Нова Каховка» Органи місцевого самоврядування» Структурні підрозділи виконавчого комітету» Відділ бухгалтерського обліку та звітності
2010-03-25|

Відділ бухгалтерського обліку та звітності


Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер
Ковальова Світлана Юріївна

Декларация об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2014 год

Адреса:
74900, Україна, Херсонська обл., м.Нова Каховка, пр.Дніпровський, 23, каб. № 220

Робочий телефон:
(05549) 4 52 18

Основні завдання відділу:
1. Забезпечення контролю за виконанням зобов'язань, наявністю та рухом майна, використанням матеріальних і фінансових ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів.
2. Своєчасне запобігання негативним явищам у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішніх господарських резервів.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
- забезпечує облік згідно з планом рахунків бухгалтерського обліку, складає розрахунки до проекту бюджету, веде облік змін, які вносяться до бюджету і кошториси установи рішеннями сесій і виконкому;
- нараховує і виплачує заробітну плату працівникам виконавчого комітету;
- контролює своєчасне і повне надходження передбачених згідно кошторисів коштів, а також правильне та економне використання коштів згідно з асигнуваннями, передбаченими бюджетом з урахуванням змін, внесених в установленому порядку;
- забезпечує збереження грошових коштів, контроль за збереженням і правильним використанням основних засобів, малоцінних і швидкозношуваних предметів, матеріалів та інших матеріальних цінностей, які належать виконавчому комітету, у встановлені терміни забезпечує проведення їх інвентаризації;
- забезпечує повноту відображення в обліку за звітний період усіх господарських операцій, проведених у зазначений час, та результатів інвентаризації майна і зобов'язань;
- складає і подає у встановленому порядку бухгалтерську і статистичну звітність.

Лист редактору | Версія для друку | Вгору