Актуально

Повідомлення ТОВ Спецтеплопостач про намір збільшення тарифів

01.01.2022 08:00
208 Актуально

У зв’язку з уточненням розрахунку вартості послуг з виробництва та транспортування теплової енергії та  потребою, щодо виконання пункту 2.2 розділу ІІ Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.07.2012 року №390 «Про затвердження Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад», стосовно повідомлення мешканців міста Нова Каховка про необхідність встановлення тарифу на послуги виробництва, транспортування та постачання теплової енергії на 2022 рік

ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір ТОВ «Спецтеплопостач» м. Нова Каховка здійснити встановлення тарифу на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії по м. Нова Каховка на 2022 рік.

 

Керуючись наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.07.2012 № 390 «Про затвердження Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад», ТОВ «Спецтеплопостач» м. Нова Каховка  інформує про намір встановити тариф на послуги виробництва, транспортування та постачання теплової енергії на 2022 рік.
ТОВ «Спецтеплопостач» здійснює господарську діяльність з виробництва,  транспортування та постачання теплової енергії у м. Нова Каховка Херсонської області. Згідно рішення  Новокаховської міської ради від 24.12.2009 року «Про дозвіл на укладення договору оренди» та рішення Новокаховської міської ради від 24.12.2009 року «Про дозвіл на укладення договору оренди» було закладені договори на оренду комунального майна з метою його подальшого використання з КП «Теплові мережі м. Нова Каховка».  Договір оренди комунального майна міста Нова Каховка Херсонської області від 30.01 2020 року, договір № 2 оренди майна, що належить до комунальної власності від 01.11 2018 року, договір оренди комунального майна м. Нова Каховка Херсонської області від 26.06.2017 року. Мета діяльності ТОВ «Спецтеплопостач»  полягає у забезпеченні доступними за ціною безперебійними послугами для своїх споживачів. Основним джерелом доходів товариства є реалізація послуг з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії для своїх споживачів. Тому фінансовий стан товариства значною мірою залежить від рівня тарифів на ці послуги.
У господарській діяльності ТОВ «Спецтеплопостач» керується Законами України «Про охорону праці», «Про житлово комунальні послуги», «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», «Про теплопостачання», Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України та іншими законодавчими, та нормативними актами України, актами органів самоврядування та виконавчої влади, внутрішніми нормативними документами ТОВ «Спецтеплопостач», Статутом Товариства.
Товариство створене з метою здійснення господарської діяльності у сфері надання послуг з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії приватним та бюджетним установам, а також інших послуг відповідно до предмета діяльності Товариства у встановленому чинним законодавством порядку.
Статтею 4. Закону України «Про житлово-комунальні послуги» передбачено, що органи місцевого самоврядування встановлюють тарифи на житлово-комунальні послуги. Встановлення цін/тарифів на житлово-комунальні послуги нижче розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво не допускається.
Рішенням виконавчого комітету  Новокаховської міської ради Херсонської області від 28.10.2021 року № 549 «Про встановлення скоригованого тарифу на теплову енергію ТОВ «Спецтеплопостач» на 2021 рік скориговано тарифи на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії у розмірі 3071,52 грн. без ПДВ (3685,82 грн. з ПДВ) за 1 Гкал для бюджетних установ та інших споживачів.
Плановий тариф на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії по ТОВ «Спецтеплопостач» на 2022 рік склав 3269,63 грн. без ПДВ (3923,56 грн. з ПДВ) за 1 Гкал. Структура тарифу на теплову енергію (виробництво, транспортування та постачання) ТОВ «Спецтеплопостач» м. Нова Каховка Херсонської області на 2022 рік надається в таблиці нижче.

Структура тарифу на теплову енергію (виробництво, транспортування та постачання) ТОВ «Спецтеплопостач» м. Нова Каховка Херсонської області на 2022 рік.

