Новая Каховка | 20 Января 2021
Українською мовою

Новая Каховка

Сайт Новокаховской объединенной территориальной громады

Городские правила » Порядок функціонування кладовища в м. Нова Каховка

Порядок функціонування кладовища в м. Нова Каховка

Рішення виконавчого комітету
23.09.2014 № 323


1. Загальні положення
Цей Порядок розроблено згідно з Законом України "Про поховання та похоронну справу" (далі Закон) , Типовим положенням про ритуальну службу в Україні, Необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг, Необхідним мінімальним переліком вимог щодо порядку організації поховання і ритуального обслуговування населення, Порядком утримання кладовищ та інших місць поховань (далі Порядок), затвердженими наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19 листопада 2003 року № 193 (далі Наказ), Державними санітарними правилами та нормами "Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України" ДСанПiН 2.2.2.028-99 і є обов'язковим для виконання суб'єктами господарювання (далі СГ), які надають ритуальні послуги.
У цьому Порядку усі терміни вживаються у відповідності до Закону України "Про поховання та похоронну справу".

2. Організація місць поховань
2.1. Функціонування та утримання кладовища в м. Нова Каховка забезпечує комунальне підприємство "НК Екосервіс" (далі КП "НК Екосервіс").
2.2. Здійснення організації поховання померлих і надання ритуальних послуг згідно з мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг покладено на ритуальну службу КП "НК Екосервіс"(далі Ритуальна служба) та СГ, які виявили бажання працювати на даному ринку послуг та, згідно з чинним законодавством, уклали договори про надання ритуальних послуг з КП "НК Екосервіс".

3.Режим роботи міського кладовища
3.1. Режим роботи Ритуальної служби: з понеділка по суботу з 7.00 до 16.00 години, перерва з 11.00 - до 12.00 години, вихідний: неділя.
3.2. Кладовище відкрите для відвідувань щодня протягом року: з 8.00 до 15.00 години.
3.3. Поховання померлих на кладовищі проводяться: з понеділка по суботу з 12.00 до 15.00 години. За бажанням особи, яка зобов'язалася поховати померлого, час проведення поховання може змінюватися.
В дні великих релігійних свят (Великдень, День Пам'яті, Різдво Хрестове, Пресвята Трійця) поховання на кладовищі не проводяться.

4. Види поховань та порядок поховання померлих
4.1. Поховання померлого – комплекс заходів та обрядових дій, які здійснюються з моменту смерті людини до поміщення труни з тілом або урни з прахом у могилу, облаштування та утримання місця поховання відповідно до звичаїв і традицій, що не суперечать законодавству.
Поховання померлих на міському кладовищі може здійснюватися шляхом:
- закопування в могилі труни з тілом померлого;
- закопування в могилі урни з прахом померлого;
З урахуванням етнічних, релігійних чи культурних традицій поховання померлих може здійснюватися іншим способом. Поховання померлих проводиться з дотриманням вимог санітарно-епідеміологічного законодавства.
Поділ кладовища на розряди за майновим станом не допускається.
4.2. Особа, яка зобов'язалася поховати померлого, на підставі свідоцтва про смерть звертається до Ритуальної служби з приводу укладання відповідного договору-замовлення на організацію та проведення поховання, відведення місця поховання та копання могили.
Ця особа має право вибирати виконавців послуг серед СГ, які уклали договори про надання ритуальних послуг з Ритуальною службою, згідно чинному законодавству.
Ритуальні послуги надаються за плату згідно з цінами, що діють на момент оформлення договору-замовлення про їх надання.
Ритуальна служба забезпечує у доступному для огляду місці інформацію щодо переліку СГ, з якими укладені договори про надання ритуальних послуг, їх реквізити, ціни на всі види ритуальних послуг, які надаються СГ.
4.3. За зверненням виконавця волевиявлення чи особи, яка взяла на себе зобов'язання поховати померлого, на території кладовища безоплатно виділяється місце для поховання померлого. В разі одночасної смерті двох чи більше померлих безоплатно виділяється місце для родинного поховання.
Кожне поховання померлого здійснюється в окремій могилі.
Ділянка для подвійного поховання виділяється у випадку, коли один з найближчих родичів, що залишився в живих (чоловік, жінка, батько, мати, син, дочка) старше 60 років.
4.4. Під кожну могилу надається ділянка таких розмірів:
Примітка: У разі поховання померлого в нестандартній труні викопується могила залежно від довжини труни.
4.5. Для поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, невпізнаних трупів надається земельна ділянка під одинарне поховання.
4.6. .Після здійснення поховання особі, яка взяла на себе зобов'язання поховати померлого, як користувачу місця поховання, видається відповідне свідоцтво про поховання, яке дає право на встановлення намогильної споруди в межах могили, вирішення питання про проведення підпоховання, облаштування місця поховання, здійснення інших дій, що не суперечать чинному законодавству.
4.7. Перепоховання останків померлих допускається у виняткових випадках при наявності обґрунтованих причин та відповідного рішення виконавчого комітету Новокаховської міської ради.
Для прийняття рішення щодо здійснення перепоховання останків померлого користувач місця поховання подає такі документи:
- письмову заяву з обґрунтуванням причин перепоховання;
- висновок місцевого закладу санітарно-епідеміологічної служби про можливість ексгумації;
- свідоцтво про смерть померлого (копія);
- дозвіл виконавчого органу сільської, селищної, міської ради про перепоховання останків померлого на іншому кладовищі.
За результатами розгляду поданих документів виноситься рішення про перепоховання останків померлого на інше місце поховання чи, у разі відсутності підстав, видається користувачу обґрунтована письмова відмова.
У разі прийняття рішення виконавчого комітету про надання згоди на перепоховання Ритуальна служба забезпечує оформлення договору-замовлення на перепоховання та призначає термін його проведення.
Після ексгумації могила повинна бути засипана, поверхня ґрунту розрівняна та засіяна травою.
Про виймання останків із могили робиться запис у Книзі реєстрації, а при похованні в іншому місці робиться новий запис до Книги реєстрації.

