Нова Каховка» Органи місцевого самоврядування» Структурні підрозділи виконавчого комітету» Відділ земельних відносин та комунальної власності
2014-09-12|

Відділ земельних відносин та комунальної власності


Начальник відділу
Ковальчук Таміла Анатоліївна

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

Адреса:
74900, Україна, Херсонська обл., м. Нова Каховка, просп. Дніпровський, 23, каб. № 112, 111, 305

Робочий телефон:
(05549) 7 99 50

Спеціалісти відділу:
з питань комунальної власності – (05549) 4 21 48
з питань житла – (05549) 4 25 43

Прийом громадян:
понеділок-четвер: з 8:00 до 12:00 та з 13:00 до 17:00
п'ятниця - неприйомний день, робота з документами.

Основні завдання відділу:

- реалізація політики міської ради у сфері земельного законодавства та управління нерухомим майном, що належить до комунальної власності територіальної громади на території міста Нова Каховка;
- забезпечення надходження коштів до бюджету міста за рахунок ефективного обліку, використання, продажу земель та майна, які знаходяться у комунальній власності Новокаховської міської ради;
- участь у розробленні та виконанні міських програм в галузі земельних відносин та комунального майна, а також обліку та розподілу житла;
- організація роботи щодо забезпечення конституційних та законних прав громадян та юридичних осіб на землю відповідно до Земельного кодексу України та інших нормативних актів України;
- здійснення обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, за місцем проживання;
- організація консультацій з громадськістю з питань, що належать до компетенції Відділу, та сприяння проведенню громадської експертизи їх діяльності.

Основні функції відділу:

у сфері земельних відносин:
- здійснює аналітичний облік використання земельних ресурсів міста Нова Каховка, відповідно до оформлених правовстановлюючих документів на земельні ділянки, та забезпечує створення відповідної електронної бази даних;
- здійснює розрахунок сум орендної плати для оформлення договорів оренди земельних ділянок відповідно до прийнятих рішень Новокаховської міської ради;
- здійснює підготовку договорів про використання міської території на підставі Порядку, затвердженого рішенням Новокаховської міської ради;
- здійснює підготовку договорів про сезонну торгівлю на підставі Порядку, затвердженого рішенням Новокаховської міської ради;
- здійснює підготовку договорів користування територією щодо розміщення та обслуговування тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на підставі Порядку, затвердженого рішенням Новокаховської міської ради;
- здійснює реєстрацію договорів про використання міської території, договорів про сезонну торгівлю, договорів користування територією щодо розміщення та обслуговування тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності;
- погоджує схематичну частину документації із землеустрою та інші графічні матеріали, які стосуються земельних ділянок;
- здійснює відповідну аналітичну роботу з органами Державної податкової інспекції, відділом Держземагенства у місті Новій Каховці для забезпечення надходжень від плати за землю;
- здійснює підготовку та проведення конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності для розробки експертної грошової оцінки земельних ділянок, які знаходяться в комунальній власності, на території міста Нова Каховка;
- здійснює підготовку та укладання договорів про сплату авансового внеску в рахунок оплати вартості земельної ділянки;
- здійснює підготовку та укладання договорів про виконання робіт з суб'єктами оціночної діяльності для розробки експертної грошової оцінки земельних ділянок, які знаходяться в комунальній власності, на території міста Нова Каховка;
- здійснює підготовку необхідних документів для проведення земельних торгів, відповідно до Земельного кодексу України;
- здійснює підготовку графіків розрахунків сум сплати щодо продажу земельних ділянок із розстроченням платежу;
- готує та представляє необхідний пакет документів для розрахунку із суб'єктами оціночної діяльності за рахунок авансового внеску внесеного покупцем земельних ділянок;
- здійснює підготовку матеріалів та забезпечує роботу комісії з розгляду заяв, що стосуються земельних відносин на території міста Нова Каховка;
- готує і вносить на розгляд міської ради проекти рішень щодо регулювання земельних відносин та реалізації прав громадян та юридичних осіб на землю відповідно до чинного законодавства;
- організовує підготовку та прийняття регуляторного акту стосовно ставок орендної плати за землю на відповідний фінансовий рік у встановленому законом порядку;
- здійснює щорічний перерахунок орендної плати по діючим договорам оренди відповідно до прийнятого регуляторного акту та готує необхідні додаткові угоди;
- надає щомісячну та щорічну інформацію до Державної податкової інспекції стосовно користувачів земельних ділянок;
- здійснює прогнозні розрахунки надходжень коштів до міського бюджету від оренди землі та продажу земельних ділянок комунальної власності;
- бере участь в роботі погоджувальних комісій при розгляді та вирішенні земельних спорів;
- представляє Новокаховську міську раду та її виконавчій комітет при реєстрації земельних ділянок комунальної власності в Державному земельному кадастрі та прав на них в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;
- здійснює інші повноваження у сфері земельних відносин територіальної громади міста відповідно до чинного законодавства України.

