Новая Каховка | 14 Ноября 2018
Українською мовою

Новая Каховка

Сайт территориальной громады города Новая Каховка

2017-11-29 » Новости

» Інформація управління Пенсійного фонду України в м. Нова Каховка

Інформація управління Пенсійного фонду України в м. Нова Каховка

Умови призначення пенсії по інвалідності

Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», пенсія по інвалідності призначається в разі настання інвалідності, що спричинила повну або часткову втрату працездатності внаслідок загального захворювання (в тому числі каліцтва, не пов’язаного з роботою, інвалідності з дитинства) за наявності необхідного страхового стажу.
Пенсія по інвалідності призначається в таких розмірах:
- інвалідам I групи - 100 відсотків пенсії за віком;
- інвалідам II групи - 90 відсотків пенсії за віком;
- інвалідам III групи - 50 відсотків пенсії за віком.
Мінімальна пенсійна виплата для інвалідів I, II та Ш груп встановлюється на рівні прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність в розмірі 1247,00 грн.

ДОБРОВІЛЬНА УЧАСТЬ В СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНООБОВ`ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ — ГАРАНТІЯ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ!

В Україні діє принцип пенсійного страхування, відповідно до якого майбутня пенсія залежить від страхового стажу та розміру офіційної заробітної плати, з якої сплачено обов’язкові платежі.
Діючим законодавством передбачена можливість збільшення страхового стажу, необхідного для призначення пенсії, шляхом укладення договорів добровільної участі в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.
Право на добровільну участь у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні мають:
- члени фермерського господарства, особистого селянського господарства;
- особи, які досягли 16-річного віку, не перебувають у трудових відносинах з роботодавцями та не належать до кола платників єдиного внеску.
Період навчання не зараховується до страхового стажу, оскільки студент не є застрахованою особою та за нього не сплачують єдиний соціальний внесок. Студенти та аспіранти денної форми навчання мають право на добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.
Для укладення договору про добровільну участь незастрахованій особі необхідно подати до територіального органу Державної фіскальної служби України за місцем проживання:
- відповідну заяву за встановленою формою,
- копію документа, що посвідчує особу,
- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера
копію трудової книжки (у разі наявності),
- документ, що підтверджує членство у фермерському господарстві (особистому селянському господарстві).
Договір про добровільну участь укладається на термін не менше одного року, при цьому за окремим договором можна здійснити одноразову сплату єдиного внеску за попередні періоди, в яких особа не підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню.
Розмір внеску визначається в Договорі, але сума сплачених внесків за кожний місяць не може бути меншою, ніж мінімальний страховий внесок (22 відсотки від мінімальної заробітної плати, установленої на дату укладання договору).
З 1 січня 2017 року розмір мінімальної заробітної плати складає 3200 грн, розмір мінімального страхового внеску — 704 грн
Сплата внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування в розмірі не менше мінімального страхового внеску забезпечить зарахування страхового стажу та фінансову стабільність при досягненні пенсійного віку в майбутньому.

Веб-портал електронних послуг ПФУ

З 1 жовтня 2012 року почав працювати Веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України, за допомогою якого пенсіонери, застраховані особи та страхувальники можуть отримати в режимі он-лайн доступ до інформації в пенсійній сфері та даних персоніфікованого обліку.
Що означає поняття “персоніфікований облік”? Із липня 2000 року в країні було створено унікальну систему, яка обліковує відомості про всіх застрахованих осіб, інакше кажучи, про всіх працюючих і самозайнятих осіб. Тобто на сьогодні кожен, хто працює, має персональну облікову картку в системі персоніфікованого обліку, у якій за весь період трудового життя накопичуються відомості, що потім і є основою для обчислення пенсії. Найпростіше ознайомитись з такими даними зареєструвавшись на електронному порталі Пенсійного фонду України (http://portal.pfu.gov.ua).
Для реєстрації вам необхідно звернутися до управління Пенсійного фонду України в м. Нова Каховка, яке знаходиться за адресою: м. Нова Каховка, вул. Карла Маркса, б.14, каб. №3. При собі необхідно мати реєстрційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код) і паспорт, аби вже на місці оформити відповідну заяву. Це доведеться зробити особисто, і пов’язана така потреба із захистом інформації. У подальшому, для того щоб моніторити інформацію із системи персоніфікованого обліку, не треба буде виходити з дому.
Пам’ятайте: тільки при отриманні офіційної заробітної плати не менше законодавчо встановленого мінімального розміру та сплаті страхувальником внесків стаж буде зараховано за цілий місяць.

