Нова Каховка» Новини» До відома керівників підприємств, установ та організацій міста!
2019-09-12 | Адміністратор|

До відома керівників підприємств, установ та організацій міста!

Відповідно до вимог чинного законодавства юридичні особи незалежно від форм власності (далі – установа) щороку, по закінченню діловодного року, повинні проводити роботу по науково-технічному упорядкування справ.
Науково-технічне упорядкування передбачає експертизу цінності документів, тобто, поаркушне перевіряння документів з метою здійснення перевірки правильності формування документів у справах, визначення строків зберігання, та за результатами експертизи віднесення їх до постійного зберігання (документів Національного архівного фонду України), тривалого (понад 10 років) зберігання, тимчасового зберігання (до 10 років включно), а також тих документів, що підлягають знищенню у зв’язку із закінченням строків їх зберігання.
Для організації та проведення експертизи цінності документів в установі повинна бути створена постійно діюча експертна комісія (далі – ЕК), що діє відповідно до положення про неї.
Вимоги до оформлення справ, що підлягають архівному зберіганню передбачено Правилами організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 року № 1000/5, із змінами (далі – Правила).
По результатам проведеної експертизи на упорядковані документи установи, в діяльності яких утворюються документи Національного архівного фонду (далі – НАФ) складають описи справ постійного зберігання, установи, в діяльності яких не утворюються документи НАФ – описи справ тривалого зберігання. Одночасно з вищевказаними описами складають також описи з кадрових питань (особового складу) та акти про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ.
Віднесення документів установ до НАФ здійснюється тільки за рішенням ЕПК Державного архіву Херсонської області.
На справи тимчасового (до 10 років включно) описи не складаються. У разі ліквідації чи реорганізації установи такі описи складаються обов’язково.
Опис справ – це архівний довідник, призначений для обліку та розкриття змісту одиниць зберігання, одиниць обліку.
Примірний перелік справ, що підлягають включенню до опису з кадрових питань зазначений у додатку 11 до Методичних рекомендацій «Складення архівних описів», схвалених протоколом засідання нормативно-методичної комісії Укрдержархіву від 18.12.2012 № 5.
Відповідно до вимог пункту 1 глави 1 розділу VII Правил підготовка річних розділів зведених описів справ покладається на архів установи, який повинен скласти їх не пізніше ніж через два роки після завершення справ у діловодстві (пункт 8 глава1 розділ VII Правил).
Описи справ складаються відповідно до вимог глав 2-8 розділу VІІ Правил, акти про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ – відповідно до вимог глави 3 розділу V Правил.
Строки зберігання документів визначаються Переліком типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 12 квітня 2012 року № 578/5 (далі – Перелік) та галузевими переліками. Відповідно до пункту 4 глави 2 розділу V Правил строк зберігання документів обчислюється з 01 січня року, наступного за роком закінчення справи.
Вилучення документів для знищення без проведення попередньої експертизи їх цінності забороняється.
Проекти описів справ та акту розглядаються на ЕК установи та подаються на розгляд ЕК архівного відділу Новокаховської міської ради, ЕПК Державного архіву Херсонської області.
Тільки після погодження з ЕК архівного відділу, ЕПК державного архіву області описи справ та акт затверджуються керівником установи.
При необхідності консультаційно-методичну допомогу по складанню та оформленню описів справ та акту Ви можете отримати в архівному відділі Новокаховської міської ради.


Архівний відділ

Лист редактору | Версія для друку | Вгору