Новая Каховка | 19 Июня 2018
Українською мовою

Новая Каховка

Сайт территориальной громады города Новая Каховка

2017-05-29 » Новости

» Оголошено конкурс на право здійснення перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування

Оголошено конкурс на право здійснення перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування

Виконавчий комітет Новокаховської міської ради оголошує конкурс на право здійснення перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування.
Організатор перевезень – Виконавчий комітет Новокаховської міської ради, адреса: м.Нова Каховка, просп. Дніпровський, 23
Об'єкти конкурсу: міський автобусний маршрут «Дитяча поліклініка – овочевий оптовий ринок».
Конкурс проводиться відповідно до вимог Закону України «Про автомобільний транспорт», постанови Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року №1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування (зі змінами) (далі – Порядок).
Умови конкурсу:
Претендент зобов'язаний:
1. Забезпечити виконання положень статті 37 Закону України «Про автомобільний транспорт» та постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року №1081 «Про затвердження порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» (зі змінами та доповненнями).
2. Перевезення пасажирів на маршруті здійснювати встановленою кількістю автобусів в режимі маршрутного таксі згідно з затвердженим розкладом руху.
3. Дотримуватися вимог чинного законодавства та інших нормативно-правових актів, що регулюють пасажирські перевезення на автобусних маршрутах загального користування.
4. Мати необхідний резерв наявності автобусів для об'єкту конкурсу, що становить 10 відсотків для міського сполучення.
5. Забезпечити умови праці та відпочинку водіїв, їх навчання та стажування, згідно з вимогами чинного законодавства.
6. Забезпечити контроль за технічним станом рухомого складу та станом здоров'я водіїв.
7. Забезпечити безпеку дорожнього руху, безпеку перевезення пасажирів, надання пасажирам квитків типової форми, забезпечити проїзд пасажирів до зупинки чи місця призначення за маршрутом без додаткових витрат у разі припинення поїздки через технічну несправність транспортного засобу.
8. Структура парку автобусів для використання на маршрутах визначається згідно з наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 12 квітня 2007 року №285 «Про затвердження Порядку визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху» з використанням на міських та приміських автобусних маршрутах автобусів класу А, І та ІІ.
Транспортні засоби, які претендент пропонує залучати до перевезень, повинні відповідати вимогам безпеки, охорони праці, держаним стандартам, мати відповідний сертифікат, бути зареєстрованим відповідно до чинного законодавства, перебувати в належному технічному та санітарному стані.
9. Зберігання автобусів, що використовуються для пасажирських перевезень, здійснювати у спеціально пристосованих для цього приміщеннях, гаражах, на майданчиках, стоянках, забезпечених засобами охорони.
10. Забезпечити роботу рухомого складу на маршруті за визначеною та затвердженою схемою та розкладом руху згідно з паспортом автобусного маршруту.
Додаткові умови конкурсу:
1. Перевезення пасажирів на маршрутах здійснювати самостійно транспортними засобами, з дотриманням вимог Закону України «Про автомобільний транспорт», Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту з повною відповідальністю за якість та безпеку перевезень на маршруті.
2. Інформувати Організатора про дорожньо-транспортні пригоди, що сталися за участю транспортних засобів перевізника.
3. Наявність договору з суб'єктом господарювання, що здійснює диспетчерський контроль за дотриманням схем і графіків руху пасажирського транспорту, визначеним на конкурсних засадах для виконання функцій з організації та управління рухом пасажирського транспорту загального користування в м.Нова Каховка.
4. Щомісяця інформувати Організатора про обсяги перевезення пасажирів, в тому числі і пільгових категорій.
5. Своєчасно надавати звіти про обсяги перевезень пасажирів до відділу статистики.
6. Надати письмову згоду стосовно отримання Організатором в відділі статистики інформації, що стосується діяльності Перевізника.
7. Забезпечити підтримування належного санітарного стану салонів автобусів, здійснювати своєчасний ремонт або заміну сидінь, поручнів, тощо.
8. Забезпечити обов'язкове ведення квитково-касової документації.
Для участі в конкурсі претендент подає такі документи:
- заяву на участь у конкурсі на кожний об'єкт конкурсу окремо за зразком;
- анкету до заяви встановленого зразку, згідно з Порядком;
- нотаріально завірену копію ліцензії на право надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів автомобільним транспортом загального користування;
- документ, що підтверджує плату за участь у конкурсі;        
- перелік транспортних засобів, які пропонуються до використання на автобусному маршруті, із зазначенням марки, моделі, пасажиромісткості (з відміткою "з місцем водія/без місця водія"), VIN-коду транспортного засобу, державного номерного знака, року випуску транспортного засобу,
- копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів або тимчасових реєстраційних талонів автобусів, що пропонуються до використання на маршруті;
- копії ліцензійних карток на кожний автобус, який пропонується до використання на автобусному маршруті;
- копію документа, що підтверджує процедуру санації (за умови її проведення)
- перелік транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, які пропонуються для роботи на автобусному маршруті, або письмова інформація про їх відсутність;
- копія штатного розпису, податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма N 1ДФ) за останні повні два квартали.
- довідки про відсутність несплачених штрафних санкцій накладених відділом контролю та нагляду за безпекою на наземному транспорті Чорноморського міжрегіонального управління Укртрансбезпеки та міським відділом поліції і неоскаржених у судовому порядку;
- довідки відповідних установ щодо заборгованості до бюджету, по сплаті до Пенсійного фонду України, заробітної плати;
- інформацію про наявність відповідної власної виробничо-технічної бази, або договорів з підприємствами, які мають відповідну базу і можливість забезпечити щоденний перед рейсовий медичний огляд водіїв, технічний огляд транспортних засобів та зберігання рухомого складу під охороною;
- довідку про відповідність технічного стану автобусів претендента – перевізника умовам перевезень з відміткою про відсутність переобладнання з вантажного транспортного засобу;
- наявність посадових осіб, які відповідають за експлуатацію та технічний стан транспортних засобів, безпеку руху та охорону праці і мають документи, які підтверджують їх освітньо-кваліфікаційний рівень, та список водіїв, які працюють у перевізника, з зазначенням стажу роботи, наявних категорій, підтверджуючий кваліфікаційний рівень;
- у разі залучення для надання послуг з перевезення пасажирів суб'єкта господарювання, надати документи, підтверджуючі наявність транспортних засобів, а також оформлених найманих осіб та розміру заробітної плати не менше мінімальної (відомість податного розрахунку за формою №1ДФ та копії відповідних договорів оренди, лізингу);
- сертифікати відповідності державним стандартам на транспортні засоби, які подаються претендентом на участь в конкурсі на перевезення пасажирів;
- письмову згоду на отримання Організатором в відділі статистики інформації, що стосується діяльності Перевізника.
Відомості про додаткові пропозиції:
- інвестиційний проект-зобов'язання щодо оновлення парку автобусів (обов'язково у разі невідповідності транспортних засобів умовам конкурсу);
- відомості про можливе зниження вартості проїзду для окремих категорій пасажирів;
- відомості про додаткові послуги для пасажирів під час перевезення;
- інші документи, що можуть мати значення під час проведення конкурсу (за бажанням перевізника-претендента).
Документи на участь у конкурсі нумеруються, прошнуровуються, підписуються уповноваженою особою перевізника-претендента, скріплюються печаткою з позначенням кількості сторінок цифрами і словами та надаються у двох закритих конвертах (пакетах):
- конверт (пакет) з позначкою №1, що містить документи для участі у конкурсі;
- конверт (пакет) з позначкою №2, що містить документи з інформацією про об'єкти конкурсу на які претендує перевізник-претендент.
Розмір плати для претендентів за участь у конкурсі на дату проведення конкурсу встановлюється на підставі кошторису витрат і складає за один об'єкт конкурсу 1700 грн.
Кошти за участь у конкурсі перераховуються на розрахунковий рахунок організатора перевезення: одержувач – виконавчий комітет Новокаховської міської ради, КОД за ЄДРПОУ 04059964, МФО 852010, розрахунковий рахунок 31558201142275 ГУДКСУ у Херсонській області, призначення платежу – за участь у конкурсі з перевезення пасажирів.
Документи від претендентів для участі у конкурсі приймаються відділом галузей економіки виконавчого комітету з дня оголошення до 17 години «03» липня 2017 року включно за адресою: м. Нова Каховка, проспект Дніпровський, 23 кабінет 309.
Документи, які надійшли після встановленого строку, не розглядаються.
Відкриття конвертів (пакетів) з позначкою №1 з пропозиціями претендентів буде здійснено «04» липня 2016 року за адресою: м.Нова Каховка, просп. Дніпровський, 23, виконавчий комітет.
Перевірка відповідності наданих конкурсних пропозицій претендентів реальному стану справ буде здійснюватись робочим органом конкурсного комітету з «05» по «18» липня 2017 року.
Конкурс, на якому буде здійснено відкриття конвертів з позначкою №2 відбудеться «21» липня 2017 року о 10 годині в приміщені малої зали виконкому міської ради за адресою: м. Нова Каховка, проспект Дніпровський, 23
Отримати зразок заяви для участі в конкурсі, анкети до заяви, довідки з питання проведення конкурсу та ознайомитись з паспортом маршруту можна в виконавчому комітеті за адресою: м. Нова Каховка, проспект Дніпровський, 23, тел. 4 72 02 (відділ галузей економіки).
Найменування маршруту, на який проводиться конкурс

