Міські правила
Правила благоустрою території міста Нова Каховка

Рішення міської ради
від 09.12.2011 року №471 зі змінами


1. Визначення сфери дії Правил та учасників правовідносин.
1.1. Правила благоустрою території міста Нова Каховка (далі Правила) встановлюють порядок благоустрою та утримання територій об'єктів благоустрою, регулюють права і обов'язки учасників правовідносин у галузі благоустрою, визначають комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку у населених пунктах, створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини.
1.2. Правила містять загальнообов'язкові на території міської ради норми, за порушення яких передбачена відповідальність згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення.
1.3. Учасниками правовідносин з питань благоустрою згідно з цими Правилами є суб'єкти господарювання всіх форм власності, фізичні особи – підприємці та громадяни, а також посадові особи, уповноважені здійснювати контроль за станом благоустрою.
1.4. Відповідальні посадові особи підприємств, установ, організацій, фізичні особи – підприємці та громадяни несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до завдання шкоди майну та/або здоров'ю громадян, на власних територіях та закріплених за підприємствами, установами, організаціями територіях відповідно до чинного законодавства.
Забезпечують належний стан вказаних територій незалежно від того, працюють чи не працюють підприємства, установи та комерційні об'єкти, а громадяни – власники будинків, незалежно від проживання.

2. Забезпечення державних, громадських та приватних інтересів, відкритості та доступності Правил.
2.1. Забезпечення державних, громадських та приватних інтересів у сфері благоустрою відповідно до законодавства здійснюється за рахунок їх врахування під час розроблення та реалізації Правил.
2.2. З метою дотримання інтересів вищезазначених суб'єктів, на етапі розроблення Правил, виконавчий комітет оприлюднює проект на офіційному сайті міста Нова Каховка, або в засобах масової інформації для отримання зауважень та пропозицій. Обговорення проводиться протягом 30 календарних днів з дня оприлюднення.
2.3. Правила опубліковуються в газеті “Нова Каховка” і на офіційному сайті міста Нова Каховка.
2.4. Строк дії Правил необмежений. Зміна терміну дії Правил можлива в разі зміни правових актів, на вимогах яких базуються Правила. Перегляд Правил здійснюється відповідно до статті 11 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (зміни, внесені рішенням від 22.08.2017 року № 904).

3. Участь громадян, громадських організацій у виконанні Правил.
Громадяни і громадські організації мають право:
- здійснювати громадський контроль за дотриманням вимог цих Правил;
- сприяти державним органам, органам місцевого самоврядування, що здійснюють контроль в сфері благоустрою у виявленні правопорушень;
- вносити пропозиції у державні органи, органи місцевого самоврядування з питань благоустрою і брати участь у їхньому розгляді;
- запитувати й одержувати від юридичних осіб, державних органів та органів місцевого самоврядування інформацію з питань благоустрою;
- здійснювати навчання і виховання громадян у даній сфері;
- пропагувати бережливе ставлення громадян до зелених насаджень, об'єктів міського благоустрою;
- звертатися в суд з позовами у випадку порушення прав і законних інтересів громадян;
- приймати участь в благоустрої міських територій.

4. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій об'єктів благоустрою.
4.1. Управління у сфері благоустрою населених пунктів забезпечують Новокаховська міська рада та виконавчий комітет (далі органи місцевого самоврядування).
4.2. До організації благоустрою та утримання територій об'єктів благоустрою органи місцевого самоврядування залучають підприємства, установи, організації усіх форм власності, фізичних осіб-підприємців, громадські організації та мешканців.
4.3. Для організації благоустрою та утримання територій загального користування органи місцевого самоврядування створюють комунальні підприємства, які визначаються балансоутримувачами об'єктів благоустрою комунальної власності, або на конкурсних засадах визначають балансоутримувачів об'єктів благоустрою.
4.4. Балансоутримувача об'єктів благоустрою, які перебувають у приватній власності, визначають їх власники.
4.5. Балансоутримувач забезпечує належне утримання та своєчасний ремонт об'єкта благоустрою власними силами або може залучати для цього інші підприємства, установи, організації відповідно до законодавства.
4.6. Проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів здійснюється відповідно до Порядку, затвердженого центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.
4.7. Прибирання та благоустрій здійснюють:
- житлові організації, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельні кооперативи, власники багатоквартирних будинків – територій домоволодінь, внутрішньоквартальних та дворових територій, тротуарів, розташованих вздовж житлових будинків;
- комунальні підприємства – проїжджих частин вулиць, газонів вздовж загальноміських вулиць (крім “фінської” забудови), автобусних зупинок, на яких не розміщені торгівельні павільйони, площ, тротуарів вздовж парків та скверів, пляжів, парків, скверів, кладовищ, незабудованих територій, малих архітектурних форм, фонтанів і зовнішнього освітлення;
- підприємства, установи, організації, фізичні особи-підприємці, в тому числі орендарі приміщень – територій земельних ділянок, які знаходяться у власності чи користуванні, під'їзних шляхів та прилеглих територій;
- власники приватних домоволодінь – території присадибних ділянок, газонів, тротуарів; проїжджу частину вулиць до осьової лінії;
- фізичні особи-підприємці – місць розміщення тимчасових споруд для проведення підприємницької діяльності в радіусі 15 м від їх стіни, огорожі.
Крім вищевказаних територій окремі підприємства та організації, громадяни повинні проводити прибирання та благоустрій територій:
- будівельні організації (від дня передачі під будівництво), забудовники – земельних ділянок, виділених під будівництво з прилеглими до них тротуарами та зеленити насадженнями (від дня передачі під будівництво); місць прокладання підземних комунікацій;
- залізничні організації – залізничних колій, що проходять через місто, в межах зон відчуження (по 4 м від крайніх колій в обидва боки), насипів, виїмок (до верхніх кромок в обидва боки), переїздів, переходів через колії;
- власники індивідуальних гаражів, розміщених в житловій забудові – територій прилеглих до гаражів в радіусі 4 м від стіни;
- підприємства, установи, організації – прилеглі території до центрально-теплових, трансформаторних, газорозподільних, тяглових підстанцій, які знаходяться на їх балансі, в радіусі 15 м від їх стіни, огорожі.
4.8. Рішенням виконавчого комітету міської ради за установами, організаціями можуть бути закріплені для прибирання інші території в межах міста (парки, сквери).
Прилеглою територією до підприємств, організацій та домоволодінь усіх форм власності вважати тротуари, газони, проїжджу частину вулиць до осьової лінії або до води на набережній.
На загальноміських вулицях прилеглою вважати територію до бордюру тротуару (включаючи тротуар).
При відсутності вулиць прилеглою вважати територію на відстані
50 метрів від межі території, якою користуються чи яка належить підприємству, організації, домовласнику.
У разі виявлення порушення на межі двох, або більше прилеглих територій відповідальність несуть у рівній частині всі фізичні та юридичні особи, що знаходяться біля цієї межі.
Прилеглою територією до кіосків, павільйонів, тимчасових пересувних торгівельних об'єктів та пунктів масових ігор вважати територію у радіусі
15 метрів від їх стіни, огорожі.