Легальна зарплата — запорука гідної пенсії

На сьогодні наявність страхового стажу є основним критерієм при призначенні або перерахунку пенсії, отриманні інших соціальних виплат, гарантованих Конституцією України. Чинним законодавством України встановлено пряму залежність розміру пенсії від величини заробітної плати, з якої сплачені внески, і практично реалізується страховий принцип "пенсія залежно від сплачених внесків".
Недотримання роботодавцями законодавства про оплату праці, ведення подвійної бухгалтерії та нелегальна зайнятість не лише негативно впливають на стан наповнення місцевого та пенсійного бюджетів, а також погіршують соціальний захист працівників. Все що «ховається в кишені» на розмір пенсії ніколи не вплине.
Увага!!! Для того, щоб до страхового стажу було зараховано повний робочий місяць, розмір нарахованої заробітної плати повинен бути не нижчим за законодавчо встановлений розмір та повністю сплачені нараховані внески. З 1 січня 2017 року розмір мінімальної заробітної плати складає 3200 грн.
В Україні створено та функціонує автоматизований банк відомостей - Реєстр застрахованих осіб, а саме: кожна застрахована особа має персональну облікову картку, в якій з 1 липня 2000 року накопичуються відомості про заробіток, внески, страховий стаж з усіх місць роботи та інші відомості, необхідні для обчислення та призначення пенсії та соціальних виплат.
Персоніфіковані відомості про заробітну плату застрахованих осіб подаються роботодавцями щомісяця.
Кожен громадянин може особисто ознайомитись з відомостями, що відображені у його персональній обліковій картці. Завдяки персоніфікованому обліку реалізовано принцип саморегулювання відносин між роботодавцем та робітником, який сприяє посиленню контролю за інформацією, що надходить зі звітів роботодавців та зрештою забезпечує високий рівень відповідальності до платіжної дисципліни страхувальників.
Пропонуємо скористатись Веб – порталом електронних послуг Пенсійного фонду України, який дає змогу спростити доступ до відомостей про застраховану особу та пенсійні виплати за допомогою глобальної мережі у будь-який зручний для Вас час.
Все, що потрібно для реєстрації на Веб – порталі - прийти до управління Пенсійного фонду України в м. Нова Каховка за адресою: вул. Героїв України, 14, кабінет №3 з паспортом, ідентифікаційним кодом та написати заяву про реєстрацію встановленого зразка.

Припинення та поновлення виплати пенсії

Необхідно знати, що виплата пенсії за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду або за рішенням суду припиняється у таких випадках:
       – якщо пенсія призначена на підставі документів, що містять недостовірні відомості;
       – на весь час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України;
       – у разі смерті пенсіонера;
       – у разі неотримання призначеної пенсії протягом 6 місяців підряд;
       – в інших випадках, передбачених законом.
       Виплата пенсії поновлюється при зверненні пенсіонера особисто до територіального органу Пенсійного фонду, що призначав йому пенсію, із заявою та паспортом (або іншим документом, що засвідчує цю особу, місце її проживання (реєстрації) та вік), крім випадків продовження виплати пенсії по інвалідності.

При продовженні виплати пенсії по інвалідності, у разі якщо строк повторного огляду медико-соціальної експертизи інвалідом пропущено з поважних причин або в разі визнання його знову інвалідом виплата пенсії по інвалідності відновлюється з дня, з якого припинено виплату, до дня повторного огляду, але не більш як за три роки, якщо орган медико-соціальної експертизи визнає її за цей період інвалідом. При цьому, якщо під час повторного огляду інваліда переведено на іншу групу інвалідності (вищу або нижчу), пенсія за зазначений період виплачується за попередньою групою інвалідності.
       Якщо виплату пенсії інвалідові було припинено у зв’язку з відновленням здоров’я або якщо він не отримував пенсії внаслідок нез’явлення на повторний огляд без поважних причин, то в разі наступного визнання його інвалідом виплата раніше призначеної пенсії поновлюється з дня встановлення інвалідності знову за умови, що після припинення виплати пенсії минуло не більше п’яти років. Якщо минуло більше п’яти років, пенсія призначається знову на загальних підставах.
       Нараховані суми пенсії, на виплату яких пенсіонер мав право, але не отримав своєчасно з власної вини, виплачуються за минулий час, але не більше ніж за три роки до дня звернення за отриманням пенсії. У цьому разі частина суми недотриманої пенсії, але не більше як за 12 місяців, виплачується одночасно, а решта суми виплачується щомісяця рівними частинами, що не перевищують місячного розміру пенсії.


Навигация

Источники:
Информация размещенная на сайте предоставлена Исполнительным комитетом Новокаховского городского совета или взята из открытых источников.

Поддержка:
Поддержку сайта осуществляет предприятие "Программист" г.Новая Каховка.

Предложения:
Ваши пожелания, предложения по улучшению работы сайта, а также сообщения об ошибках оставляйте в "книге жалоб и предложений"

Разделы сайта:
Главная | О Городе | Власть | Бизнес | Общество | Реклама на сайте | Помощь | Подписка на новости | О нас | Книга жалоб и предложений | Карта сайта

Наши партнеры:
www.kahovka.net | programmer.com.ua

Статистика

© 1997-2018 The 9th Reality Creative Group
© 2005-2018 Новокаховский горисполком
Все права защищены

Разработка вэб-сайта:
programmer.com.ua

Использование материалов novakahovka.com.ua разрешается при условии ссылки (для интернет - изданий гиперссылки) на novakahovka.com.ua

Материалы отмеченные знаком ® публикуются на правах рекламы