у сфері комунального майна
:
- здійснює облік, інвентаризацію комунальної власності та створення електронної бази даних;
- забезпечує контроль за використанням об'єктів комунальної власності;
- проводить обстеження стану нерухомого майна (будівель, споруд, будинків та інше);
- здійснює підготовку договорів оренди нерухомого майна комунальної власності та змін до них на підставі розпоряджень міського голови;
- нараховує орендну плату за користування комунальним майном та контролює своєчасне та у повному обсязі надходження платежів;
- у разі несвоєчасного надходження платежів за користування орендованим комунальним майном Відділ готує претензії та документи для підготовки для розгляду справи у суді по стягненню заборгованості з орендної плати та розірванню договірних відносин;
- виступає ініціатором розірвання договорів оренди, коли орендар порушує вимоги нормативних документів, чинного законодавства та умов договору;
- готує і вносить на розгляд міської ради проекти рішень щодо затвердження переліку об'єктів комунальної власності, які підлягають приватизації, способів та умов їх продажу та переліки об'єктів, що не підлягають приватизації;
- здійснює підготовку об'єктів до приватизації, у тому числі акцій, часток Новокаховської міської ради, в майні господарських товариств;
- виступає організатором конкурсів з надання в оренду об'єктів комунальної власності;
- проводить роботу щодо замовлення експертної оцінки майна комунальної власності;
- готує та вносить на розгляд міської ради питання про прийняття майна в комунальну власність, про передачу майна до інших органів місцевого самоврядування, у власність юридичних та фізичних осіб та іншим суб'єктам права власності;
- бере участь у прийнятті майна до комунальної власності територіальної громади відповідно до рішень міської ради;
- вносить на розгляд міської ради і виконавчого комітету пропозиції щодо списання, передачі з балансу на баланс та в користування майна підприємств, установ, організацій міської комунальної власності;
- контролює обов'язкове страхування комунального майна, що здається в оренду;
- контролює виконання умов договорів оренди об'єктів комунальної власності територіальної громади міста;
- здійснює координаційну, методологічну роботу з питань оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста;
- готує проекти рішень міської ради та її виконавчого комітету з питань володіння, користування та розпорядження об'єктами комунальної власності;
- здійснює прогнозні розрахунки надходжень коштів до міського бюджету від використання комунального майна;
- готує Програму приватизації майна міської комунальної власності;
- виступає організатором конкурсів з приватизації об'єктів комунальної власності, з відбору суб'єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до оцінки об'єктів приватизації комунальної власності;
- подає на затвердження міській раді оцінки про вартість майна, що приватизується;
- забезпечує систематичне інформування населення міста про хід приватизації;
- проводить консультаційну роботу з питань приватизації;
- представляє Новокаховську міську раду та її виконавчій комітет при реєстрації об'єктів комунальної власності в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;
- здійснює інші повноваження у сфері управління нерухомим майном комунальної власності територіальної громади міста відповідно до чинного законодавства України.

у сфері, що стосується житла:
- здійснює облік вивільнених житлових приміщень на території міста;
- забезпечує організаційну підготовку та проведення засідань житлової комісії;
- здійснює облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, за місцем проживання;
- готує пропозиції щодо розподілу і наданню збудованого та вивільненого житла;
- здійснює контроль за станом квартирного обліку та фактичного використання житлового фонду підприємствами і організаціями міста.

інші повноваження:
- здійснює аналіз ефективного використання земельних ресурсів міста;
- взаємодіє з іншими виконавчими органами міської ради, постійними комісіями міської ради, підприємствами, установами, організаціями та об'єднаннями громадян з питань земельних відносин та комунальної власності;
- здійснює контроль за ефективним використанням майна комунальних підприємств;
- забезпечує систематичне інформування населення міста про хід приватизації та надання в орендну земель та майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста;
- проводить роботу щодо розробки, аналізу та надання пропозицій до проектів нормативно-правових актів та інших нормативних документів, а також концепцій і програм управління земельними ресурсами та комунальним майном;
- здійснює інші повноваження в сфері земельних відносин та управління майном комунальної власності, передбачені чинним законодавством, віднесені до компетенції виконавчих органів міської ради.

Лист редактору | Версія для друку | Вгору