5. Вимоги до впорядкування територій об'єктів благоустрою, підприємств, установ, організацій.
5.1. На територіях проводити весь комплекс робіт, спрямований на наведення чистоти і порядку:
- щоденне прибирання;
- поливання газонів, квітників, зелених насаджень;
- відновлення зелених насаджень, а також видалення дерев, які виросли самосівом;
- очищення опор ліній електропередач, парканів, дерев, будівель і таке інше від оголошень, реклами, вивішених у недозволених місцях (за рахунок підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, які допустили це порушення);
- очищення неканалізованих колодязів. При виявленні відкритих люків негайно повідомляти про це управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.;
- своєчасне прибирання листя в період його опадання і складування на відведені для цього ділянки або міське сміттєзвалище;
- регулярне знищення бур'янів та карантинних рослин (амброзія полинолиста, ценхрус якірцевий, повитиці), скошування трави висотою більше 10 см;
- проведення снігоочистки, сколювання льоду, посипка піском;
- освітлення територій в нічний час.
5.2. Відповідальні посадові особи підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, фізичні особи – підприємці, а також громадяни зобов'язані:
- здійснювати благоустрій відповідних територій за затвердженими у встановленому порядку проектами та технологіями, які передбачають забезпечення естетики і дизайну міського середовища, сучасних вимог щодо прибирання і утримання дорожніх покриттів, площ, проспектів, прибудинкових територій, газонів, зелених насаджень тощо;
- утримувати у належному санітарно-технічному стані будівлі, споруди, свої та прилеглі території. Своєчасно і якісно усувати недоліки в утриманні території, будівель, споруд, обладнання, малих архітектурних форм, реклами і рекламоносіїв, елементів зовнішнього благоустрою;
- забезпечити належне утримання наданої їм у встановленому порядку земельної ділянки, розташованої на території об'єкта благоустрою, а також можуть на умовах договору, укладеного з балансоутримувачем, забезпечувати належне утримання іншої закріпленої за ними території та/або брати пайову участь в утриманні об'єкта благоустрою. Межі та режим використання закріпленої території (прилеглої території) та обсяги пайової участі визначає власник об'єкта благоустрою;
- забезпечувати щорічне, і після стихійного лиха, обстеження відповідних територій, будівель і споруд та засвідчувати проведені обстеження актами;
- постійно утримувати в належному стані фасади будівель і споруд;
- не допускати фарбування монументів, пам'ятників, скульптурних зображень без погодження з обласною інспекцією по охороні пам'яток історії та культури;
- змінювати зовнішній вигляд фасадів будівель та споруд тільки на підставі затверджених у встановленому порядку проектів та за умови одержання дозволу на виконання цих робіт в управлінні містобудування та архітектури;
- розміщувати елементи зовнішньої реклами, рекламоносії, малі архітектурні форми та елементи зовнішнього благоустрою на підставі проектно-дозвільної документації, затвердженої у встановленому порядку;
- при організації вуличної торгівлі, у тому числі під час проведення масових заходів, забезпечувати своєчасне прибирання, збір та вивезення сміття з відведеної території, не допускати його накопичення. На час організації вуличної торгівлі, з метою забезпечення чистоти, необхідно укладати договір з комунальним підприємством по санітарній очистці про своєчасне прибирання, збір та вивіз сміття з відповідної території;
- проводити підземні та будівельні роботи, насипання, намивання ґрунту, піску, встановлення огорож, механізмів та обладнання, тимчасових споруд, побутових вагончиків, складування конструкцій і матеріалів, суворо дотримуючись вимог проекту організації будівництва, узгодженого з управління містобудування та архітектури. Своєчасно і якісно проводити благоустрій територій після закінчення цих робіт.;
- забезпечувати вивезення твердих побутових і негабаритних відходів, а також харчових відходів згідно з вимогами діючих санітарних норм та договору на ці послуги;
- забезпечувати розміщення контейнерів, урн для збору сміття та твердих побутових відходів у спеціально визначених місцях, утримувати їх в належному санітарно-технічному стані згідно з санітарними нормами і правилами;
- не допускати прокладання теплопроводів, водопроводів та інших інженерних мереж на поверхні шляхів, тротуарів, пішохідних доріжок, а також відведення стічних вод на тротуари, шляхи та інші місця, не передбачені технологією відводу стічних вод;
- забезпечувати утримання зелених насаджень (посадка, обрізка дерев і кущів, косіння газонів, боротьба з бур'янами та карантинними рослинами, поливання зеленої зони і газонів) та прибирання снігу;
- забезпечувати проведення компенсаційної висадки дерев замість знесених та організовувати догляд за ними;
- проводити своєчасне відновлення зовнішнього вигляду тимчасових споруд для проведення підприємницької діяльності та малих архітектурних форм згідно з паспортом, погодженим управлінням містобудування та архітектури;
- утримувати в належному санітарному стані та огороджувати земельні ділянки, що відведені в установленому порядку під будівництво;
- вживати заходи щодо виключення можливості винесення автотранспортними засобами на дорожні об'єкти сипучих матеріалів і розчинів, а також засмічення вулиць внаслідок переповнення кузова матеріалами, пошкодження тари, розвіювання безтарних вантажів, руху із незакріпленим вантажем, забруднення або запилення повітря;
- організувати механічне або ручне очищення і миття автотранспортних засобів при їх виїзді з будівельних майданчиків на проїжджу частину вулиць;
- не допускати накопичення будівельного сміття на будівельних майданчиках та прилеглих до них територіях, забезпечувати виконання заходів по запобіганню пилоутворення на територіях об'єктів, не допускати відкачування та виливання води на проїжджу частину вулиць, тротуари, у водойми;
- при проведенні ремонтних робіт на фасадах будинків і споруд для забезпечення техніки безпеки використовувати захисну сітку чи плівку відповідно до проекту виконання робіт;
- укласти договір про надання послуг з вивезення відходів, своєчасно здійснювати оплату таких послуг.

