на пошту [email protected]