5. Встановлення намогильних споруд
5.1. На могилах, у межах наданої земельної ділянки, можуть установлюватися намогильні споруди та елементи благоустрою могили.
5.2. Облаштування могил, у тому числі монтаж, демонтаж намогильних споруд, здійснюється з відома Ритуальної служби та адміністрації кладовища.
На могилі повинна бути встановлена табличка, яка засвідчує данні про похованого.
5.3. Після виконання робіт з облаштування могили користувач зобов'язаний забезпечити прибирання території біля могили та винесення сміття до спеціально відведених місць на кладовищі.
5.4. Кожне місце поховання, незалежно від його виду, може бути облаштоване металевою огорожею не вище 50 см, квітником, зеленим парканом з декоративних рослин, бордюрним каменем, викладене декоративною плиткою в межах відведеної земельної ділянки та не перевищувати її розмірів.
5.5 Споруди, встановлені за межами відведеної земельної ділянки, підлягають знесенню.
5.6. Встановлені громадянами намогильні споруди (пам'ятники, декоративна плитка, огорожі, квітники та ін.) є їх власністю.

6. Утримання могил, намогильних споруд
6.1. Утримання у належному естетичному та санітарному стані могил, місць родинних поховань, намогильних споруд здійснюється користувачами місця поховання (власниками) за рахунок особистих коштів.
Громадяни, які здійснюють поховання, зобов'язані утримувати могилу, намогильні споруди та зелені насадження в належному стані власними силами .
6.2. Ритуальна служба, за рахунок коштів міського бюджету, забезпечує утримання:
- кладовища: прибирання алей, проїздів, доріг і пішохідних доріжок на території кладовища від опалого листя, снігу; обладнання спеціальних місць під контейнери для зів'ялих квітів, вінків, опалого листя, іншого сміття та його систематичне вивезення; утримання та видалення аварійних зелених насаджень на території цвинтаря; покіс трави; задовільна робота водопроводу, громадських туалетів; дотримання чистоти та порядку в місцях загального користування
- могил: померлих одиноких громадян, померлих осіб без певного місця проживання, померлих від поховання яких відмовилися рідні, місць поховань знайдених невпізнаних трупів.
6.3. У випадку, якщо на могилі відсутні будь-які намогильні споруди (пам'ятники, цоколі, огорожі, трафарети з наявністю даних про поховання, хрести та ін.), а могила не благоустроєна, Ритуальна служба складає акт щодо незадовільного утримання могили.
У місцевих засобах масової інформації публікується інформація про проведення інвентаризації на кладовищі на предмет виявлення покинутих та невпізнаних місць поховань. На могилі встановлюється трафарет-попередження про необхідність упорядкування поховання.
Покинуті та невпізнані місця поховань реєструються в спеціальній книзі невпізнаних поховань. Також створюється база даних про виставлені трафарети-попередження для користувачів таких місць поховань.
Після закінчення дворічного терміну з моменту встановлення на могилі трафарету-попередження, у випадку незадовільного утримання могили, Ритуальною службою проводиться прибирання місця поховання з демонтажем огорожі та намогильної споруди.