6. Вимоги до утримання зелених насаджень.
6.1. Утримання зелених насаджень здійснюється відповідно до Правил, затверджених центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.
6.2. Охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження в межах міста під час проведення будь-якої діяльності, крім зелених насаджень, які виросли самосівом або висаджені в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільчих пунктів і пристроїв.
6.3. Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень на об'єктах благоустрою, а також видалення дерев, які виросли самосівом, здійснюються за рахунок коштів міського бюджету, а на зелених ділянках переданих у власність або постійне користування – за рахунок коштів їх власників або користувачів, відповідно до нормативів, затверджених у встановленому порядку.
6.4. Видалення дерев, кущів, газонів і квітників здійснюється в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.
6.5. Негайне видалення пошкоджених дерев або кущів (їх частин) може здійснюватись підприємствами, установами, організаціями або громадянами в разі, якщо стан таких пошкоджень зелених насаджень загрожує життю, здоров'ю громадян, а також майну громадян та/або юридичних осіб.

7. Вимоги до санітарного очищення територій.
7.1. Для збирання побутових відходів застосовується планово-подвірна система (система, за якою зібрані в контейнери побутові відходи перевозять на об'єкти поводження з відходами для їх подальшого оброблення, утилізації та захоронення) та планово-регулярна в приватному секторі.
7.2. Організація збирання побутових відходів проводиться:
- твердих побутових – власниками, наймачами, орендарями житлових та нежитлових приміщень в контейнери, що встановлюються на спеціально обладнаних майданчиках та безпосередньо в кузов транспорту санітарного очищення (в приватному секторі), який прибуває у визначений графіком час;
- від ремонту та реконструкції приміщень – власниками приміщень, що ремонтуються, в спеціальні контейнери, які на час проведення робіт замовляються в комунальному підприємстві по санітарній очистці або мішки;
- великогабаритного сміття (старі меблі, сантехнічні прилади, холодильники, телевізори, ялинки, ящики тощо) – мешканцями на спеціально відведені для цього майданчики;
- дворового змету – двірниками на спеціально відведені для цього майданчики;
- вуличного змету – підприємством, яке здійснює прибирання вулиць, безпосередньо в кузов транспорту.
Термін тимчасового зберігання твердих побутових відходів в контейнерах та збірниках в холодну пору року (при температурі –5 оС і нижче) становить не більше трьох діб, при температурі від –5 оС до +5 оС не більше двох діб, при температурі вище +5 оС не більше однієї доби (щоденне вивезення).
7.3. Вивезення побутових відходів.
Вивезення побутових відходів, дворового змету, великогабаритного сміття, рідких нечистот, відходів від ремонту та реконструкції приміщень здійснюється по єдиній централізованій системі спеціалізованим транспортом:
- від житлового фонду, – виконавцем послуг з вивезення побутових відходів, визначеним в установленому законодавством порядку;
- від бюджетних організацій, підприємств, ринків, гаражних кооперативів, садово-городніх товариств тощо – комунальним підприємством по санітарній очистці, згідно з договірними умовами. Вивезення сміття власним транспортом забороняється.;
- зі звалищ, що виникли стихійно: з прилеглих територій – підприємством по санітарній очистці.
Вивезення великогабаритного сміття та дворового змету від домоволодінь проводиться по мірі їх накопичення, але не рідше одного разу на тиждень.
Вивезення побутових відходів здійснюється виключно на міське сміттєзвалище де виконується їх знешкодження та захоронення.
Забороняється вивезення відходів та їх закопування на інші, не передбачені для цього місця.
Зливання рідких відходів у міську систему централізованого водовідведення здійснюється у місцях, визначених комунальним підприємством «Міський водоканал» м. Нова Каховка.
Приймання рідких відходів проводиться під наглядом та контролем відповідальних осіб комунального підприємства «Міський водоканал» м.Нова Каховка.