 

 

 

 

 

 

 

Без ПДВ

 

№ з/п

Найменування показників

Сумарні витрати (виробництво, транспортування та постачання теплової енергії) тис.грн.

План витрат 2022 року

 

 

Виробництва теплової енергії тис. грн на рік

Транспортування, постачання теплової енергії тис. грн на рік

 

1

2

3

3

5

 

1

Виробнича собівартість, у т. ч.:

33220,416

21423,707

11796,709

 

1.1

прямі матеріальні витрати, у т. ч.:

27233,769

18078,787

9154,982

 

1.1.1

електроенергія

3505,98

1557,71

1948,27

 

1.1.2

витрати на придбання та транспортування вугілля

16302,798

16302,798

0

 

1.1.3

витрати на втрати в теплових мережах

6951,60

0

6951,60

 

1.1.4

витрати на водопостачання, водовідведення, сіль

360,609

105,497

255,112

 

1.1.5.

матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси (ремонти)

112,782

112,782

 

 

1.2

прямі витрати на оплату праці

1985,953

1328,332

657,621

 

1.3

інші прямі витрати, у т. ч.:

436,909

292,233

144,676

 

1.3.1

відрахування на соціальні заходи

436,909

292,233

144,676

 

1.4

загальновиробничі витрати, у т. ч.:

3563,785

1724,355

1839,43

 

1.4.1

витрати на оплату праці

2127,302

1059,087

1068,215

 

1.4.2

відрахування на соціальні заходи

468,006

232,999

235,007

 

1.4.3

витрати на оренду

968,477

432,269

536,208

 

2

Адміністративні витрати, у т. ч.:

3236,209

2933,673

302,536

 

2.1.

витрати на оплату праці

2590,071

2392,345

197,726

 

2.2.

відрахування на соціальні заходи

569,815

526,316

43,499

 

2.3.

Витрати на оренду

76,323

15,012

61,311

 

3

Інші операційні витрати

0

0

0

 

4

Фінансові витрати

0

0

0

 

5

Повна собівартість

36456,62454

24357,38

12099,2445

 

6

Розрахунковий прибуток, у т. ч.:

 

 

 

 

6.1

податок на прибуток

0,00

0,00

0,00

 

6.2

дивіденди

0

0

0

 

6.3

резервний фонд (капітал)

0

0

0

 

6.4

на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)

0

0

0

 

6.5

На забезпечення обігових коштів

0,00

0,00

0,00

 

7.

Вартість теплової енергії (виробництво, траспортування та постачання), тис. грн

36456,62

24357,38

12099,24

 

8.

Тариф на теплову енергію (виробництво, транспортування та постачання), грн/Гкал

3269,63

1928,84

1340,79

 

9.

Обсяг теплової енергії (виробництво, транспортування та постачання) Гкал

 

12628

9023,97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метою встановлення тарифу на послуги виробництва, транспортування та виробництва теплової енергії є приведення їх до економічно обґрунтованого рівня у зв’язку із зростанням тарифів на енергоносії, цін на реагенти, паливно-мастильні матеріали, врахування розміру втрат тепла та теплоносія в мережі та ін.

Діючі тарифи та плановий тариф на послуги ТОВ «Спецтеплопостач» було розраховано відповідно до вимог Порядку КМУ № 869 від 01.06.2011 року та ПКМУ № 532 від 01.10.2014 року. ТОВ «Спецтеплопостач» виконав розрахунок планового тарифу на послугу та отримав висновок про економічно-обґрунтованість вищезазначених розрахунків від ТОВ «Будівельна-інвестиційна стратегія». Розрахунки планового тарифів з висновками було надано до  органу місцевого самоврядування.

Зауваження і пропозиції приймаються протягом 7 календарних днів з дня публікації цього повідомлення за адресою: 74900, Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Дружби, буд. 60-а, e-mail: [email protected]

 

 

ТОВ  «Спецтеплопостач»

Дивитися всі новини
Cайт
працює в
тестовому режимі,
зауваження направляйте
на пошту [email protected]