7. Правила відвідування кладовищ
7.1. На території кладовища забороняється:
- порушувати тишу та порядок;
- розпалювати багаття;
- залишати запаси будівельних та інших матеріалів;
- проїзд по території кладовища автотранспорту, мотоциклів, велосипедів, окрім вказаного в пункті 8.1 цього Порядку;
- проводити обрізування, посадку та пересадку дерев без погодження з адміністрацією кладовища;
- вигулювати собак та випасати домашню худобу;
- розміщувати сміття після прибирання могил не у відведених для цього місцях;

- кататись на велосипедах, санках, лижах та ковзанах;
- перебування на території кладовища після дозволеного розпорядком дня часу.
7.2 Встановлені Правила розміщуються в доступному місці для загального ознайомлення на всіх об'єктах, пов'язаних з наданням ритуальних послуг населенню.

8. Рух транспортних засобів по території кладовища

8.1. На територію кладовища має право проїзду спеціальний автокатафальний транспортний засіб Ритуальної служби та суб'єктів господарювання, з якими укладено договори на надання ритуальних послуг, при наявності договору - замовлення на здійснення похорон, і спецавтотранспорт для виконання робіт з утримання кладовища.
8.2. В'їзд транспорту громадян на територію кладовища для здійснення облаштування, демонтажу, монтажу намогильних споруд, замощення декоративною плиткою, встановлення огорожі здійснюється з дозволу Ритуальної служби.
8.3. Забороняється в'їзд автотранспорту, вантажопідйомність, якого перевищує 3500 кг.
8.4. Дозволяється в'їзд на кладовище інвалідів з обмеженою дієздатністю та учасників Великої Вітчизняної війни (при наявності відповідних посвідчень) у разі відвідування ними родичів, які поховані на даному кладовищі.
8.5. У святкові дні (святкування Великодня, Дня Пам'яті, Різдва Хрестового та Пресвятої Трійці) рух будь-якого транспорту по території кладовища заборонено.

9. Порядок припинення поховання померлих на кладовищі
9.1. Часткове або повне припинення поховання померлих (закриття) кладовища здійснюється за рішенням виконавчого комітету міської ради, якщо на території кладовища не має вільних місць для обладнання нових могил .
9.2. Після закриття кладовища земельний покрив, всі намогильні споруди та надписи залишаються в цілковитій недоторканості.
9.3. Існуючі кладовища не підлягають знесенню і можуть бути перенесені тільки за рішенням відповідного органу місцевого самоврядування у випадку постійного підтоплення, зсуву, землетрусу або іншого стихійного лиха.
9.4. У разі ліквідації кладовища Книга реєстрації поховань померлих, Книга обліку намогильних споруд та інші документи передаються на зберігання до архівного відділу Новокаховської міської ради.


Навигация

Источники:
Информация размещенная на сайте предоставлена Исполнительным комитетом Новокаховского городского совета или взята из открытых источников.

Поддержка:
Поддержку сайта осуществляет предприятие "Программист" г.Новая Каховка.

Разделы сайта:
Главная | О Городе | Власть | Бизнес | Общество | Реклама на сайте | Помощь | Подписка на новости | О нас | Карта сайта

Наши партнеры:
www.kahovka.net | programmer.com.ua

© 1997-2021 The 9th Reality Creative Group
© 2005-2021 Новокаховский горисполком
Все права защищены

Разработка вэб-сайта: programmer.com.ua

Использование материалов novakahovka.com.ua разрешается при условии ссылки (для интернет - изданий гиперссылки) на novakahovka.com.ua

Материалы отмеченные знаком ® публикуются на правах рекламы