Виконавці послуги з вивезення рідких відходів, на всій території Новокаховської міської ради, укладають договір з комунальним підприємством «Міський водоканал» м.Нова Каховка на їх приймання до централізованої системи водовідведення.
Для збирання рідких побутових відходів у не каналізованих домоволодіннях обладнують вигреби (вигрібні ями) відповідно до вимог Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць. Забороняється скидати у вигрібні ями тверді побутові відходи (у тому числі пластмасову та скляну тару).
Послуги із збирання та вивезення твердих і рідких побутових відходів, надаються згідно з договором.
При наданні одноразової послуги, замовлення на її виконання оформлюється за погодженням сторін за формою, яка встановлюється виконавцем (квитанція, касовий чек тощо).
При укладанні договору сторони встановлюють режим надання послуг, виходячи з потреби своєчасного видалення твердих і рідких побутових відходів та чинних нормативів накопичення відходів.
Режим надання послуг та показники якості їх виконання мають відповідати вимогам Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць.
Рідкі побутові відходи виконавець послуги вивозить у терміни, обумовлені договором, або за заявкою споживача (у міру заповнення вигребу, але не рідше одного разу на 6 місяців).
Перевозити рідкі відходи з вигребів (вигрібних ям) на території приватних володінь і використовувати їх як добрива у сільському господарстві не дозволяється» (зміни, внесені рішенням від 22.08.2017 року № 904)

Вимоги до проведення земляних робіт.
8.1. Місця виконання земляних робіт та будівельні майданчики повинні бути огороджені і оснащені застерігаючими знаками стандартного типу, до будівельних майданчиків влаштовані під'їзні дороги з твердим покриттям, встановлений щит, де вказано організацію, яка веде роботи, номери телефонів, прізвище відповідальної особи, строки початку і закінчення робіт.
8.2. В місцях проходу людей встановлюються перехідні містки, шириною не менше 0,75 м, з перилами, висотою не менше 1 м, розраховані на навантаження не менше 400 кг на один погонний метр містка.
8.3. На магістралях з інтенсивним рухом транспорту і пішоходів роботи по будівництву підземних комунікацій проводити в максимально короткий строк в три зміни і, як правило, в нічний час.
8.4. Для найменшого загромадження вулиць, вийнятий з траншеї ґрунт повинен прибиратись з проїжджої частини негайно. Забороняється завалювати ґрунтом, будівельними матеріалами дерева, кущі, кришки водо-, тепло-, каналізаційних, телефонних та інших колодязів.
8.5. Після проведення земляних робіт повинно бути виконано відновлення асфальтобетонного покриття та зеленої зони з подальшим посівом трави. У разі виконання робіт на тротуарах та проїжджих частинах вулиць відновлення асфальтобетонного покриття проводиться на підставі договору укладеного з балансоутримувачем об'єкту благоустрою (шляхово-експлуатаційним підприємством).
8.6. При виконанні робіт на удосконаленому покритті (асфальтованому, монолітному) зворотна засипка проводиться тільки піском з шаровим утрамбуванням на всю глибину з виконанням технічних вказівок проектних організацій.
8.7. Контроль за якістю засипки траншеї, трамбування ґрунту здійснює дорожньо-експлуатаційна організація міста. Відбудовчі роботи на магістралях у скверах, парках, місцях інтенсивного руху транспорту і пішоходів починаються негайно після засипки траншеї (не більше доби), в інших випадках - протягом трьох діб.
8.8. При аваріях на підземних комунікаціях, ліквідація яких є негайною, підприємство (організація), яке (яка) веде роботи може розпочати їх після повідомлення про початок робіт: виконавчий комітет, управління з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, балансоутримувачів підземних комунікацій на ділянці ведення земляних робіт. Балансоутримувачі підземних комунікацій повинні направити спеціалістів негайно на місце аварії.
8.9. Відповідальна за ведення земляних робіт особа забезпечує дотримання правил техніки безпеки і всіх інших вимог, передбачених діючими правилами.
8.10. У випадку, коли роботи по ліквідації аварії вимагають закриття проїзду, державна автомобільна інспекція зобов'язана негайно направити відповідальну особу на місце аварії для вирішення питання закриття проїзду та організації об'їзду.