№ маршруту Назва маршруту, початкова та кінцева зупинки маршруту Кількість рейсів, періодичність, інтервал руху Відстань від початкової до кінцевої зупинки, км Режим руху Кількість транспортних засобів, пасажиро місткість
  Дитяча поліклініка – овочевий оптовий ринок 62 рейси з вівторка по неділю, інтервал 20 хв. В понеділок -32 рейси інтервал – 40 хв. В прямому напрямку – 6,7 км, в зворотному – 6,1 км маршрутне таксі 2 автобуси класу А, І, ІІ (+1 резервний)

Відділ галузей економіки


Навигация

Источники:
Информация размещенная на сайте предоставлена Исполнительным комитетом Новокаховского городского совета или взята из открытых источников.

Поддержка:
Поддержку сайта осуществляет предприятие "Программист" г.Новая Каховка.

Предложения:
Ваши пожелания, предложения по улучшению работы сайта, а также сообщения об ошибках оставляйте в "книге жалоб и предложений"

Разделы сайта:
Главная | О Городе | Власть | Бизнес | Общество | Реклама на сайте | Помощь | Подписка на новости | О нас | Книга жалоб и предложений | Карта сайта

Наши партнеры:
www.kahovka.net | programmer.com.ua

Статистика

© 1997-2018 The 9th Reality Creative Group
© 2005-2018 Новокаховский горисполком
Все права защищены

Разработка вэб-сайта:
programmer.com.ua

Использование материалов novakahovka.com.ua разрешается при условии ссылки (для интернет - изданий гиперссылки) на novakahovka.com.ua

Материалы отмеченные знаком ® публикуются на правах рекламы