Нова Каховка | 31 Жовтня 2020
На русском языке

Нова Каховка

Сайт Новокаховської об'єднаної територіальної громади

2020-10-16 » Новини

» До відома керівників підприємств, установ та організацій міста!

До відома керівників підприємств, установ та організацій міста!

Для належної організації архівної справи в установах, підприємствах, організаціях (далі – установи) архівні підрозділи (особи, відповідальні за архів) організовують свою роботу на підставі визначення головних завдань роботи на рік.
Річний план складається за формою, наведеною в додатку 47 Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 року № 1000/5, із змінами.
При складанні планів роботи архіву відповідальними за архів установи включаються види робіт за наступними напрямками:
1. Організаційна робота. До організаційної роботи входить розроблення положень про архівні підрозділи та експертну комісію установи (на підставі типових), складання річного плану роботи архіву та індивідуальних планів працівників на рік, складання звітів про виконання річного плану роботи архіву та звітів за рік, участь у службових нарадах, підготовка питань на розгляд керівництва (проект наказу про ЕК, доповідна записка про стан архівної справи в установі тощо), підготовка виступів на засіданнях колегії, нарадах, надання консультацій для працівників структурних підрозділів, перевіряння стану роботи з документами у структурних підрозділах та інше.
2. Участь у складанні номенклатури справ, яка передбачає надання методичної допомоги структурним підрозділам у складанні номенклатури та у контролі за впровадженням номенклатури справ у структурних підрозділах.
3. Експертиза цінності документів. Експертиза цінності документів передбачає організацію роботи ЕК (підготовка засідань, участь в роботі, ведення і оформлення протоколів); проведення експертизи наукової і практичної цінності документів з поаркушним переглядом документів; складання акта про вилучення для знищення документів, що не підлягають зберіганню; формування в'язок справ, що не підлягають зберіганню; організація вивезення справ для знищення.
4. Підготовка і приймання справ до архіву, яка передбачає складання графіку передавання справ із структурних підрозділів до архіву, надання методичної і практичної допомоги працівникам структурних підрозділів у підготовці описів справ постійного, тривалого зберігання, з особового складу, а також приймання справ від структурних підрозділів.
5. Науково-технічне опрацювання документів складається з науково-технічного опрацювання справ постійного та тривалого (понад 10 років) зберігання, сформованих у діловодстві, з поаркушним переглядом документів, нумеруванням; складання зведених описів на документи; складання історичної довідки або доповнень до історичної довідки, складання передмови до описів; звіряння описів і передмов; оформлення описів та інше.
6. Облік документів архіву та створення довідкового апарату до них, який передбачає ведення поточного обліку документів (внесення змін у книгу обліку надходжень і вибуття документів, карток фондів, ведення карткового покажчика фондів, реєстру описів).
7. Забезпечення збереженості документів. До забезпечення збереженості документів відноситься проведення нагляду за дотриманням температурно-вологісного режиму, станом засобів пожежогасіння в архівосховищі; проведення санітарних днів; картонування справ; розміщення картонажів та перевіряння нумерації аркушів справ, що видаються користувачам.
8. Користування документами архіву. Користування документами архіву передбачає виконання запитів соціально-правового характеру (про стаж, заробітну плату), виконання тематичних запитів, оформлення користувачів, видавання справ користувачам.
9. Підготовка і передавання справ на державне зберігання. Підготовка і передавання справ на державне зберігання передбачає перевіряння наявності документів, формування в’язок та передачу документів на зберігання.
Плани підписує завідувач архіву (особа, відповідальна за архів), затверджує керівник установи та надаються до архівного відділу Новокаховської міської ради.
При необхідності консультаційно-методичну допомогу по складанню планів архіву Ви можете отримати в архівному відділі Новокаховської міської ради.


Архівний відділ


Навігація

Джерела:
Інформація розміщена на сайті надана Виконавчим комітетом Новокаховської міської ради або узята з відкритих джерел.

Підтримка:
Підтримку сайта виконує підприємство "Програмист" м.Нова Каховка.

Розділи сайту:
Головна | Про Місто | Влада | Бизнес | Громада | Реклама на сайті | Допомога | Підписка на новини | Про нас | Мапа сайту

Наші партнери:
www.kahovka.net | programmer.com.ua

© 1997-2020 The 9th Reality Creative Group
© 2005-2020 Новокаховський міськвиконком
Усі права захищені

Розробка веб-сайта: programmer.com.ua

Використання материалів novakahovka.com.ua дозволяється за умов посилання (для інтернет - виданнь гиперпосилання) на novakahovka.com.ua

Матеріали відмічени знаком ® публікуються на правах реклами