9. Перелік установлених Правилами обмежень на використання об'єктів благоустрою.
Відповідальним посадовим особам підприємств, установ, організацій, фізичним особам-підприємцям, а також громадянам забороняється:
- проводити будь-які земляні роботи без дозвільних документів та повідомлення органів місцевого самоврядування про початок робіт;
- захаращувати території матеріалами, конструкціями, сміттям, побутовими відходами, відходами виробництва, накопиченням снігу та криги тощо;
- самовільно, без дозволу власника (землекористувача), висаджувати дерева, кущі, влаштовувати газони та городи, якщо таке не передбачалося проектом благоустрою і суперечать будівельним нормам і правилам;
- зносити, пересаджувати та обрізати дерева, кущі без дозволу виконавчого комітету;
- вивозити і звалювати сміття, будівельні, побутові, харчові відходи, відходи виробництва, траву, гілля, деревину, листя, сніг у не відведених для цього місцях та влаштовувати звалища;
- складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків;
- розміщувати, ремонтувати та мити автотранспортні засоби, машини, механізми у невизначених (заборонених) для цього місцях;
- очищати дахи від снігу та льоду без встановлення тимчасових огорож на прилеглих до будівель і споруд територіях;
- використовувати не за призначенням контейнери для збору сміття та твердих побутових відходів;
- наклеювати оголошення та інформаційно-агітаційні плакати, рекламу, листівки тощо у невизначених спеціально для цього місцях;
- робити написи, малюнки на стінах будинків, споруд, парканах, тротуарах, шляхах, набережних тощо;
- самовільно встановлювати рекламні конструкції, інформаційно-рекламні плакати, торгівельні лотки, кіоски, павільйони;
- вивішувати дорожні знаки без погодження з міжрегіональним відділом державної автомобільної інспекції УМВС України в місті Нова Каховка та дорожньо-експлуатаційною організацією;
- забруднювати, самовільно змінювати межі акваторії та прибережні смуги водних об'єктів при виконанні будівельних та ремонтних робіт;
- заправляти, ремонтувати, мити автотранспортні засоби і механізми, човни і катери на прибудинкових територіях, газонах, березі ріки і заток, пішохідних доріжках, тротуарах, у парках та скверах тощо, а також їздити автотранспортом по тротуарах, пішохідних доріжках, газонах зелених зон міста та припарковуватись на них;
- самовільно встановлювати різні конструкції, огорожі тощо на внутрішньоквартальних проїздах, залишати автотранспортні засоби, механізми на них, що заважає проїзду спеціальних машин швидкої допомоги, пожежних, прибиральної та аварійної техніки, а також влаштовувати постійні стоянки службового, приватного, вантажного і пасажирського транспорту на прибудинкових територіях, прилеглих територіях до гаражів, автостоянок тощо;
- розпалювати багаття, спалювати сміття, листя, гілки, відходи виробництва тощо;
- захаращувати пожежні проїзди на територіях, прилеглих до житлових будинків;
- захаращувати балкони, лоджії предметами і матеріалами, які негативно впливають на архітектуру фасадів будівель і споруд;
- кидати сміття, недопалки, папір, тару, ганчір'я тощо на вулицях, площах, парках, інших громадських місцях, а також спалювати сміття у контейнерах і урнах;
- самовільно встановлювати точки торгівлі з лотків, автомобілів, причепів, столиків, візків у не відведених для цього місцях та без наявності відповідного дозволу;
- витрушувати одяг, білизну, ковдри тощо, виливати рідину, кидати предмети з балконів, лоджій, вікон та сходів будинків;
- викидати через прорізи будівель будівельне сміття тощо без обладнаних для цього пристроїв;
- використовувати зливову каналізацію для зливу господарсько-побутових, каналізаційних стоків;
- наповнення вигребів (вигрібних ям) нечистотами вище ніж до 0,35 м від поверхні землі та влаштування вигрібних ям глибиною більше 2-х метрів; (зміни, внесені рішенням від 22.08.2017 року № 904)
- самовільно відключати багатоквартирні житлові будинки від тепла, електроенергії, води, газу та інших мереж;
- самовільно підключатись до газових, водопровідних, теплових, електричних, каналізаційних мереж;
- пошкоджувати лави, урни, дорожні знаки, скульптури та інші архітектурні споруди, встановлені на вулицях, площах, парках, скверах, пляжах та інших місцях загального користування;
- зберігати товари і вільну тару біля магазинів, кіосків, овочевих ринків, павільйонів, інших об'єктів торгівлі та сфери послуг;
- випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у не відведених для цього місцях.

10. Здійснення контролю за виконанням Правил і відповідальність за їх порушення.
10.1.Самоврядний контроль за виконанням Правил здійснюється органами місцевого самоврядування, громадський контроль – громадськими інспекторами благоустрою населених пунктів.
10.2. Перелік посадових осіб, уповноважених здійснювати контроль за станом благоустрою територій населених пунктів, зовнішнім дизайном, дотриманням та здійсненням заходів, спрямованих на виконання цих Правил встановлюють органи місцевого самоврядування.
10.3. Порушення цих Правил, передбачає адміністративну відповідальність згідно зі статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення “Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою території населених пунктів”. Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів – тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до вісімдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян – суб'єктів підприємницької діяльності – від п'ятдесяти до ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
10.4. Юридична чи фізична особа винна у пошкодженні чи знищенні об'єкта благоустрою повинна усунути власними силами пошкодження або відновлення об'єкта благоустрою, чи перерахувати на рахунок балансоутримувача суму відновної вартості. Роботи з усунення з пошкодження або відновлення об'єкта благоустрою виконуються винною юридичною чи фізичною особою в строки визначені письмовим договором з балансоутримувачем об'єкта.

11. Перелік законодавчих та нормативно-правових актів, на основі яких діють Правила.
- Кодекс України про адміністративні правопорушення;
- Закон України “Про благоустрій населених пунктів”;
- Закон України “Про відходи”;
- Державні санітарні норми та правила територій населених місць (наказ МОЗ від 17.03.2011 р. №145).
- Порядок визначення відновної вартості об'єктів благоустрою (постанова Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 р. № 826).
- Порядок видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах (постанова Кабінету Міністрів України від 11.11.2005 р. № 1045);
- Правил користування приміщеннями житлових будинків і прибудинковими територіями (постанова Кабінету Міністрів України від 08.10.1992 р. № 572).
- Правила утримання зелених насаджень у населених пунктах України (наказ Мінбуду від 10.04.2006 р. № 105).

Cайт
працює в
тестовому режимі,
зауваження направляйте
на пошту [email protected]